foto

PhDr. René Hladík, CSc.

Email: rene.hladik@ujep.cz

Telefon: 603 46 57 94 kdykoliv 24 hod 7 dní v týdnu

Místnost: MO 226

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v ZS 2019/2020

Pondělí
   16:00 - 17:00
Středa  13:00 - 15:00


V případě potřeby volejte 603 46 57 94 nebo pište:  rene.hladik@ujep.cz
 

Vzdělání

1983 PhDr. – UK Praha, Filosofická fakulta
1986 CSc. – AV ČSAV
 

Praxe

1981 - 1986 pobočka Ekonomického ústavu ČSAV Ústí n. L. (interní aspirantura)
1986 - 1992 Sociálně-ekonomický ústav ČSAV Ústí n. L. (vědecký pracovník)
1992 - 1996 FSE UJEP Ústí n. L. (odborný asistent)
1996 - 1997 Oděvy a. s. Ústí n. L. (finanční analytik)
1997 - doposud FSE UJEP Ústí n. L. (odborný asistent, děkan pověřený řízením, vedoucí katedry ekonomie, odborný asistent)
 

Odborné zaměření

Výuka Ekonomie (Mikroekonomie I a Makroekonomnie I, Finanční trhy. Výzkum: regionální ekonomie.
 

Publikace

~~Silně vytištěné tituly jsou články publikované v zahraničí nebo v cizím jazyce, nebo články v recenzovaných časopisech, nebo publikované vysokoškolské učebnice (ISBN).

