doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Room: 211, FSE Moskevská 54
Phone: +420 475 28 4711
Email: jaroslav.koutsky[at]ujep.cz
ResearcherID: S-8495-2017
Personal web: ResearchGate

Teaching:

  • Regional Management
  • Transformation of Regions
  • Economics and the Labour Market

Research Interests:

In my research work, I focus on the issue of transformation of old industrial regions, especially on their economic changes and the perspectives of further development. I am also engaged in other issues of economic geography in the application thereof on the regional development and on the innovative concepts utilizable in the territorial development management. I have been working at the FSE UJEP since 2006. I am an Associate Professor in the field of Economics and Management and the guarantor of the undergraduate study programme of Regional Development and Public Administration. I provide my expert support to the anchoring of the independent platform Forpolis (Institute for the Development of Communities and Settlements).

Research:

TAČR Doprava 2020+: Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji  (CK01000156, 2020-2023), hlavní řešitel

TAČR Beta: Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR (TITSMMR821, 2020 – 2022), hlavní řešitel

GAČR: Vývoj trajektorií tradičních odvětví ve starých průmyslových regionech: governance, aktéři, instituce a leadership  (GA18-11299S, 2018-2020), člen řešitelského týmu

MMR (rezotní výzkum): Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit starých průmyslových regionů Ostravska a Ústecka (WD -61-07-1, 2007 – 2011), člen řešitelského týmu

Selected publications:

Koutský, J., Hlaváček, P., Slach, O., Ženka, J. (2015). Post-socialist Transition of Traditionally Industrialised Areas in the Czech Republic. In: Nijkamp et. all (eds.): CERS 2014: 5TH Central European Conference in Regional Science, p. 432 – 441

Koutský, J., Raška, P., Dostál, P., Herreschel, T. (2014). Transition in Regional Science, Regions in Transition: Regional research in Central Europe. Praha: Wolters Kluwer

Rumpel, P., Slach, O., Koutský, J. (2013). Shrinking Cities and Governance of Economic Regeneration: the Case of Ostrava. Ekonomie + Management, roč. 16, č. 2, pp. 113 – 128

Slach, O., Koutský, J., Novotný, J., Ženka, J. (2013). Creative industries in the Czech Republic: a spatial perspective. Ekonomie + Management, roč. 13, č. 4, pp. 14-29

Slach, O., RUMPEL, P., Koutský, J. (2013). Profilace měkkých faktorů rozvoje. Accendo – centrum pro vědu a výzkum