foto

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D.

Email: jaroslav.koutsky@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 711

Místnost: MO 211

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Konzultační hodiny po domluvě e-mailem.
   

Vzdělání

2002 Bc., obor: Ekonomická a regionální geografie, ZČU v Plzni
2004 Mgr., obor: Sociální geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
2005 RNDr., obor: Sociální geografie a regionální rozvoj, Ostravská univerzita
2011 Ph.D., obor: Regionální geografie a regionální rozvoj, Geografický ústav, Masarykova univerzita v Brně 
2017 doc., obor: Ekonomika a management, Vysoké účení technické v Brně


Praxe

2005 - 2007 CzechInvest, Regionální projektový manažer
2006 - 2013 UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent
2013 - doposud UJEP, FSE, děkan fakulty


Odborné zaměření

Ekonomická geografie, Regionální rozvoj, Inovativní koncepty v regionální rozvoji, Staré průmyslové regiony


Publikace