RNDr. Václav Novák, Ph.D.


Room: 413, FSE Moskevská 54
Phone +420 475 284 913
Email: vaclav.novak[at]ujep.cz

Teaching:

  • Socioeconomic Geography
  • Regional Analysis
  • Tourism
  • GIS
  • Model Region Development

Research Interests:

My research activities concentrate on the subtopic of regional geography and regional development. I pursue localisation and the effectiveness of the processing industry in the Czech Republic, the economic-geographic organisation of space and the issue of trans-border regions and relations. I have been working as an assistant professor at the FSE UJEP since 2010. Since 2018, I have been the deputy chief of the Department of Regional Development and Public Administration. I have been fostering long-term cooperation with regional self-governments in analyses of the regional labour market and the economy of industrial businesses within the regional context.

Research:

TAČR Beta: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR (TITSMMR821, 2020 – 2022), člen řešitelského týmu

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership (2018 – 2021), člen řešitelského týmu

OP VK – InRegion – Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce. (CZ.1.07/2.2.00/28.0290, 2012-2014)

Jihomoravský kraj: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2017 (2018, 2017)

Ústecký kraj: Typologie území Ústeckého kraje (2015) 

Selected Publications:

Novák, V., Kopáček, M. (2017). Economic crisis impacts on employment and economic performance in czech glass industry. In: XX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, s. 139 – 146. ISBN 978-80-210-8587-9

Novák, V., Vokoun, M., Stellner, F. A Vochozka, M. (2016). Institutional Analysis of the Contemporary Regional Labour Market in the Czech Republic, E+M Ekonomie a Management, 19/3, s. 4 – 19

Novák, V., Ježíková, V. (2016). Hutnický a kovozpracující průmysl v České republice – data, ekonomická výkonnost, regionální zaměstnanost. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 19th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, s. 247 – 254

Novák, V. A Drdová, E. (2013). Revitalizace ekonomické výkonnosti automobilového průmyslu v ČR v průběhu hospodářské krize se zaměřením na Ústecký kraj. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) 16th International Colloquium on Regional Sciences. Conference proceedings. Masarykova universita v Brně, s. 168 – 173

Novák, V., Palcrová, Š. A Koutský, J. (2013). The labor market in the Saxon-Bohemian space. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-640-4.