Mgr. Jan Vašat, Ph.D.

Room: MN 206, Campus, Pasteurova 1
Phone:  +420 475 283 873
Email: jan.vasat[at]ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-6043-4746

Teaching:

  • Methodology of Community Social Work
  • Individual Professional Experience
  • Professional Experience in Public Administration
  • Professional Experience in Social Services and Non-Profit Sector
  • Continuous Professional Experience
  • Supervision of Professional Experience
  • Social Exclusion and Inclusion
  • Creation of Projects
  • Community Planning

Research Interests:

My research work focuses on the topics of inclusion, integration, and participation – prevailingly within the context of socially excluded areas. I have been working at part of the FSE UJEP since 2010. I received my Ph.D. degree in the field of social politics and social work at the Faculty of Social Studies at the Mendel University in Brno. Since 2006, I have been leading a voluntary organisation implementing projects for the benefit of children and the youth from children’s homes and socially disadvantaged environments. 

Research:

SGS: Sociální vyloučení v Ústeckém kraji (2020 – 2021), člen řešitelského týmu

SGS: 20 let od pádu zdi v Matiční (2018 – 2020), člen řešitelského týmu

KÚÚK: Potřeby rodin a jejich situace v Ústeckém kraji (2018), člen řešitelského týmu

Město Trmice: Evaluace projektu „Trmický program proti hrozbám sociálního vyloučení (CZ.1.04/3.2.00/55.00015, 2015), člen řešitelského týmu

ASZ: Analýza bytové problematiky v Předlicích (2012 – 2013), realizátor výzkumu

APVV SR: Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku (2012 – 2013), člen řešitelského týmu

Selected publications:

Vašat, J. (2017). Analýza faktorů ovlivňujících úspěšnost integračního programu v obci se sociálně vyloučenou lokalitou – případová studie. Fórum sociální politiky 1/2017 

Vašat,J. (2014). Úspěšnost programů zaměřených na integraci v obcích se sociálně vyloučenými lokalitami. Fórum sociální politiky 4/2014

Vašat, J. (2014). Možnosti participace mladých lidí na řešení problémů na lokální úrovni. Aktuální otázky sociální politiky – teorie a praxe 2/2014

Vašat, J. (2014). Sociálně vyloučené lokality a nezaměstnanost. In: Kuchař, P.; Vaska, L.: Regionálne aspekty nezamestnanosti v Českej republike a na Slovensku. Bratislava: Iris. ISBN 978-80-89238-99-6

Vašat, J. (2013).  Socially excluded localities and unemployment. In: Kuchař, P.; Vaska, L.: Regional Aspects of Unemployment in the Czech Republic and Slovakia. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně. ISBN 978-80-7414-674-9