PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Room: MN 207, Campus, Pasteurova 1
Phone: +420 475 283 875
Email: michaela.hiekischova[at]ujep.cz  
ORCID ID: 0000-0001-7414-1795

Teaching:

  • Methodology of Individual Social Work
  • Social Politics I and II

Research Interests:

My research interest stems both from my studies of the Public and Social Policy at the Faculty of   Social and Economic Sciences of Charles University, and from my long-term experience at the Czech Labour Office. Therefore, I pursue issues both in the area of social policy (in particular the labour market, employment policies, and family policies) and in the area of public policies (in particular the issue of failures and successes in public policies, as well as the individual and contextual predictors influencing the approach towards the public policy tools within project research). At the FSE UJEP, I also engage in the methodology of social work with the individual and dedicate my attention to the process of transformation of social services.

Research:

GAČR: Individuální a kontextuální prediktory postojů k nástrojům veřejných politik (2019-2021, GA19-02986S), členka řešitelského týmu

Grantová agentura Univerzity Karlovy: Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti (2016 – 2017), hlavní řešitelka 

Selected publications:

Hiekischová, M. (2020).Využití biografické anamnézy při individuálním plánování s osobami s Alzheimerovou nemocí v domovech pro seniory: příklady dobré praxe? Sociální práce/Sociálna práca 20(3), 42-58.

Hiekischová, M. (2019). Policy Alienation Among Employees of the Labor Office of the Czech Republic. Transyslvanian Review of administrative sciences 15(57), 5-20.

Hiekischová, M. (2018). Selhání a úspěchy veřejných politik: Případová studie organizační reformy na úřadech práce. Praha: FSV UK, Institut sociologických studií. Disertační práce. 244 s.

Hiekischová, M. (2018). Understanding Policy Failure and Policy Success: the Czech Republic Perspective. Proceedings of International Scientific Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita

Hiekischová, M. (2018). Pracovní spokojenost na úřadech práce v České republice z perspektivy teorie odcizení od politiky. Sociológia – Slovak Sociological Review 50(2), 119-148

Hiekischová, M. (2017). Policy Alienation of Employees in Labor Office of the Czech Republic. In: VAŇKOVÁ, I. (ed.) Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Ecoomics and Administration 2015. Ostrava: VŠB – Technical University of Ostrava, 128 – 133

Hiekischová, M. (2017). Vznik Úřadu práce ČR: Příklad skupinového myšlení? Politologická revue, 23 (1), 33-61

Hiekischová, M. (2017). Důsledky organizační reformy úřadů práce: Pociťují zaměstnanci pocit bezmoci, bezvýznamnosti a pracovní nespokojenosti? Sborník příspěvků Psychologické aspekty pomáhání 2016

Hiekischová, M. (2016). Vývoj úřadů práce jako institucí pro realizaci veřejných služeb zaměstnanosti. Scientia et Societas 7(4), 109-129