Ing. Dita Štyvarová

Room: MN 208, Campus, Pasteurova 1
Phone:  +420 475 283 883
Email: dita.styvarova[at]ujep.cz 
ORCID ID: 0000-0002-4878-5594

Teaching:

  • Andragogy for Professional Experience in Social Work
  • Teaching of Social Skills I and II
  • Personnel Management for Social Work
  • VK – Organisational Culture
  • VK – Social Skills Training III

Research Interests:

I have completed a study program of  Human Resources Management at the FSE UJEP, alongside a number of trainings focused on the development of social skills. As an assistant professor at the Department of Social Work of the FSE UJEP, I am currently engaged in the issue of personnel management in the area of social services and social work, adult education, training of social skills, and other subjects focused on activities of organisations. Currently, I am concluding my doctoral studies in the field of Applied Economics and Administration. My research interest is focused on the issue of human resources management in organisations within the social area. I simultaneously hold the position of Vice-Chief of the Department.

Research:

Interreg – Danube: D-CARE – Developing, piloting and validating smart care models in Danube region for supporting social innovation, improving competences and entrepreneurship (2020-2022), členka řešitelského týmu, metodik  – odborný garant

SGS UJEP: Kompetence k fundraisingu u sociálních pracovníků (2018), vedoucí řešitelského týmu

OP VK: INUL – Inovace studijního oboru Sociální práce (CZ.1.07/2.2.00/07.0011, 2009 – 2012), členka řešitelského týmu

ESF MPSV: EQUAL 0076 – Komunitní plánování jako nástroj pro posilování sociální soudržnosti a podporu sociálního začleňování a předcházení sociálnímu vyloučení znevýhodněných osob na trhu práce (2007)

TAČR: Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí (1J045/05-DP1, 2005 – 2008), členka řešitelského týmu

Selected publications:

Štyvarová, D., Laštovková, J., Jánská, M., Fuchsová, E. (2019). Social workers and fundraising in the Ústí. RegionRegion in the development of society 2018 Proceedings of the International scientific. Brno: Masarykova Univerzita v Brně, 553-562 

Štyvarová, D., Suchánková, H. (2019). The burnout syndrome as a factor influencing the quality of life. InSocial & Economic Development & Regional Policy – Adaptation of Post-Industrial Society to Global Changes. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nadLabem, 79 -89

Štyvarová, D. (2018). Vzdělávání v sociální oblasti optikou sociálních pracovníků. In:Labor Socialis Sociálna práca – profesia s perspektivou, profesia s poslanim. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 89-101

Štyvarová, D. (2010). Management změny v transformujících se zařízeních sociálních služeb. E+M Ekonomie a management 3, 45-61