Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D.

Room: MN 207, Campus, Pasteurova 1
Phone:  +420 475 283 875
Email: jitka.lastovkova[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0001-5798-052X

Teaching:

  • Sociology I and II
  • Social Deviation
  • Sociology of Organisation and Bureaucracy

Research Interests:

My research interest is primarily related to my long-term professional experience – I focus on the sociology of the army, on the issue of gender and the issue of new-age veterans, and extreme human situations. Concurrently, I deal with general sociological aspects of regional social problems. I have been working at the Department of Social Work, FSE UJEP, since 2013; at this institution, I principally focus on the sociological basis of studies. In the pursuit thereof, I utilize my research experience from the Army of the Czech Republic and the Institute of Sociology of the Czech Academy of Sciences, as well as my previous experience with conceptual work at the Ministry of Labour and Social Affairs. I am a member of the ERGOMAS organisation of military sociologists, and of the Czech Sociological Association. 

Research:

TAČR: Aplikace psychosociálního přístupu k identifikaci a posílení adaptačních mechanismů člověka během dlouhodobých pilotovaných kosmických letů do hlubokého vesmíru (TL03000257, 2020 – 2023), členka řešitelského týmu

KÚÚK: Potřeby rodin a jejich situace v Ústeckém kraji (2018), vedoucí řešitelského týmu

SGS UJEP: Kompetence k fundraisingu u sociálních pracovníků (2018), členka řešitelského týmu

SGS UJEP: 20 let od pádu Matiční zdi (2018), členka řešitelského týmu 

SGS UJEP: Sociální marketing neziskových organizací a jejich spolupráce s regionálními podnikatelskými subjekty (2017), členka řešitelského týmu

SGS UJEP: Život a potřeby postmoderních veteránů v České republice (2016), členka řešitelského týmu

Selected publications:

Fuchsová, E., Laštovková, J., Jánská, M. (2019). Social Capital and Enterpreneuship in a Regional Context. ACC  Journal 2/XXV, 46 – 54

Laštovková, J., Brnula, P., Novotný, L. (2019. The Deals and the Reality of Czech Postmodern War Veterans. Obrana a strategie (Defence and Strategy) [online]. 2019(2), 19-34. DOI: 10.3849/1802-7199.19.2019.02.019-034.

Brnula, P., Laštovková, J., Kucler, P. (2019). 100 let ve službách republiky – péče o válečné veterány. Fórum sociální politiky 1, 13 – 16

Štyvarová, D, Laštovková, J., Fuchsová, E., Jánská, M. (2018). Social workers and fundraising in the Ústí Region in ed. Pavlík, I. Proceedings of the international scientific conference “Region in the development of society 2018”, 553 – 562. Mendel University in Brno, Brno. Dostupné z http://www.icabr.com/respo/respo_2018.pdf

Fuchsová, E., Laštovková, J., Jánská, M. (2018). The influence of wealth on philanthropy: A cross-regional study, GeoScape 12(2), 104-113. doi: https://doi.org/10.2478/geosc-2018-0011

Laštovková, J., Brnula, P. (2017). Sociální práce v armádě – možnosti a výzvy v českém prostoru. Vojenské rozhledy 26/1, 40 – 51