Ing. Mgr. Hana Brůhová-Foltýnová, Ph.D.

Room: 113, FSE Moskevská 54
Phone: +420 475 284 613
Email: hana.bruhova-foltynova@ujep.cz
ORCID ID: 0000-0002-5242-8565

Teaching:

  • Mobility within Territories 
  • Public Service

Research Interests:

Within my research interest, I pursue the issue of sustainable urban mobility, traffic regulation, monitoring and evaluation of traffic policies, and strategic traffic planning. I have been working at the FSE UJEP since 2018, where I investigate the topic of sustainable mobility in several national and European research projects, as well as within my lecturing activities. I am a coordinator of  Traffic and Mobility  at  of the IEEP FSE research institute competence team 

Research:

TAČR: Změny dopravního chování způsobené Covid-19 a jejich společenské dopady (TL04000094, 2020-2022), hlavní řešitelka  

TAČR: Podpora alternativních řešení mobility v environmentálně citlivých oblastech – MOBESA (CK01000067, 2020-2023), hlavní řešitelka

Erasmus+: Integrated education based on sustainable urban mobility projects – S@mpler (2019-1PL01-KA203-065244, 2019-2022), koordinátorka aktivit UJEP  

OP VVV: Smart City – Smart Region – Smart Community (ESF OPVVV_SMART ITI: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/000743, 2018-2022), členka řešitelského týmu Smart doprava UJEP   

TAČR: Strategické nástroje na podporu rozhodování municipalit v oblasti udržitelné mobility (TL01000462, 2018-2021), hlavní řešitelka

Selected publications:

Brůhová Foltýnová, H., Vejchodská, E., Rybová, K. a Květoň, V. (2020). Sustainable urban mobility: One definition, different stakeholders’ opinions. Transportation Research Part D: Transport and Environment 87. https://doi.org/10.1016/j.trd.2020.102465

Brůhová Foltýnová, H., Rybová, K. a Vejchodská, E. (2019). Smart City technologies and strategic transport planning in Czech cities. In: 2019 Smart City Symposium Prague. New York: IEEE Press. DOI: 10.1109/SCSP.2019.8805714

Brůhová Foltýnová, H., Attard, M. a Mělo, S. (2018). Topical collection on the role of planning towards sustainable urban mobility. ETRR Journal: European Transport Research Review, DOI: 10.1186/s12544-018-0310-z

Kaplan, S., Mikolasek, I., Bruhova Foltynova, H., Janstrup, K.H. a Prato, C.G. (2018). Attitudes, norms and difficulties underlying road sharing intentions as drivers and cyclists: Evidence from the Czech Republic, International Journal of Sustainable Transportation 13(5), 350-362. DOI: 10.1080/15568318.2018.1471556

Strnadová D., Brůhová Foltýnová, H. a Jordová, R. (2017).  Games for environmental awareness-raising education – experience and results of the Traffic Snake Game in the Czech Republic. Envigogika 12(1). DOI: https://doi.org/10.14712/18023061.540 

Rojas-Rueda D, de Nazelle A, Andersen ZJ, Braun-Fahrländer C, Bruha J, Brůhová Foltýnová, H., et al. (2016). Health Impacts of Active Transportation in Europe. PLoS ONE 11(3): e0149990. doi: 10.1371/journal.pone.0149990