foto

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.

Email: jana.simsova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 807

Místnost: M 308

STAG: odkazKonzultační hodiny ve zkouškovém období LS 2019/2020

Úterý 30.6.2020   10:00-12:00 
Čtvrtek 2..7.2020  
  14:00-15:00  

    


   

 
         

                  
            
        
         
           

 

Vzdělání

1985  MFF UK v Praze (dokončeno studium)
1985  složení rig. zkoušky a získání titulu RNDr.


Praxe

1984 - 1985  MFF UK – pomocná věd. síla na kat. aplikov. matematiky
1985 - 1986  MFF UK – stáž na katedře numerické matematiky
1986 - 1987  MFF UK – asistent na katedře numerické matematiky
1989 - 1990  gymnázium v Praze
1997 - doposud  odb. asistent FSE UJEP Ústí n. L. (1997 Úřad práce – část. úvazek)
2007  Ph.D. na MFF UK, obor Vědeckotechnické výpočty


Odborné zaměření

Časové řady, využití waveletů v analýze časových řad. Statistické zpracování nezaměstnanosti.


Publikace

HRACH,K., ŠIMSOVÁ,J., Statistické modely nezaměstnanosti, in: Problémové skupiny a rozvoj regionu, FSE UJEP Ústí n. L. 2003, ISBN 80-85563-07-3, s. 19-21.

REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J Employability of University Graduates on the Labour Market-Expectations and Reality, In: SIVÍČEK, T. (ed.). Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 67-93. ISBN 978-80-7414-647-3

REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J., JÍLKOVÁ, J. Management kariéry v neziskových organizacích [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 78. ISBN 978-80-7414-660-2

SMEJKALOVÁ, K., ŠIMSOVÁ, J., SMEJKAL, J. University-Business Cooperation in the Ústí Region, In: SIVÍČEK, T. (ed.). Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 94-112. ISBN 978-80-7414-647-3

ŠIMSOVÁ, J.,REISSOVÁ, A.,How Much Will I Earn? Expectations versus Reality, in: E+M, 2/2016, p.4-19, volume XIX,ISSN 1212-3609

ŠIMSOVÁ, J., Analýza časové řady míry nezaměstnanosti v regionu Teplice, článek v časopise, in: E+M č. 1/2006, ročník IX, ISSN 1212-3609, s. 13-19

ŠIMSOVÁ, J., Analýza časové řady míry nezaměstnanosti, článek v časopise, in: E+M č. 2/2003, ročník VI, ISSN 1212-3609, s. 91-94.

ŠIMSOVÁ, J., Analýza časových řad míry nezaměstnanosti dvou regionů Ústeckého kraje, příspěvek na mezinárodní konferenci FernStat, Banská Bystrica, 2005, in Forum Statisticum Slovacum, 2/2005, s. 119-124, ISSN: 1336-7420, Slovenská štatistická a demografická spoločnosť, Bratislava, 2005.

ŠIMSOVÁ, J., Aplikace waveletů v analýze časových řad, příspěvek na konferenci Fernstat 2009, UMB B.Bystrica. In: Forum Statisticum Slovacum 6/2009, s.115-119, ISSN: 1336-7420, SŠDS Bratislava, 2009.

ŠIMSOVÁ, J., Časový vývoj nezaměstnanost v rámci Ústeckého kraje, UJEP Ústí n.L. (AUP 118), ISBN: 80-7044-753-2, 49 stran, 2005.

ŠIMSOVÁ, J., Popis vývoje nezaměstnanosti pomocí časových řad. Článek ve sborníku Ekonomika,regiony a jejich výhledy. Sloup v Čechách, 2006. ISBN 80-7044-795-8.

ŠIMSOVÁ, J., Properties of Fourier coefficients of spline wavelets. Matematyka XII, Pedagogická univezita Czestochowa 2007, ISBN 976-83-7455-013-0, s. 101-106.

ŠIMSOVÁ, J., Wavelety a časvé řady, příspěvek na konferenci Fernstat 2007, UMB B.Bystrica. In: Forum Statisticum Slovacum 4/2007, s.143-148, ISSN: 1336-7420, SŠDS Bratislava, 2007.


Grantové aktivity

2003  spoluřešitelka vnitřního grantu: Statistické metody a data o  nezaměstnanosti, č. 5204110304.
2004 - 2005  spoluřešitel grantu GAČR: Statistické metody a nezaměstnanost, č.  320821000401.
2010 - 2013  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost: Rozvoj matematických  dovedností studentů UJEP


Zahraniční stáže

2007,2014 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko