PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Room: MN 206, Campus, Pasteurova 1
Phone: +420 475 283 873
Email: miroslav.bartak[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-7265-6514

Teaching:

  • Social Policy I and II
  • Health and Illness
  • Special Pedagogy 
  • Social Deviations

Research Interests:

I deal with the analysis of the creation and implementation public policies at the local, regional, national and supranational level (EU, OECD).  I particularly specialize in the area of medical, social, and education policies and international comparisons thereof. Simultaneously, I pursue the issue of the social responsibility of corporations.

Research:

MZ ČR: Rozvoj aktivit centra veřejného zdraví se zaměřením na alkohol Kliniky adiktologie 1. LF UK a VFN v Praze a SZÚ. Neúčelový investiční příspěvek ze státního rozpočtu ČR přímo řízeným organizacím MZ ČR (2018, OZS/45/4141/2018), pověřený řešitel

MZ ČR: Příprava a spuštění veřejnozdravotního centra se zaměřením na alkohol. Neúčelový investiční příspěvek ze státního rozpočtu ČR přímo řízeným organizacím MZ ČR  (2017, OZS/65/4141/2017), pověřený řešitel

Comprehensive mapping of readiness for harm reduction and treatment for research on the effectiveness of pharmacotherapy and the potential introduction of drug addiction to methamphetamine in the Czech Republic. Funding of the Czech Government (č. A-70-16); v rámci projektu ATTUNE: Understanding Pathways to Stimulant Use: a mixed methods examination of the individual, social and cultural factors shaping illicit stimulant use across Europe. (2017-2018), řešitel kvalitativní a kvantitativní části za ČR

OP VVV: Modernization of a doctoral study program in addictology in prevention science and treatment of substance use [Modernizace doktorského studijního programu oboru adiktologie v oblastech výzkumu prevence a léčby závislostního chování (2017-2022, 611/108/18-2489-1), spoluřešitel

Ústecký kraj: Sociálně patologické jevy u studentů středních škol v Ústeckém kraji (2017, 17/SML0980/SOPD/OKH), řešitel

Selected publications:

Stehnová, E., Fuchsová, E., Barták, M., Valinová, E. (2014). Společenská odpovědnost: od teoretických konceptů k firemní implementaci. Praha: Wolters Kluwer. 156 s. ISBN 978-80-7478-599-3 

Barták, M. (2013). Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku. Praha: Wolters Kluwer ČR. 96 s. ISBN 978-80-7478-418-7

Barták, M. (2012). Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer ČR. 336 s. ISBN 978-80-7357-984-5.

Barták, M. (2012). Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. Ústí nad Labem : UJEP. 200 s. ISBN 978-80-7414-441-7

Barták, M. (2010). Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví.  Praha: Wolters Kluwer ČR. 224 s. ISBN 978-80-7357-503-8