foto

Mgr. Jaroslav Izavčuk

Email: Jaroslav.Izavcuk@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 917

Místnost: M 417

STAG: odkaz


Konzultační hodiny ZS 2019/2020 

Pondělí 10:00 - 11:00
Středa 13:00 - 14:00
Čtvrtek 13:00 - 14:00

Odborné zaměření:

ESP - terminologické interference a komparace v politice, právu & vzdělávání.
Sociolingvistika. Lingvokulturologie. 
Teorie komunikace: mediální manipulace.

Field of research:
ESP - English for Specific Purposes. Contrastive linguistics and Contrastive Studies.
Sociolinguistics. Culture and Society (intercultural discourse). Linguoculturology.
Theory of Communication: Media manipuation.


Vzdělání:

1998 - 2001 Mgr., obor: Anglický jazyk a literatura, PF UJEP, Ústí nad Labem
2012 Doktorské studium, Obecná lingvistika a teorie komunikace, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Olomouc
 

Praxe

2001 - dosud odborný asistent, Katedra Cizích jazyků, FSE UJEP, Ústí nad Labem
2016 - dosud lektor, Přírodovědecká fakulta, UJEP
2008 - 2016 asistent, Katedra anglického jazyka a literatury, PdF, Masarykova univerzita, Brno
2001 - 2007 učitel anglického jazyka, Gymnázium dr. Šmejkala, Ústí nad Labem
2005 - 2008 lektor, VOŠ Litoměřice 
   
  
 

Publikace

Izavčuk J. Aspekty usmiřování: interkulturní diskurz in Lidská zkušenost jako součást jazykové sémantiky. Olomouc. 2014

Izavčuk J. Sémanticko-pragmatické aspekty politické korektnosti v interkulturnímu diskursu. Pardubice. 2015

Izavčuk J. Some Semantic Aspects of Political Correctness in Od slova k modelu jazyka. Olomouc. 2012

Izavčuk J. The Power of the Irrational or Coolness: New Themes in British Drama in Journal of Anglophone Studies. Hradec Králové. 2014

Izavčuk J. a Čaňková M Reader-Centered Activites: Transforming Reading Lives and the Reader Development Movement. Newsletter: Journal of English Language Teaching. Vol. 16, No. 1, Spring 2005. s. 13-15.

Izavčuk J. Facilitace politické korektnosti ve výuce angličtiny in Komunikace v jazykové a kulturní rozmanitosti. Západočeská univerzita. Plzeň. 2012

Izavčuk J. Místní samospráva a její reflexe ve výuce anglické odborné terminologie in Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole II. FSE UJEP. Ústí nad Labem. 2007

Izavčuk J. Politická korektnost (PC) ve výuce angličtiny in Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole. FSE UJEP.Ústí nad Labem.2005

Izavčuk J. Problémy akvizice a interference vybraných pojmů anglosaského vzdělávání in Moderní přístupy k výuce cizích jazyků na vysoké škole III. FSE UJEP. Ústí nad Labem. 2009

Izavčuk J. Teaching Aspects of Political Correctness in Language Aspects of Integration and Self-identification in the World Now. RUDN, Moskva 2010

Izavčuk J. The Power of the Irrational or Coolness: New Themes in British Drama in Challenges in EFL III. PF UJEP. Ústí nad Labem. 2009

Izavčuk J. ‘Eat the Rich? ‘: Political Commentary in Mark Ravenhill’s Coolness Drama Internatioanal Anglophone Conference.Univerzita Hradec Králové. 2009


Grantové aktivity

2019

2018


2017 2015 


2014
 


U21 - Univerzita reflektující problémy regionu severozápadních Čech, UJEP, metodik - lektor

MŠMT ČR Další podpora mezinárodní spolupráce: Příprava e-learningových kurzů v cizím jazyce: ENGLISH FOR THE MEDIA FOR ERASMUS (MŠMT-2018-B1), řešitel.

MŠMT ČR Další podpora mezinárodní spolupráce: Příprava e-learningových kurzů v cizím jazyce: BRITISH CULTURAL IDENTITIES (MŠMT-2017-B2), řešitel.


OP VK Centrum praktického ekonomického vzdělávání v Ústeckém kraji reg.č. CZ 1.07/1.1.00/54.0049. Příprava pro mezinárodní trh práce v AJ

 MŠMT ČR, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost; projekt InRegion - Inovace výuky studijních oborů geografie a regionálního rozvoje s ohledem na potřeby trhu práce (projekt OP VK reg. č. CZ. 1.07/2.2.00/28.0290), spoluřešitel
 
2002 Spoluřešitel grantu GAČR: (reg.č. 403/00/0319) pod názvem Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé.
2003 - 2005 Spoluřešitel grantu GAČR : (reg. č. 403/03/1246) pod názvem Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji v letech 2000-2004 (první volební období krajských orgánů)
 
 

Zahraniční stáže

2014 pracovní stáž, Erasmus Teaching Programme, Tallinn University, Estonsko
2013 studijní stáž, English Faculty Library, Oxford University
2001 New Port College, UK
2002 jazyková stáž, Hastings, UK
2003 Community College, Bishops Castle,UK
2005 mezinárodní workshop Britské rady, Oxford
2005 jazyková stáž, Edinburgh
2007 jazyková stáž, Dublin
2010 Radcliffe Camera, Oxford University
2011 Bodleian Library, Oxford University
2012 Radcliffe Camera, Oxford University