foto

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc.

Email: jirina.jilkova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284722

Místnost: MO 222

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/20:

úterý     10:00 - 12:00 hod.
Žádost o konzultaci prosím ohlásit předem na e-mail 
jirina.jilkova@ujep.cz nebo přes sms na tel. 602 240 403.


Vzdělání

1974 - 1978 Ing. - Univerzita v Roztocku, Fakultu meliorací a rostlinné výroby na, obor: Zemědělství a ekonomika
1983 CSc. - Univerzita v Roztocku, Fakultu meliorací a rostlinné výroby na, obor: Zemědělská ekonomika
1994 doc. - NF VŠE, obor: Národní hospodářství
2004 prof. - NF VŠE, obor: Hospodářská politika


Praxe

1982 Česká zemědělská univerzita
1983 - doposud Vysoká škola ekonomická v Praze - odb. asistentka, docentka, profesorka
2011 - doposud Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem - prorektorka, zakladatelka poradenské firmy


Publikace

JÍLKOVÁ, Jiřina a kol. Valuation of Environmental Resources and its Use in Local Policy Decision-Making: A Comparative Czech-German Border Study. In: Journal of Comparative Policy Analysis. 2010, 12(3), s. 299–309. ISSN 1572-5448. (podíl 20 %)

JÍLKOVÁ, Jiřina, SLAVÍKOVÁ, Lenka. The Governance of Water in the European Union: Water Framework Directive Ambitions and Challenges. In: Kluvánková – Oravska, Tatiana., et al., From Government to Governance? New Governance fo Water and Biodiversity in an Enlarged Europe. Praha: Alfa Nakladatelství, 2010, s. 45 – 58. ISBN 978-80-87197-28-8. (podíl 50 %)

REISSOVÁ, Alice, ŠIMSOVÁ, Jana, JÍLKOVÁ, Jiřina. Management kariéry v neziskových organizacích [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013. ISBN 978-80-7414-660-2. (podíl 33,3 %)

SLAVÍKOVÁ, Lenka, JÍLKOVÁ, Jiřina, KLUVÁNKOVÁ - ORAVSKÁ, Tatiana. Elinor Ostrom – nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. In: Politická ekonomie. 2010, 58(3), s. 419–423. ISSN 0032-3233. (podíl 33,3 %)

SLAVÍKOVÁ, Lenka, JÍLKOVÁ, Jiřina. Bridging theories on environmental governance: Insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives. In: Ecological Economics. 2010, 69(7), s. 1368–1372. ISSN 0921-8009. (podíl 33,3 %)

SLAVÍKOVÁ, Lenka, JÍLKOVÁ, Jiřina. Implementing the Public Participation Principle into Water management in the Czech Republic: A Critical Analysis. In: Regional Studies. 2011, 45(4), s. 545–557. ISSN 0034-3404. (podíl 50 %)
 

Zahraniční stáže

1992 - 1993 Universita Curych
2006 působení jako konzultant v Bulharsku - Min. životního prostředí
2007 expert na životní prostředí v Kazachstánu