foto

Ing. Jiří Uhman

Email: jiri.uhman@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 701 mob.603 278 400

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Úterý 14.00 - 15.30 h
Čtvrtek 10.00 - 11.30 h


Vzdělání

2004 Ing., FSE UJEP - zaměření Podniková ekonomika


Praxe

2004 FSE UJEP Ústí nad Labem, asistent
2005 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent
2006 - 2007 předseda akademického senátu FSE UJEP
2007 - 2012 proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP
2007 - 2011 zástupce vedoucího katedry financí a účetnictví FSE UJEP
2011 vedoucí katedry financí a účetnictví FSE UJEP
2012 - 2013 kvestor UJEP


Odborné zaměření

Finanční trhy (burzy CP), firemní a mezinárodní finance. Vychází taktéž ze zaměření disertační práce a z praxe obchodování na kapitálových trzích.
 

Publikace

Uhman, J., Barták, M.: Dánské zdravotnictví - vybrané charakteristiky. Zdravotnictví v České republice, Praha 2009, roč. 2009, č. III/XII, s. 117-118.

Uhman, J., Benešová, J.: Nezaměstnanost a konkurenceschopnost. Příspěvek na mezinárodní konferenci UTB Zlín, Luhačovice 2007

Uhman, J., Jiřička, P.: Financial derivatives in the modern world. In Cyclicality, financial safety and business creativity as the challenges of the modern world, selected aspects. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Poland 2009, s. 99 – 103

Uhman, J., Šemík, K.: Finanční deriváty. In Mena, bankovníctvo a finančné trhy 2009. Ekonomická univerzita v Bratislave, Bratislava 2010, s. 1 – 11

Uhman, J., Štěpánek, Z.: Fenomén globalizace na finančních trzích. In Aktuální problémy teorie a praxe v ekonomice II. Univerzita Pardubice, Pardubice 2008, s. 50 – 56

Uhman, J., Šturc, B.: Exkurze do klasifikace finančních derivátů. In Finančné trhy. Derivát, s.r.o., Bratislava 2013.

Uhman, J.: Aktivita komerčních bank na akciovém trhu. In Ekonomika, regiony a jejich výhledy. Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Sloup v Čechách 2006, s.143 – 145

Uhman, J.: Evropský region a předpoklady jeho růstu. In Rozvojové a stabilizační programy v regionu - metody výběru a hodnocení. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2004, s. 79 – 87. ISBN:

Uhman, J.: Finanční deriváty. In Finance a management v teorii a praxi. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2009, str. 3 - 13

Uhman, J.: Hnací síla rozvoje podniků. E+M. Ekonomie a Management, Liberec 2009, č. 1/2009, s. 31 -36.

Uhman, J.: Investice do vzdělání v České republice. In Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu II. Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2004, s. 173 - 177

Uhman, J.: Maximalizace hodnoty firmy - základní cíl podnikání. In Finance a výkonnost firem ve vědě, výuce a praxi. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Zlín 2007, s. 225 – 226

Uhman, J.: Moderní formy derivátů. In Finance a management v teorii a praxi.: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 2011.

Uhman, J.: Rostoucí vliv Číny na světovém finančním trhu. In Konkurenceschopnost podniků a regionů v EU a ve světě. Fakulta ekonomická v Chebu, Cheb 2005, s. 55 – 59.

Uhman, J.: Stručná exkurze do definice finančních derivátů. In Finančné trhy. Derivát, s.r.o., Bratislava 2013.

Uhman, J.: Teaching the financial markets at FSE UJEP. In Upravlenie socialnymi innovacijami: opyt, problemy i perspektivy. Rossijskij universitet družby narodov, Moskva 2009, s. 148 – 152

Uhman, J.: Value of company as a basic objective of enterprise. In In search for value - selected aspects. Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce Poland, 2007, s. 187 – 191

Uhman, J.: Vliv korupce na hospodářskou politiku. In Sociální ekonomika, sociální podnik a sociální kapitál.: Fakulta sociálně ekonomická UJEP, Ústí nad Labem 2007, s. 45 – 52


Grantové aktivity

2005 Řešitel interního grantu - "Analýza zájmu a praktických zkušeností s kapitálovým trhem u studentů FSE UJEP a příprava na vytvoření elektronických skript s internetovou aplikací o kapitálových trzích"
2006 Řešitel interního grantu -"Využití metod hodnocení finanční výkonnosti firmy podniky Ústeckého regionu"
2012 - 2013 Spoluřešitel projektu Fullcost UJEP (CZ.1.07/2.4.00/16.0013)