1. Farský, M., Hladík R. a kol.: "Předpoklady a důsledky  rozvoje čs. palivoenergetické základny do  r. 2000, díl. I. - hnědé uhlí" - studie EÚ ČSAV, pobočka Ústí n.L., list. 1983
2. "K měření společensky nutných nákladů na paliva a energie v ČSSR (na příkladu hnědého uhlí), článek v  PE 10/1985
3.  Hladík, R., Pešek P.: "K měření společensky nutných nákladů  na paliva a energie v ČSSR" - studie EÚ ČSAV, Ústí n.L. list. 1985
4. Hladík, R., Řehák J.: "Limitní náklady v systému ekonomického oceňování přírodních (surovinových) zdrojů"  - studie EÚ ČSAV Ústí n.L.,listopad 1985
5. "Ke společensky nutným nákladům" - ze sborníku (Ceny paliv a energií - Sborník přednášek na semináři),  VÚPEK, Praha, září 1985
6. Hladík R., Pešek P.: "K plánovitému využívání zákonitostí  vědeckotechnického pokroku" (recenze) Politická ekonomie   1986 (autor: Ja.V.Jakovec)
7. Nepublikovaná práce: Hladík R.: "Přiblížení cen paliv a energie ke společensky nutným  nákladům jako jeden z faktorů ovlivňujících  efektivnost nové techniky šetřící energii" - příspěvek do semináře mladých ekonomů 1985, zvláštní ocenění poroty v Harrachově)
8. "Zur Bestimmung des gesselschaftlich notwendigen Aufwandes für Energieträger in der ČSSR, dargestellt am Beispiel der Braunkohle". in: Autorenkolektiv: "Zur Rolle der Energie in der Volkwirtschaft  der DDR und der ČSSR". Zentralinstitut für  Wirtschaftwissenschaft der Akademie der  Wissenschafter der DDR, 1986
9. "Společensky nutné náklady na paliva a energie v ČSSR",  informační. publikace IP č. 182, Ekonomický Ústav ČSAV Praha 1987.
10. Pešek P., Farský M., Hladík R.: "K problematice hodnocení  úrovně energetické náročnosti ekonomiky a  rozvoji palivoenergetického komplexu ČSSR s  použitím mezinárodních komparací (I. etapa),  Sociálně ekonomický ústav ČSAV Ústí n.L.(SEÚ ČSAV), listopad 1987 (str.12-23)  (SPZV:IX-2-1/11)
11. Palivoenergetický komplex a ekonomická prognóza (Kacvinský,P.,  Farský M., Pešek P., Hladík R.), SEÚ ČSAV Ústí  n.L. výzkumná studie SPZV IX-2-1/11, říjen  1987 (str. 23-33).
12. "Základní tendence vývoje nevýrobní spotřeby paliv a energie v ČSSR" (I. etapa) studie SEÚ ČSAV,listopad  1987, Ústí n.L.
13.  "Novyje podchody k formirovaniji cen topliva i energii i ich otnoženiji k prognoze rozvitija severočešskoj oblasti", 20 stran v: "Bulletin sociálně  ekonomického ústavu ČSAV Ústí n.L., ročník 2, listopad 1988, str. 38-57
14. "Příspěvek k dokonalejšímu vyčíslení společensky nutných  nákladů na paliva a energii (včetně  praktických aplikací), SEÚ ČSAV Ústí  n.L.,srpen 1988
15.  "Nevýrobní spotřeba paliv a energií a vliv na životní úroveň" SEÚ ČSAV, září 1988 (spoluautor: Spáčilová)
16. Hladík R., Farský, M.: "Zum Bestimmung und zum Messen der  Gebrauchtwertes und des wertes der  Energieressoursen" in: "Zur Problemen der  Energieintensität der Volkwirtschaft der DDR  und der ČSSR", A.W. der DDR 1/1988, Berlin
17.  Hladík R., Farský M.: "Peněžní ocenění složek efektu při  komplexním hodnocení variant investičních  záměrů", ve sborníku : "Vícekriteriální optimalizace II",  EÚ ČSAV, Praha 1988, str. 79-85
18.  "K problematice optimálního využívání vyčerpatelných zdrojů v  regionu" (Dílčí úkol SPZV IX-1-4/03), SEÚ ČSAV  Ústí n.L., listopad 1989
19. Hladík R., Pešek P.: "Zamyšlení nad cenami elektřiny  respektující ekologické hledisko", studie SEÚ  ČSAV, Ústí n.L., červen 1990.
20. "Energetická politika v 90. letech - ve znamení drahé  energie" časopis "TERČ" nulté číslo, prosinec 1990 (vydal SEÚ ČSAV) str. 32-41
21. "Z diskuse na konferenci EUREG, Energetika a životní  prostředí", časopis "TERČ", číslo 1, 1991.
22. "Politika drahé energie k racionálnějšímu využívání  energetických zdrojů" (Sborník vybraných prací  SEÚ ČSAV, leden 1990, Ústí n.L.)
23.  Balek P., Pešek P., Hladík R.: "Jak ustupovat před uhlím"  "Chabařovická pro a proti" (Severočeský deník 1.-2.12., 17.12.1990)
24. "To kladné v ekonomické reformě" - Severočeský deník  17.4.1991, Hospodářské noviny 5.6.1991.
25. Severočeský region - Problémy a šance (spoluautor) -  informační bulletin Ministerstva pro  hospodářskou politiku a rozvoj České republiky 4/91.
26.  "Substituce hnědého uhlí jinými zdroji energie" (spoluautor  J. Horák), Sborník z mezinárodní konference "EUREG"  ("Problems of Energy and Environment in the  Cross-Frontier Region of CSFR, Poland and FRG, Part II.
27.  Pešek P., Hladík R.: "Gordický uzel Chabařovic", Hospodářské noviny 89/91
28. "Energetika a životní prostředí", Politická ekonomie 7-8/91,  str.707-710
29.  Pešek P., Hladík R. "Geografické podmínky, přírodní a surovinové  zdroje Severních Čech a Sokolovska", interní studie  SEÚ ČSAV Ústí n.L., srpen 91
