Mgr. Jaroslav Izavčuk

Room: 417, FSE Moskevská 54
Phone: +420 475 284 917
Email: jaroslav.izavcuk[at]ujep.cz

Teaching:

  • Professional English for Regional Development and Public Administration
  • Business and Financial English
  • British and American People and Institutions (politics, law, culture)

Research Interests:

The emphasis of my research interest rests on the issue of terminological interference, comparison, and facilitation in professional English – the so-called ESP (English for Specific Purposes). I have been working at the FSE UJEP since 2001 at the position of an assistant professor for English language teaching for the field of Regional Development and Public Administration.

Research:

OP VVV: Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, 2019-2020), metodik-lektor

OP VK: Příprava pro mezinárodní trh práce (1.07/1.0054.0049, 2015), metodik – lektor

MŠMT: Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce (1.07/2.2.00/28.0290, 2014), člen řešitelského týmu

GAČR: Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji (403-03-1246, 2003-2005), člen řešitelského týmu

Selected publications:

Izavčuk, J. (2015). Aspekty usmiřování: interkulturní diskurz. Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky

Izavčuk, J. (2014). Sémanticko-pragmatické aspekty politické korektnosti v interkulturnímu diskursu. Interculturality in Language, Literature and Education.

Izavčuk, J. (2012). Some Semantic Aspects of Political Correctness.  Od slova k modelu jazyka.

Izavčuk, J. (2012). Facilitace politické korektnosti ve výuce angličtiny. Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti.