Ing. Petra Olšová, Ph.D.

Room 414, FSE Moskevská 54
Phone +420 475 284 914
Email: petra.olsova[at]ujep.cz
Scopus Author ID: 57192381342

Teaching:

  • Public Administration
  • Territorial Administration and Self-Government
  • Territorial Marketing
  • Town and Municipality Marketing
  • Administration Systems in the European Union and in the Czech Republic

Research Interests:

My research interest covers the functioning of public administration. I am engaged in the issues of management and marketing in public administration. I have been working at the FSE UJEP since 2007 as an assistant professor at the Department of Regional Development and Public Administration.

Research:

TAČR ÉTA: „Obce mluví o vodě: Komunikace implementace opatření na hospodaření s dešťovou vodou ve městech“ ( 05/2021-12/23; TL05000674), členka řešitelského týmu

TAČR: Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení (TL03000066; 2020-2021), členka řešitelského týmu 

OP VVV: REPROREG U21 – Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_058/0010208, 2019 – 2022)

Selected Publications:

Pavlík, M., Šimka, K., Postránecký, J., Pomahač, R…. Olšová, P. a kol. (2020). Moderní veřejná správa. Zvyšování kvality veřejné správy, dobrá praxe a trendy. Praha: Wolters Kluwer.

Doskočil, R., Škapa, S., Olšová, P. (2016). Success evaluation model for project management. E+M 19(4), s. 167-185

Jánská, M., Olšová, P. (2016). Influence of segmentation factors on leaflet distribution. Acta Universitatis Bohemiae Meridionalis, 19 (1), s. 20 – 29.

Olšová, P, Jánská, M. (2016). Location of super and hypermarkets in the city of Ústí nad Labem. GeoScape, 10 (1), s. 16 – 24.