foto

doc. Ing. Slavomíra Svátková, CSc.

Email: slavomira.svatkova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 704

Místnost: MO 203

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Středa      9.40 - 12.40 h.

Konzultaci si lze sjednat v daný den i na konkrétní čas, popřípadě po dohodě i mimo úřední hodiny.

 
   
Rezervace:    

  8.7.    10:30 - 11:30 (V.N.)

15.7.    11:30 - 12:30 (V.S.)

Vzdělání


1978 - 1982

inženýrka (Ing.), VŠE Praha, obor Finance
1991 kandidátka věd (CSc.), VŠE Praha, obor Finance, úvěr a evidence
1995 docentka (doc.), VŠE Praha, obor Finance

 

Praxe

1977 - 1979 Státní banka československá, pobočka v Trutnově, likvidátorka
1982 - 1995 VŠE Praha, asistentka a odborná asistentka na katedře financí a úvěru, odborná asistentka na katedře veřejných financí
1994 - 1998 Institut daňových informací VŠE v Praze, ředitelka
1995 - 2011 VŠE Praha, docentka na katedře veřejných financí
2010 - 2012 BIVŠ, a.s., docentka na katedře financí a účetnictví, vedoucí katedry
2012 - 2013 BIVŠ, a.s., docentka na katedře finančnictví a ekonomických disciplín
2013 - doposud UJEP Ústí nad Labem, docentka na katedře financí a účetnictví

 

Odborné zaměření

daně
 

Publikace

SVÁTKOVÁ, S. Česká daňová soustava. Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2019. ISBN 978-80-87480-73-1. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady; řešení; tabulka s aktuálními sazbami.]

SVÁTKOVÁ, S. Česká daňová soustava. Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2018. ISBN 978-80-87480-64-9. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady; řešení; tabulka s aktuálními sazbami.]

SVÁTKOVÁ, S. Česká daňová soustava. Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2017. ISBN 978-80-87480-57-1. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady; řešení; tabulka s aktuálními sazbami.]

SVÁTKOVÁ, S. Česká daňová soustava. Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2016. ISBN 978-80-87480-45-8. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady s řešením; tabulka s aktuálními sazbami.]

KLAZAR, S.; SLINTÁKOVÁ, B.; SVÁTKOVÁ, S.; ZELENÝ, M. Dopad harmonizace sazeb DPH v ČR. In: Acta Oeconomica Pragensia, 2007, roč. 15, č. 1, s. 45–55. ISSN 0572-3043.

SVÁTKOVÁ, S. Co nenajdete v zákoně o DPH. Praha: Nakladatelství Ing. Zdenka Vostrovská, CSc. – VOX, 2002. 623 s. ISBN 80-86324-21-4.

SVÁTKOVÁ, S. Česká daňová soustava. Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2012. 284 s. ISBN 978-80-87480-07-6. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady s řešením; tabulka s aktuálními sazbami.]

SVÁTKOVÁ, S. Česká daňová soustava. Praha: Nakladatelství 1. VOX a. s., 2013. 288 s. ISBN 978-80-87480-15-1. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady s řešením; tabulka s aktuálními sazbami.]

SVÁTKOVÁ, S. Dvacet let samostatnosti spotřebních daní v české daňové soustavě. Socioekonomické a humanitní studie 2/2013, Volume 3, s. 60-74. Praha: BIVŠ, 2013. ISSN 1804-6797.

SVÁTKOVÁ, S. Selektivní daně ze spotřeby. Daň z přidané hodnoty. In: VANČUROVÁ, A., SVÁTKOVÁ, S., LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR – cvičebnice. Praha: Nakladatelství 1. VOX a.s, 2014, díl 3., 44 s. ISBN: 978-80-87480-30-4.

SVÁTKOVÁ, S. Selektivní daně ze spotřeby. Daň z přidané hodnoty. In: VANČUROVÁ, A.; SVÁTKOVÁ, S.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR - cvičebnice. Praha: Nakladatelství 1. VOX a.s., 2012, díl 3., 45 s. ISBN 978-80-87480-10-6.

SVÁTKOVÁ, S. Selektivní daně ze spotřeby. Daň z přidané hodnoty. In: VANČUROVÁ, A.; SVÁTKOVÁ, S.; LÁCHOVÁ, L. Daňový systém ČR - cvičebnice. Praha: Nakladatelství 1. VOX a.s., 2013, díl 3., 44 s. ISBN 978-80-87480-16-8.

SVÁTKOVÁ, S. Spotřební a ekologické daně v České republice. Praha: Wolters Kluwer, 1. vydání, 2009, 463 s. ISBN 978-80-7357-443-7. [Pětidílný komplet: učebnice; CD s výukovou prezentací; cvičebnice s řešením; tabulka se sazbami daní.]

SVÁTKOVÁ, S.; DOLEŽALOVÁ, A.; MIŽIČKOVÁ, I. Porovnanie českého a slovenského zdaňovania biopalív. In: Dane a Účtovníctvo, 2010, roč. VII, č. 4, s. 66–69. ISSN 1336-426X.

SVÁTKOVÁ, S.; KLAZAR, S. Limity pro zasílání v Evropské unii. Praha In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [CD-ROM]. Praha: VŠE v Praze, 2009. ISBN 978-80-245-1513-7.

SVÁTKOVÁ, S.; KLAZAR, S.; SLINTÁKOVÁ, B.; ZELENÝ, M. Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice. Praha: Eurolex Bohemia, 1. vyd., 2007. 322 s. ISBN 80-7379-001-7.

SVÁTKOVÁ, S.; ZÍDKOVÁ H. Možnosti a meze principu reverse-charge. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [CD-ROM]. Praha: VŠE v Praze, 2011. ISBN 978-80-245-1763-6.

SVÁTKOVÁ, S.; ZÍDKOVÁ, H. Vývoj přístupu ke stanovení základu DPH u bezúplatných plnění nesouvisejících s ekonomickou činností. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí [CD-ROM]. Praha: VŠE v Praze, 2010. ISBN 978-80-245-1644-8.

SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Česká daňová soustava. Praha: 1. VOX a.s. – Nakladatelství, 2014, s. 308. ISBN 978-80-87480-26-7. [Čtyřdílný komplet: CD s výukovou prezentací; příklady s řešením; tabulka s aktuálními sazbami].

SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Dvě změny zákona o spotřebních daních přijaté v průběhu roku 2014. Daňový a účetní tip, č. 24/2014, s. 1-4. Praha: Verlag Dashofer, 2014. ISSN 2336-3665.

SVÁTKOVÁ, Slavomíra. Spotřební daně na počátku roku 2014. Daňový a účetní tip, č. 15/2014, s. 1-3. Praha: Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., 2014. ISSN 2336-3665.
 

Grantové aktivity 

1997 Řešitelka projektu FRVŠ - Inovace studijních programů (F 864/1997)
1999 Řešitelka projektu FRVŠ - Vedlejší specializace Daně (1734/1999)
2001 Řešitelka projektu FRVŠ - Prezentace daňových kurzů (1464/2001)
2004 - 2006 Řešitelka projektu GAČR - Zatížení spotřebního koše domácností daněmi ze spotřeby v České republice (GA 402/04/1069)
2006 - 2007 Spoluřešitelka projektu JPD3 - Rozšíření akreditace bakalářského studijního programu Daně a finanční kontrola na kombinovanou formu studia