foto

Mgr. Vratislava Postlová

Email: vratislava.postlova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 918

Místnost: M 418

STAG: odkazKonzultační hodiny v LS 2019/2020 


Čtvrtek


10:00 - 10:30

(čtvrtek 16.7. od 10:45 - 11:15)

 

Vzdělání

1989 - 1995 studium na PF UJEP v Ústí nad Labem, studovaným oborem byl jazyk český a německý, studium bylo zakončeno státními zkouškami
2011 Doktorské studium, Obecná lingvistika a teorie komunikace. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
2011 Doktorské studium, katedra germanistiky: studijní program – současný německý jazyk : jazyková ekonomie, zkratky a slova zkratková. Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc

 

Praxe

1994 externí učitelka na obchodní akademii v Děčíně
1995 externí učitelka na SZeŠ a jazykové ZŠ v Děčíně
1995 - 1998 učitelka na soukromé škole SSOŠ a Lingua Servis v Chabařovicích
1998 - 2000 učitelka na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
1998 odborná asistentka pro jazyk německý na KCJ FSE UJEP v UL

 

Odborné zaměření

Vzhledem k vlastnímu studiu a výzkumným aktivitám je zaměřeno na němčinu jako DaF, jazykové interference a jejich využití při výuce, motivace a soudobý německý jazyk se zaměřením na jazykovou ekonomii, zkratky a slova zkratková. Dalšími publikačními výstupy pak jsou též práce z oblasti zdravotní ekonomiky a politiky a též z oblasti sociální práce.
 

Publikace

V. POSTLOVÁ, Begleiter durch das Gesundheitspflegesystem der Tschechischen Republik,in: Begleiter durch das Gesundheitspflegesystem der Tschechischen Republik, Informationshandbuch für Ausländer, kolektiv autorů, IZPE, Kostelec nad Černými lesy, 2003 (dotisk 2004), ISBN 80-85057-28-4 (MZ ČR), ISBN 80-86625-07-9

V. POSTLOVÁ, Bewertung des Fortbildungskurses für tschechische DaF LehrerInnen, in: UN, 9-10/1997

V. POSTLOVÁ, Jazyky staví mosty, Ekonomika a občan v procesu integrace, 3, str.148-159

V. POSTLOVÁ, Jazyky staví mosty, in Ekonomika a občan v procesu integrace, Ústí nad Labem 2002, ISBN 80-7044-446-0

V. POSTLOVÁ, Ke komparaci klasifikace a výskytu zkratek a slov zkratkových v češtině a němčině, Lingvistika Praha 2013

V. POSTLOVÁ, Kurzwörter : zur Terminologie und zum Auftreten im Tschechischen und im Deutschen, Deutsch als Sprache der (Geistes) Wissenschaften - Linguistik,,,61-65 , 2013

V. POSTLOVÁ, Motivace, in: Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na vysoké škole II, 2007, FSE UJEP Ústí nad Labem, 2007, ISBN 978-80-7004-923-3

V. POSTLOVÁ, Proinva Praha 2003, in: sborník z mezinárodní konference Proinva Praha 2003, str. 76-113, ISBN 80-238-7752-6,Prointegra UL,překlad a jazyková úprava

V. POSTLOVÁ, Rozsah a struktura služeb poskytovaných zdravotnickou soustavou,in: Německo I.1, Barták a kol.,IZPE, Kostelec nad Černými lesy, 2004

V. POSTLOVÁ, Rozsah a struktura služeb poskytovaných zdravotnickou soustavou,in: Rakousko I.1, Barták a kol., IZPE, Kostelec nad Černými lesy, 2003 (dotisk 2004), ISSN 1213 – 8096, str. 42-68

V. POSTLOVÁ, Využívání autentických odborných textů a nových médií jako prostředků motivace ve výuce cizích jazyků, Sborník z Mezinárodní konference "Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na VŠ II.", str.70-71 , 2007

V. POSTLOVÁ, Zkratky a slova zkratková v současném německém jazyce, in: Moderní přístupy ve výuce cizích jazyků na vysoké škole III, 2009, FSE UJEP Ústí nad Labem, 2009, ISBN 978-80-7414-178-2
 

Grantové aktivity 

2003 MŠMT ČR, Název projektu: Základní ekonomické minimum pro vzdělávání pracovníků veřejné správy, „Rozvojové programy“ (program 1 na podporu rozvoje struktury) registrováno pod č. 312/2002 (spoluřešitelka)
2004 MŠMT ČR, Název projektu: Základní ekonomické minimum pro vzdělávání pracovníků veřejné správy, „Rozvojové programy“ (program 2 na podporu rozvoje struktury) registrováno pod č. 312/2002 (spoluřešitelka)

 

Zahraniční stáže

1992 stáž na TU v Drážďanech
1995 kurz metodiky a didaktiky NJ ve Schwerte
1997 kurz se zaměřením na nová gramatická pravidla v NJ, na didaktiku a reálie v Hamburku
09/2014 Pedagogická fakulta Univerzity Komenského Bratislava - přednáška s názvem: Motivace při výuce cizích jazyků