foto

Ing. Tomáš Siviček, PhD.

Email: tomas.sivicek@ujep.cz

Telephone: +420 475 284 726

Room: MO 226

STAG: odkaz


 
 
Konzultační hodiny v LS 2019/2020

pondělí       14.15 - 15.45 h
středa         14.45 - 15.45 h

KH ve zkouškovém období pouze po e-mailové domluvě.
 

Vzdělání

2001 Ing. - Ekonomická univerzita v Bratislavě/Obchodní fakulta; Obor/specializace: Komerční inženýrství/Hospodářská diplomacie
2007 PhD. - Ekonomická univerzita v Bratislavě/Fakulta mezinárodních vztahů; Obor/specializace: Mezinárodní vztahy/Transnacionální korporace


Publikace:
Jimp – článek v časopise evidovaném ve WoS
HLAVÁČEK, P., SIVIČEK, T. (2017) Spatial differences in innovation potential of central European regions during post-transformation period. Journal of International Studies, (10)2, pp. 61-73. ISSN 2071-8330

KRIŽAN, F., BILKOVÁ, K., KITA, P., SIVIČEK, T. (2016). Transformation of retailing in post-communist Slovakia in the context of globalization. E+M Ekonomie a Management, (19)1, pp. 148-164. ISSN 1212-3609.

REISSOVÁ, A., JANÁČEK, J., SIVIČEK, T. (2016). Attractiveness of regions and the level of business optimism viewed by small enterprises. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research, (6)2, pp. 91-96. ISSN 1804-7890 

HLAVÁČEK, P., ŽAMBOCHOVÁ, M., SIVIČEK, T. (2015) The Influence of the Institutions on Entrepreneurship Development: Public Support and Perception of Entrepreneurship Development in the Czech Republic. Amfiteatru Economic, (17)38, pp. 408-421. Available from: https://www.amfiteatrueconomic.ro/ArticolEN.aspx?CodArticol=2394. ISSN  1582–9146.

 Jrec – článek v časopise zařazeném na Seznamu neimpakt. recenzovaných periodik vydávaných v ČR
SIVIČEK, T. (2013) Some factors chosen for elaboration with relation to a socio-economic framework within the realm of interregional cooperation during the pre-crisis period: that of the Ústí region and the Rebublic of Srpska (Federation of Bosnia Herzegovina). Regionální studia, (6)2, pp. 27-33. ISSN 1803-1471.

B – odborná kniha
KITA, P. et al. (2015) Retail in Territory. [CD-ROM] Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-904-7.

SIVIČEK, T., GENZ, CH., et al. (2014). Career Service in the Czech Republic, Germany, and the United Kingdom. Ústí nad Labem: Univerzita J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, 2014. Acta Universitatis Purkynian. ISBN 978-80-7414-770-8.

SIVIČEK, T. et al. (2013a) Population and the Labour Market in the Ústí Region. [CD-ROM] Ústí nad Labem: UJEP. ISBN: 978-80-7414-647-3.

SIVIČEK, T. et al. (2013b) Selected Aspects of Regional Competitiveness of the Ústí Region. [CD-ROM] Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-646-6.

SIVIČEK, T. et al. (2013c) Služby – vybrané aspekty prodeje. [CD-ROM] Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-649-7.

C – kapitola v zahraniční odborné monografii
SIVIČEK, T. (2010) Skúsenosti Slovenskej atlantickej komisie z Čiernej Hory. In: NEČEJ, Elemír (ed.). Slovenské skúsenosti z integračného procesu do NATO a EÚ. Aktivity mimovládnych organizácií pri ich odovzdávaní. Bratislava: CENAA, 2010, pp. 65-81. ISBN 978-80-970041-6-3.

C – kapitola v tuzemské odborné monografii
HLADÍK, R., SIVIČEK, T. (2012) Transformace a hospodářský cyklus ČR. In: JEŘÁBEK, Milan (ed.). Česko-saské pohraničí. Prostor konkurence a/nebo kooperace? Acta Universitatis Purkynianae č. 177, Studia Geographica XII. Ústí nad Labem: UJEP, 2012, pp. 27-43. ISBN 978-80-7414-514-8.
 
D – článek ve sborníku (SCOPUS, CPCI)
FUCHSOVÁ, E., SIVIČEK, T. (2013) FDI as a Source of Patent Activity in V4. In Proceedings of the 11th International Conference on Liberec Economic Forum 2013. Liberec: Technická univerzita v Liberci, pp. 146-155. Available from: https://www.lef-tul.cz/sekce/LEF_2013.pdf. ISBN 978‐80‐7372‐953‐0.

Jiné - Příspěvek ve sborníku z konference
SIVIČEK, T. (2014) Cross-border Cooperation: Experience, Opportunities and Challenges. In GENZ, CH. (ed.) Transnational Career Services Conference 2014. [Online] Available from:  https://www.qucosa.de/fileadmin/data/qucosa/documents/14412/Career_Conference_2014.pdf. ISBN 978-3-944640-18-1.

Jiné - Učebnice a skripta
SIVIČEK, T. et al. (2013d) Texty a úkoly ke cvičení z Mikroekonomie I. a Makroekonomie I. [CD-ROM] Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-648-0


Zákázky a smluvní výzkum s afilací UJEP
2017 – doposud  Valeo - Výzkum a vývoj v oblasti autonomních řídících systémů.

2014-15                Atlas výzkumných organizací Ústeckého kraje. Spoluřešitel.