doc. PhDr. Jiří Buriánek, CSc.

Room: MN 211, Campus, Pasteurova 1
Phone: +420 475 283 874
Email: jiri.burianek[at]ff.cuni.cz 
ORCID ID: 0000-0001-9721-3763

Teaching:

  • Methodology of Social Research for Social Work I 
  • Methodology of Social Research for Social Work II
  • Advanced Methodology of Empirical Research

Research Interests:

In 1992, I was designated Associate Professor of Sociology at Charles University, where I have for many years been acting as guarantor of the field and as a lecturer on Sociological Methodology. Concurrently, I hold the position of  Head of the Department of Sociology at Charles University. Over the last thirty years, I have been focusing on research in the field of criminology – I have been the President of the Czech Society of Criminology since 2019. Simultaneously, I act as the Vice-President of the Council of Scientific Societies and in the period between 2013-2015, I was a member of the Executive Board at the European Society of Criminology. I have taken part in many significant international projects in this field – for instance in a violence against women survey and a juvenile delinquency study. My long-term field of interest has also been researching the feelings of safety and fear towards crime or examining the climate of corruption within society. I have been working at UJEP since 2014. It is also at this institution where I engage in lecturing on the Methods of Sociological Research and the Basics of Criminology. This allows me to employ my own experience from applied research in the area of social services and the sociology of organizations.

Research:

TAČR: Předpoklady úspěšnosti a selhávání odsouzených mužů a žen zařazovaných do vězeňských programů cílených na snižování rizik (2020-2023), člen řešitelského týmu 

PROGRES UK Q 15: Životní dráhy, životní styly a kvalita života z pohledu individuální adaptace a vztahu aktérů a institucí 2019-2022), hlavní koordinátor

GAČR: Partnerské násilí: diferenciace jeho podmínek, měření a hodnocení (18-23940S, 2018-2020), hlavní řešitel  

TAČR: Metodika hodnocení odsouzeného Vězeňskou službou ČR pro účely rozhodování soudu o podmíněném propuštění (TD03000439, 2016-2017), hlavní řešitel 

Selected publications:

Buriánek, J., Richter, E. (eds.) (2020). Život v průsečíku rizik, Praha, Karolinum, ISBN 978-80-246-4644-2, 204 s.

Krulichová, E., Buriánek J. a kol. (2020). Obavy ze zločinu: mýty a realita, Praha, Karolinum, ISBN 978-80-246-4558-2, 170 s.

Buriánek, J., Špráchalová, L. (2019). Rape and Violent Sex: Two Forms of Legitimacy or One Cultural Paradigm in Czech Society? In: E. W. Pływaczewski & E. M. Guzik-Makaruk (eds.), Current problems of the penal law and criminology. Aktuelle Probleme des Strafrechts und der Kriminologie. 8th edition 2019, C.H. Beck, Warszawa. ISBN 978-83-8158-902-4, s. 379-394

Buriánek, J. (2019). Metody kriminologického výzkumu. In: Válková, H., Kuchta, J., Hulmáková, J. a kol., Základy kriminologie a trestní politiky. 3. vydání, Praha: C.H. Beck, 616 stran,  s.19–52. ISBN 978-80-7400-732-3

Špráchalová,  L., Buriánek, J. (2018). Konsenzuální násilný sex jako citlivé téma dotazování?Česká kriminologie 3/2, 1 – 12.Dostupné na: www.ceskakriminologie.cz

Buriánek, J. (2018). Violence against men as moderated by couple´s self-control configurations,  AUC Phil. et Hist. 2/2018, Studia sociologica XXII, 39–56

Buriánek, J. (2016). Česká veřejnost na cestě od strachu ze zločinu k obavám z korupce. Česká kriminologie3, 1–17. Dostupné na: www.ceskakriminologie.cz

Moravcová, E., Podaná, Z., Buriánek, J. a kol. (2015). Delikvence mládeže. Trendy a souvislosti, Triton, 233 s., ISBN 978-80-7387-860-3 

Pikálková,S., Podaná, Z., Buriánek, J. (2015): Ženy jako oběti partnerského násilí: Sociologická perspektiva. Sociologické nakladatelství SLON, 162 s., ISBN  978-80-7419-189-3

Buriánek, J., Pikálková, S., Podaná, Z. (2015): Abused, Battered, or Stalked: Intimate Violence Gendered. Praha, Karolinum Press, 172 s.,ISBN 978-80-246-3163-9