30. "The ecological dimension of economic reform in Czechoslovakia",  Czechosloslovak economic digest 3/91
31. "Sonda mezi podnikateli v pohraničí" (Ústecký deník  13.8.1993), Hospodářské noviny 22.9.1993.
32. "Vliv ekonomické reformy na stav životního prostředí v  ČSR" (sborník z mezinárodní konference "Obnovitelné zdroje  energie 10.-11.9.1993, Dům techniky s.r.o. Ústí n.l.).
33.  "Hlavní myšlenky regionální hospodářské politiky v  Rakousku a jejich využitelnost pro Severočeskou  pánevní oblast", Acta Universitatis Purkiniana  Economica, 1994.
34.  "Úvod do ekonomie" , skripta Fakulty životního prostředí  Univerzity J. E. Purkyně, spoluautor (vedoucí  aut. kolektivu Jaroslav Zahálka), Ústí n.L.  1994.
35.  "Kolik vynesou fondy? - Profit 49/94, str. 23.
36.  "Demografická past, nebo žádoucí vývoj ?", Hospodářské noviny  28.3.1996
37. Hladík, Pešek : „Černý trojúhelník“, in : Petříček a kol. : „Ekologicky šetrné hospodaření v krajině, část I, II“, Ústav ekologie krajiny AV ČR, České  Budějovice 1977, 327 s, Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV/610/2/96, DÚ 04, část B,D (strany 254-270).
38.  "Využitelnost regionální  hospodářské politiky pro severočeskou pánevní oblast" - sborník konference "Revitalizace problémových regionů", Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n. L., listopad 1998.
39. Hladík, Pešek P. a kol. : „Průzkum obchodních ploch města Ústí n.L.“, marketingová studie, FSE UJEP Ústí n.L., 1998, 411s.
40. Hladík, Pešek P. a kol. : „Průzkum rodinných výdajů v Ústí n.L.“, marketingová studie, FSE UJEP 1998, 300s.
41.  „Soukromé podnikání se státní zárukou“, Ekonom 13/1999, str. 24
42. „Jsou penzijní fondy řešením?“, Hospodářské noviny 16.6.1999
43.  „Dvě poznámky k teorii rozdělování“, Ekonomie a management 4/1999, str. 25-26
44. „Dny leklé ryby“, Ekonom  5/2000, str. 31
45.  „Revitalizace severočeské pánevní oblasti po vstupu do Evropské Unie – příležitosti a rizika“, sborník z mezinárodní konference „Vstup České republiky do Evropské Unie - otázky a problémy“, Technická Univerzita v Liberci, Liberec , duben 2000, str. 23-33.
46.  „Cukerní pořádek aneb vzhůru do feudalismu“, Hospodářské noviny 15.10.2001, str.11
47.  „Jsou povinné penzijní fondy skutečně liberálním řešením?, Ekonomie a management, 2/2001, str. 19-20.
48.  „Pondělní efekt na českém akciovém trhu“, Ekonomie a management,  3/2001, str. 8-10.
49.  „Existuje neziskový sektor?“, ve sborníku „Ekonomika neziskového sektoru a rozvoj regionu“ , Univerzita J.E Purkyně Ústí n.L., 26.4.2001, str. 23-24.
50. „Pros and Cons in the North Bohemian Basin“, in : „Regional interests in the Ústí nad Labem region and their holders“, sborník z mezinárodního semináře 12.-14.10.2001, FSE UJEP Ústí n.L., str. 72-78
51.  „Mýtus o stavebním spoření“, Profit 1-2/2002, str. 5, v modifikované formě Hospodářské noviny 31.12.2001.
52.  „Ševčíkovo perpetuum mobile“, Hospodářské noviny 16.9.2002, str. 11
53.  „Větrníky škodí pravidlům trhu“, Hospodářské noviny 1.10.2002, str. 11
54. „Solidarita se musí projevit také v rodině“, Hospodářské noviny 17.12.2002, s. 11
55. „Fikce a realita skleníkového efektu aneb větrná energie s otazníky“, Ekonomie a management 1/2003, str. 12 – 16.
56.  „Naši muži jsou diskriminovaní“, Hospodářské noviny 2.1.2003, str. 8
57. „Centrální banka by neměla brát deflaci na lehkou váhu“, HN 23.1.2003, str. 9
58. „Český kůň má zatím k vodě hodně daleko“, Hospodářské noviny 18.3.2003
59. „Úrokové sazby“ , Ekonom 26/2003, str. 7.
60. „Trhy cenných papírů“, RENECO 2003, Ústí n.L.
61.  „Mezinárodní měnová krádež“, Hospodářské noviny 20.10.2003, str. 9.
62. „Normy Evropské Unie, nástroj konkurenčního boje“, HN 12.11.2003, str. 10
63. „Má smysl usilovat o naplnění Kjótského protokolu?“, HN 9.12.2003
64. „Původní cíle a skutečné efekty podpory obnovitelných zdrojů energie na příkladu elektřiny z větru“, přednáška pro Centrum pro ekonomiku a politiku, 15.3.2004 v elektronické podobě.
65. „Velký český větrný tunel“, Hospodářské noviny červen 2004
66.  „Kde se daří svobodám? Tam, kde je práce zbožím“, HN 9.6.2004.
67. „Další chyba centrální banky“, Hospodářské noviny 12.9.2004.
68. „Ekonomie“, učebnice pro bakalářský stupeň, RENECO Ústí n.L. 2004
69. „Podpora obnovitelných zdrojů energie je zbytečná“, ve sborníku „Trvale udržitelný rozvoj“, CEP 32/2004
70. „Zrodilo se nové závazkové hnutí“, HN 22.2.2005.
71. „O jakou rovnost kritikům údajné diskriminace jde?“ HN 25.3.2005
72. „Větrná energie s otazníky“, Vesmír 7/2005, ročník 84, str. 385-387
73. „Ekonomie“, učebnice pro bakalářský stupeň, 2. rozšířené vydání, RENECO Ústí n.L. 2005
74. „Trhy cenných papírů (akcie a dluhopisy)“, učebnice, RENECO 2005, Ústí n.L.

