foto

Ing. Mgr. Lenka Nigrinová, Ph.D.

Email: l_nigrinova@centrum.cz

Telefon: +420 475 284 730

Místnost: M 228

STAG: odkaz


Konzultační hodiny 

vždy po předchozí domluvě e-mailem l_nigrinova@centrum.cz
 

 

 

Profesní životopis

2008 Absolvovala doktorské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů. obor Mezinárodní ekonomické vztahy, (titul: Ph.D.)
2005 Absolvovala magisterské studium na Univerzitě Karlově v Praze, Fakulta sociálních věd, Institut politologických studií, (titul Mgr.)
2003 Absolvovala inženýrské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze, Fakulta mezinárodních vztahů, (titul Ing.)
hlavní specializace: Mezinárodní obchod
vedlejší specializace: Mezinárodní politika


Odborná praxe

Odborný asistent na Katedře obchodu a služeb Fakulty sociálně ekonomické UJEP Ústí nad Labem. Výuka na Vysoké škole ekonomické v Praze, oponování bakalářských a diplomových prací. Práce v soukromém sektoru v oblasti controllingu.
 

Vědecko-výzkumné a odborné projekty

Aktuální otázky zahraničního obchodu České republiky po vstupu do Evropské unie.
Poskytovatel a koordinující instituce: Fakulta mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Výstup projektu byl po oponentním řízení publikován: Aktuální otázky zahraničního obchodu České republiky po vstupu do Evropské unie, Praha: Professional Publishing, 2005.

Klastry-nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik (teorie a případová studie České republiky a Spolkové republiky Německo).
Poskytovatel a koordinující instituce: Centrum evropských studií VŠE v Praze ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Výstup projektu byl po oponentním řízení publikován: Klastry – nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik.


Publikace

NIGRINOVÁ, Lenka. Liberalismus a protekcionismus v obchodní politice států. Bratislava 25.06.2009. In: KRAJČÍK, Daniel, TAUŠER, Josef (ed.). Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2009. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. ISBN 978-80-225-2767-5.

ABRHÁM, Josef, BIČ, Josef, NIGRINOVÁ, Lenka, VONDRUŠKOVÁ, Barbora. Klastry – nástroj zvýšení konkurenceschopnosti ekonomik (teorie a případová studie České republiky a Spolkové republiky Německo). Grantový program Centra evropských studií VŠE v Praze ve spolupráci s Konrad-Adenauer-Stiftung. Praha : Centrum evropských studií VŠE Praha, 2006. 117 s.

NIGRINOVÁ, Lenka. Vliv podoby obchodní politiky na konkurenceschopnost. Praha 02.06.2006. In: LUKÁŠ, Zdeněk et al.(ed.). Konkurenceschopnost českých a slovenských podniků v podmínkách rozšířené EU. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 155–163. ISBN 80-245-1056-1.

NIGRINOVÁ, Lenka. Zahraničně obchodní politika České republiky. In: HAMARNEHOVÁ, Iveta et al. Aktuální otázky zahraničního obchodu České republiky po vstupu do Evropské unie. Praha : Professional Publishing, 2005, s. 21–43. ISBN 80-86419-83-5.

NIGRINOVÁ, Lenka. Zahraniční obchod České republiky v prvním roce členství v Evropské unii. Bratislava 08.04.2005. In: Česko a Slovensko v medzinárodnom obchode a podnikaní 2005. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2005, s. 157–165. ISBN 80-225-2008-X.

NIGRINOVÁ, Lenka. České podnikatelské subjekty v rozšířené Evropě. Praha 16.09.2005. In: MACHKOVÁ, Hana, TAUŠER, Josef (ed.). Mezinárodní konkurenceschopnost podniků v rozšířené EU. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005, s. 72–77. ISBN 80-245-0898-2.

NIGRINOVÁ, Lenka. Konference WTO v Cancún. Bratislava 07.04.2004 – 09.04.2004. In: STRÁŽOVSKÁ, Elena (ed.). 7. medzinárodná vedecká konferencia doktorandov EDAMBA na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Bratislava : Ekonóm, 2004, s. 524–529. ISBN 80-225-1882-4.

NIGRINOVÁ, Lenka. Podpora exportu v České republice. Praha 04.06.2004. In: MACHKOVÁ, Hana, NIGRINOVÁ, Lenka (ed.). Připravenost českých podnikatelských subjektů na členství v Evropské unii. Praha : Oeconomica, 2004, s. 66–71. ISBN 80-245-0724-2.

NIGRINOVÁ, Lenka. Zahraničněobchodní aspekty vstupu České republiky do Evropské unie. Acta Oeconomica Pragensia, 2004, roč. 12, č. 3, s. 84–95. ISSN 0572-3043.

NIGRINOVÁ, Lenka. Stimulace přímých zahraničních investic v České republice [online]. 2004. 5 s. URL: https://www.exportdo.cz.