foto

Ing. Olga Faltejsková, Ph.D.

Email: olga.faltejskova@karneval.cz

Telefon: +420 475 284 704

Místnost: MO204

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Čtvrtek 15.00 - 17.00 h
 v případě potřeby jiného termínu po předchozí e-mailové dohodě    
                       

Vzdělání

1976 Ing., VŠCHT v Praze, obor ekonomika a řízení chemického a potravinářského průmyslu
1987 PGS VŠE v Praze, obor finance


Praxe

1991 - 2006 Komerční banka, a.s., Region Ústí nad Labem, ekonom pobočky Ústí n.L., ekonom divize, finanční analytik (controller)
2007 - 2009 Měď Povrly, a.s., Senior controller


Odborné zaměření

bankovnictví, controlling, podnikové finance


Publikace

Faltejsková, Olga.; Dvořáková, Lilia. Aplikace controllingových metod a nástrojů a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. In Financování sociálního podniku a měření sociální a veřejné přidané hodnoty. Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně, 2010, s.1-10. ISBN 978-80-7414-310-6.

Faltejsková, Olga.; Dvořáková, Lilia. Jak vnímají image bank studenti. Trendy v podnikání, 2012, roč.2. č.3, s.19-28, ISSN 1805-0603.

Faltejsková, Olga.; Dvořáková, Lilia. Měření a řízení výkonnosti průmyslového podniku v technických, informačních, ekonomických, environmentálních a sociálních podmínkách 21. století. In Proceedings of papers from international scientific conference Contemporary Challenges in Management II.. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2011, s.25-32. ISBN 978-80-557-0145-5.

Faltejsková, Olga.; Dvořáková, Lilia. New Look at the Triangle of Relationship of Controlling and Financial and Managerial Accounting. In Proceedings of the 17th International Business Information Management Association, Creating Global Competetitive Economies: A 360-degree Approach. MILAN : IBIMA, 2011, s.505-509. ISBN 978-0-9821489-6-9.

Faltejsková, Olga.; Dvořáková, Lilia. Nový pohled na triangl vztahu controlling, finanční a manažerské účetnictví. In Sborník mezinárodní vědecké konference Vývojové trendy v účetnictví a daních v kontextu vědy, výuky a praxe. Ostrava : VŠB - TU Ostrava EKF, 2011, s.25-33. ISBN 978-80-7329-285-0.

Faltejsková, Olga.; Dvořáková, Lilia. Vývoj požadavků na odborný a dovednostní profil contollera v kontextu globální ekonomické krize. In Trendy v podnikání 2011 Recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference. Plzeň : ZČU v Plzni, FEK, 2011, s.1-1. ISBN 978-80-261-0051-5.

Faltejsková, Olga: Bankovnictví 21.století. Finance a Management v teorii a praxi. In Sborník příspěvků ze semináře. UJEP Ústí nad Labem. 2011. s. 9-14. ISBN 978-80-7414-375-5

Faltejsková, Olga; Dvořáková, Lilia. Controlling and Strategic Management in the Early 21st Century. In Proceedings of the International Conference on Management, Leadership and Governance. Bangkok University. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited, 2013, s.117-125. ISBN 2049-6818978-1-909507-00-5.