Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Room: MN 207, Campus, Pasteurova 1
Phone:  +420 475 283 875
Email: jan.hrubes[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0001-5746-0380

Teaching:

  • Methodology of Individual Social Work
  • Philosophy
  • Politics and Social Work
  • Political Science
  • Guided Professional Experience
  • Supervised Professional Experience 
  • Professional Ethics (Seminars)
  • Social Services

Research Interests:

I deal with the issue of social exclusion in relation to the policy area and the structural affection of regions. In 2017, I obtained my Ph.D. degree in Political Science at the Faculty of Arts, Charles University. Currently, I work as an assistant professor at the Department of Social Work of the  FSE UJEP, where am engaged in philosophy, political science, as well as subjects focused on the area of social services, social exclusion, and, last but not least, ethics.

Research:

SGS UJEP: Proměny ústavního a politického systému ČR (2014), spoluřešitel 

OP Adaptabilita: EQUIP – Otevřené vzdělávání pro ekonomiku znalostí rozvoje e-learningu VŠFS (2011), autor distanční studijní opory 

Selected publications:

Hrubeš, J. (2015). Environmentální rozměr v díle Jana Patočky v kontextu krize dějin a Evropy. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII 8/8, 391-400

Hrubeš J. (2014). Vybrané aspekty hodnocení role Senátu v politickém systému ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové V, 2767–2775

Hrubeš, J. (2014). Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (Manuál dobrých praxí). Agentura pro sociální začleňování. 112 s. ISBN 978-80-7440-094-0

Hrubeš, J. (2014). Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (Metodika). Agentura pro sociální začleňování. 118 s. ISBN 978-80-7440-093-3

Hrubeš, J. (2013). Evropští Zelení: Udržitelný růst? In: Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník 3, 27–29

Hrubeš, J. (2012). Možnosti obce ve výkonu sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou. In: Rodina a sociálně právní ochrana dítěte.  Agentura pro sociální začleňování,  5–12. ISBN 978-80-7440-068-1