Doc. PhDr. et Mgr. Václav Houžvička, Ph.D.

Room: 113, FSE Moskevská 54
Phone: +420 475 284 623
Email: vaclav.houzvicka[at]ujep.cz
Personal Web: https://www.borderland.cz

Teaching:

  • Political Science
  • Public Relations
  • Communication 

Research Interests:

The subject of my long-term professional interest is the sociology of border regions, ethnic conflicts, the issue of the Euro-region and cross-border cooperation between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany. I also pursue the relationship of internal and external policies of states, especially the role of Germany within the context of Central Europe and the social contexts of historical consciousness within the environment of Czech society. Observations published in my works on the historical dimension of the Czech-German relationship have contributed to the cognition of the present, the extent of the ethnic mobilization potential of the Czech society in relation to the neighbouring Germany and to the cognition of the processes of forming the cooperation potential in the border regions between the Czech Republic and the Federal Republic of Germany as a consequence of Europeanization in bilateral relationships.

In cooperation with foreign universities (University of Cambridge-Wolfson College, University of Birmingham, Ludwigs- Maximilians-Universität München), I engaged in research on the role of Germany within the context of Central Europe. 

Research:

AVČR: Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti. Program podpory cíleného výzkumu a vývoje (2003 – 2005), člen řešitelského týmu

Nadace Volkswagen: Historické mezníky v identitách regionu pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství) (2003 – 2005), řešitel a koordinátor české části mezinárodního projektu

MZV ČR: Reflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatel pohraničí ČR k Německu. Ministerstvo zahraničních věcí ČR (1996-2001), hlavní řešitel

Selected Publications:

Houžvička, V. (2019). The Economy of Ethnic Cleansing: The Transformation of the German-Czech Borderlands after World War II. Slavic Review 78/1, 230-231

Houžvička, V. (2016). Czechs and Germans 1848-2004. Central European History 49/2, 272-274. The Cambridge University

Houžvička, V. (2015). Czechs and Germans (The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe). Prague/Karolinum, p. 648

Houžvička, V. (2013). Die deutsch-tschechische Grenzregion im Kontext der tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1989.” In. Kaiserová, K.-Schmitz, W. Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Thelem: Dresden, 441-474

Houžvička, V. (2012). Die Dynamik des Aufbaus von sozialem Kapital im deutsch-tschechischen Grenzraum als ein Faktor in den Bilateralen Beziehungen. In. Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 57-90