foto

doc. Ing. Čeněk Celer, CSc.

Email: cenek.celer@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 730

Místnost: MO 230

STAG: odkaz


Konzultace v ZS 2020/21

PO        10.00 -11:30 - MO 230

 


Vzdělání

 

1989
doc., MŠMT ČR, ekonomie
1983
CSc., VŠE Praha, ekonomie
1979
Ing., VŠE Praha, učitelství ekonomických předmětů
Praxe
1994-
FSE UJEP, katedra ekonomie a managementu
1978-1990
Pedagogická fakulta Ústí nad Labem, odborný asistent, docent

Odborné zaměření

strategický management, marketingové řízení


Vybrané publikace

Celer, Č. Jánská, M. & Žambochová, M. (2018). Application of corporate controlling in the Czech Republic. Scientific Papers of the University of Pardubice. Series D, Faculty of Economics & Administration. Vol. 24 Issue 40, p61-70. 10p. (33 %)

Celer, Č., & Jánská, M. (2017). Aplikace strategického managementu v kontextu globalizace. In Region v rozvoji společnosti: sborník 7. ročníku mezinárodní vědecké konference, Brno 20. 10. 2016. p. 121-129. (50 %)

Celer, Č., & Jánská, M. (2017). Online Habits of the 55 plus Generation in a Selected Region of the Czech Republic. Market-Tržište 29 (2). Zagreb. pp. 125-138. (50 %).

Celer, Č., & Jánská, M. (2016). Changes of communicative Behaviour in Ict of Seniors in the Chech Republic. Journal of Life Economics 3 (8). Istanbul. 41-54. (50 %)

Celer, Č. (2016). How do the brand, price, and quality of goods influence purchasing decisions of seniors. In Jedlička, P. (Ed.), Double blind peer reviewed proceedings 
     of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. (pp. 114-123). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

Celer, Č. (2015) Vliv marketingových nástrojů na nákupní chování seniorů v Ústeckém kraji. Ekonomika a management. 9 (2). 1-8. FHP VŠE

Celer, Č., & Jánská, M. (2014).  Nákupní chování seniorů. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Region v rozvoji společnosti 2014. Brno: Mendelova univerzita. (50 %)

Celer, Č. (2014). Strategická analýza v praxi. In Jedlička, P. (Ed.), Ekonomický rozvoj a management regionů I. (pp. 112-119). Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové.

Celer, Č. (2014). Digitální reklamní prostor se zvětšuje. In L. Čechurová (Ed.) Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní konference Trendy v podnikání 2014. (pp. 1-6).  Plzeň: ZČU.

Celer, Č. (2013). Společensky odpovědný management. Trendy v podnikání 3 (3), 1-7.

Celer, Č. (2013). Český digitální reklamní prostor se zvětšuje. In Jedlička, P. (Ed.), Ekonomický rozvoj a management regionů I. (pp. 77-83). Hradec Králové: 
     Univerzita Hradec Králové.

Celer, Č. (2012). Poslání moderního managementu. In: Ekonomika a řízení podniku ve 21.století. Ostrava: Vysoká škola báňská - Technická univerzita.

Celer, Č. (2008). Image sociálního podniku. In Hunčová, M. (Ed.), Sociální ekonomika jako faktor demokratizace společnosti a regionálního rozvoje; měření a audit (142-149). Ústí n. L.: FSE UJEP.

Celer, Č. (2007). Marketing neziskového sektoru. In Vomáčková, H. (Ed.), Sociální stát a sociální ekonomie – hrozba, přežitek nebo příležitost? (pp. 157-164). Ústí n. L.: FSE UJEP.

Celer, Č. (2007). Marketing sociálního podniku. In Hunčová, M. (Ed.), Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál v kontextu regionálního rozvoje (pp 124-131).  Ústí n. L.: FSE UJEP.

Celer, Č. (2006). Firemní identita – nástroj společenské odpovědnosti podniku. In Hunčová, M. (Ed.), Sociální ekonomika a sociální podnik jako nástroj veřejných politik (pp. 180-188). Ústí nad Labem: FSE UJEP.

Celer, Č. (2005). Východiska marketingu školy. In  Vomáčková, H. (Ed.), Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu III. (pp. 81-87) Ústí n. L.: FSE UJEP.

Celer, Č. (2005). Příležitosti sociálního managementu. In Hunčová, M. (Ed.), Sociální ekonomika a sociální podnik, jejich kořeny a perspektivy. Ústí n. L.: FSE UJEP.

Celer, Č. (2005). Česká reklama ve 21. století. Ekonomie a management, 5(3), 55-60.

Celer, Č. (2004). Monitorování projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU. In  Vomáčková, H. (Ed.), Rozvojové a stabilizační programy v regionu: metody výběru a hodnocení. (pp. 129-135) Ústí n. L.: FSE UJEP.
 
Celer, Č. (2004). Marketingové řízení školy. In Vomáčková, H. (Ed.), Konkurenceschopnost regionu. Rozvoj lidských zdrojů. (pp. 237-243) Ústí n.L.: FSE UJEP.

Celer, Č. (2003). Český obchod na cestě do Evropy. Ekonomie a management, 3(3), 72-80.


Grantové aktivity
2005
spoluřešitel GAČR 402/03/1347 Ekonomické aspekty rozvoje vzdělanosti v Ústeckém kraji
2008
řešitel FRVŠ, Inovace předmětu strategický management
2010
řešitel FRVŠ, Zavedení e-learningu do výuky marketingu
2011
spoluřešitel OPVK ESF CZ.1.07/1.5.00/34.0874 Digitální učební materiál – marketingové řízení
2014
spoluřešitel OPVK ESF CZ.1.07/2.2.00/29.0023 Univerzitní centrum podpory pro studenty se specifickými vzdělávacími potřebami 
– výukový materiál - strategický management
2016
spoluřešitel OP VVV 02.16.035 - Podpora škol
2019
spoluřešitel CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0006412 - Šablony