Jak bude vypadat výuka v ZS 2020?

Mimořádné kolegium rektora UJEP zasedne ve čtvrtek 24. 9. 2020

Zápisy do 1. ročníků

Kde a kdy se přijatí uchazeči mohou zapsat do studia?

Studenti pro přírodu - soutěž BP a DP

Do konce září se můžete přihlásit!

Novinky z fakulty

Archiv novinek
Vítejte na stránkách fakulty sociálně ekonomické

Fakulta sociálně ekonomická Univerzity J. E. Purkyně je v Ústeckém regionu jedinou veřejnou fakultou se zaměřením na ekonomická a sociální studia.