75. „Benzín je laciný oproti roku 1989“, HN 6.12.2005, str. 11
76. „Modelování penzijního fondu“, Ekonomie a management 4/2005, str. 34-38.
77. „Univerzitní koleje a trh s byty“, HN 22.12.2005, str. 9.
78. „Superhrubá mzda na výplatní pásku“, Profit 1/2006, str. 24.
79. „Efektivnost a tendence k jejímu úpadku v politickém procesu“, sborník „Ekonomika, regiony a jejich výhledy“, sborník FSE UJEP, Ústí n.L., 2006, strany 3-8.
80. „Trh, socializmus a princip efektivnosti“, monografie, nakladatelství Albis international, Ústí nad Labem 2006.
81. „Šílenství na pokračování“, Ekonom 49/2007,str. 8.
82. „Trhy cenných papírů (akcie a dluhopisy)“, 2. Vydání, učebnice, RENECO 2007, Ústí n.L.
83. Článek o alkoholu v Ekonomu č.50.
84. „Ničí burza hodnoty?“ Ekonom 7/2008, str. 8
85. „Půdu církvím?“ Ekonom 10/2008, str. 8
86. „Riskantní investice“, Ekonom 29/2008, str. 7
87. „Větrníky musí mít zálohu“,HN 4.8.2008, str. 9
88. „Ekonomie“, učebnice pro bakalářský stupeň, 2. rozšířené vydání, RENECO Ústí n.L. 2008
89. „Trhy cenných papírů (akcie a dluhopisy)“, 3. Vydání, učebnice, RENECO 2009, Ústí n.L.
90. „Závažný omyl aktivistů z hnutí Duha“, LN12.4., str. 13
91. „Peníze, banky a hospodářské krize“ (recenze), E+M ekonomie a management, č.3, str. 151-153
92. „Ekonomie“, učebnice pro bakalářský stupeň, 3. rozšířené vydání, RENECO Ústí n.L. 2010
93. HLADÍK, René. Money, banks and the economic crisis. E & M EKONOMIE A MANAGEMENT, Volume: 13, Issue: 3, Pages: 151-153. Published: 2010. ISSN: 1212-3609
94. „Penzijní reforma třicet let a dost! Hospodářské noviny 4.12.2012
95. Hladík R., Siviček T.: „Transformace a hospodářský cyklus ČR“ v: „Česko-Saské pohraničí prostor konkurence nebo kooperace?“, Acta Universitatis Purkiniae, Ústí nad Labem 2012
96. „Trhy cenných papírů (akcie a dluhopisy)“, 4. vydání, učebnice, RENECO 2012, Ústí n.L.
97. „Čím více Evropy, tím méně vlivu“, Hospodářské noviny 7.3.2012
98. „Ekonomie“, učebnice pro bakalářský stupeň, 4. vydání, RENECO Ústí n.L. 2013
99. HLADÍK, René, HLAVÁČEK, Petr, Vývojové procesy v Ústeckém kraji a přínos průmyslových zón pro region, monografie UJEP, Ústí n.L., 2013, ISBN 978-80-7414-641-1.
100.  „Scénáře katastrofy jdou vždy na odbyt“, Hospodářské noviny 3.2.2014
101.  „Ekonomie“, učebnice pro bakalářský stupeň, 4. vydání, RENECO Ústí n.L. 2014.
 

Grantové aktivity 

1990 grantový projekt AV – Efektivnost v těžbě hnědého uhlí
 

Zahraniční stáže

1991 Vídeň
1992 Göttingen (DAAD)