foto

PhDr. Miroslav Barták, Ph.D.

Email: miroslav.bartak@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 873

Místnost: MN 206

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2018/2019: 

Konzultační hodiny po předchozí e-mailové domluvě. 


 

Publikace

A – vědecké monografie

1. STEHNOVÁ, E., FUCHSOVÁ, E., BARTÁK, M., VALINOVÁ, E. (2014) Společenská odpovědnost: od teoretických konceptů k firemní implementaci. Praha: Wolters Kluwer. 156 s. ISBN 978-80-7478-599-3 (pdf) (autorský podíl 25 %)

2. BARTÁK, M. (2013) Ekonomické a sociální determinanty zdraví v Ústeckém kraji a Sasku. Praha: Wolters Kluwer ČR. 96 s. ISBN 978-80-7478-418-7.

3. BARTÁK, M. (2012) Mezinárodní srovnávání zdravotnických systémů. Praha: Wolters Kluwer ČR. 336 s. ISBN 978-80-7357-984-5.

4. BARTÁK, M. (2012) Bezdomovství v ČR: Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. Ústí nad Labem : UJEP. 200 s. ISBN 978-80-7414-441-7.

5. BARTÁK, M. (2010) Ekonomika zdraví: sociální, ekonomické a právní aspekty péče o zdraví.  Praha: Wolters Kluwer ČR. 224 s. ISBN 978-80-7357-503-8.

6. BARTÁK, M.  (2004) Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty: Bezdomovství v zrcadle veřejné politiky. Kostelec nad Černými lesy : IZPE, s. 1-102. ISSN 1213-8096. (monotematická sériová publikace, jediný autor)

7. BARTÁK, M. a kol. (2005) Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty II. Bezdomovství - veřejný problém a soukromé potíže. Kostelec
nad Černými lesy: IZPE, 2005. 105 s. ISBN 80-86625-52-4. 


B – kapitoly v monografiích

8. BARTÁK, M. (2015) Zdraví a jeho determinanty v kontextu prevence rizikového chování. s. 34 – 50. In MIOVSKÝ, M. a kol. (2015) Prevence rizikového chování ve školství. Praha: Nakladatelství Lidové noviny. 329 s. ISBN:  978-80-7422-392-1.

9. BARTÁK, M. & GAVUROVÁ, B. (2014) Economics and social aspekcts of long-term care in the kontext of the Czech Republic and the Slovak Republic EU menbership in Tvrdoň, M. & Majerová, I. (eds.) Proceedings of 12th international Scientific Conference „Economic Policy in the European Union Member Countries“. Ostrava : X-Media servis, s. 35-45. ISBN 978-80-7510-114-3.

10. BARTÁK, M. (2012) Zdraví obyvatel Ústeckého kraje ve srovnání s dalšími kraji ČR a spolkovou zemí Sasko. str. 81-96. In KOUTSKÝ, J. ed. Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN: 978-80-7414-537-7.

11. BARTÁK, M.  (2010) Czech Republic: information brochures about the health care system for foreigners. pp. 34-41. In World Health Organization Poverty and social exclusion in the WHO European Region: health systems respond. Copenhagen : WHO Europe,. ISBN: 978 92 890 4203 1.

12. MAŠKOVÁ, M., HÁVA, P. & BARTÁK, M. Goal 5 Improve Maternal Health  & Goal 6  Combat HIV/ AIDS, Malaria and Other Disease. pp. 35-46. in 
POTŮČEK, M. (ed.) Millennium development goals : reducing poverty and social exclusion : Czech Republic : millennium development goals report. Bratislava : United Nations Development Programme & CESES, 2004. ISBN: 92-95042-04-2.

C 1 –  články v časopisech s impakt faktorem

13. IVLEV, I., KNEPPO, P., BARTÁK, M. (2015) Method for selecting experts groups and determining the importance of expert’s  judgements for the purpose of managerial decision-making tasks in health system. E+M, vol. 18  no. 2. pp 57-72. ISSN 1212-3609. doi (autorský podíl 33 %).

14. IVLEV, I., KNEPPO, P., BARTÁK, M. (2014) Multicriteria decision analysis: A multifaceted approach to medical equipment management. Technological and Economic Development of Economy. Vol. 20. Issue 3, ISSN 2029-4913. doi
(autorský podíl 33 %)

15. ŠIMROVÁ, J., BARTÁK, M., VOJTÍŠEK, R., ROGALEWICZ, V. (2014) The costs and reimbursements for lung cancer treatment among selected health care providers in the Czech Republic. E+M, Vol. 17 no. 3, pp. 74-85. ISSN 1212-3609.
 (autorský podíl 25 %)

16. DLOUHÝ, M., BARTÁK, M. (2013) Mental Health Financing in Six Eastern European Countries. E+M, 2013, Vol. 16, no. 4, pp. 4-13. ISSN 1212-3609.
(autorský podíl 50 %)

C 2 – články v zahraničních recenzovaných časopisech

17. BARTÁK, M., MALINA, A. Reforma zdravotnictví v ČR po parlamentních volbách v roce 2006. Verejné zdravotníctvo, 2007. č. 1/2007. ISSN 1337-1789. (autorský podíl 80 %)

C 3 – články v českých recenzovaných časopisech

18. BARTÁK, M. Health Insurance in the Czech Republic, Slovakia, Germany and Austria – common roots, common future? Ekonomie+Management (E+M) 2007, roč.
(SCOPUS)
19. BARTÁK, M. Management chronických onemocnění v mezinárodním srovnání. Vnitřní lékařství, 2014. Vol. 60, no. 5-6., s. 460 - 465 ISSN 0042–773. (SCOPUS)

20. BARTÁK, M. Zdravotní stav bezdomovců a jeho determinanty. Zdravotnictví v České republice,  č. 2, roč. 7, 2004, s. 76-80. ISSN 1213-6050.


21. BARTÁK, M., DLOUHÝ, M. Mezinárodní srovnávání zdravotnických služeb a systémů. Revizní a posudkové lékařství, 2013, vol. 16., no. 4, s. 123 – 128. ISSN 1214-3170. (SCOPUS) (50 %).

22. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. K současným reformám zdravotnictví v USA. Zdravotnictví v České republice, 2009, vol. XII, no. 2. ISSN 1213-6050.

23. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. Soukromé zdravotní pojištění v OECD. Zdravotnictví v ČR, 2008, roč. 11, č. 4. str. 124 - 126.

24. BARTÁK, M., MALINA, A., HORÁKOVÁ, P. Ekvita ve zdraví a zdravotnických službách: Teoretická východiska a situace v České republice. Zdravotnictví v České republice 2007, roč. X, č. 2, str. 60 – 65.

25. BARTÁK, M., UHMAN, J. Dánské zdravotnictví - vybrané charakteristiky. Zdravotnictví v České republice, 2009, vol. XII, no. 3. ISSN 1213-6050.

26. BARTÁK, M., DLOUHÝ, Martin. Ekonomické aspekty péče o duševní zdraví ve vyspělých zemích. Revizní a posudkové lékařství, 2012. ISSN: 1214-3170.

27. BARTÁK, M. Výzkum public health - 1. část: využití v praxi zdravotní politiky. Zdravotnictví v České republice. 2010, XIII, č. 3, s. 92-94. ISSN 1213-6050.

28. BARTÁK, M. Výzkum public health - 2. část: využití v praxi zdravotní politiky. Zdravotnictví v České republice. 2010, XIII, č. 4, s. 154-156. ISSN 1213-6050.

29. DLOUHÝ, M., BARTÁK, M., HLAVÁČEK, A., KOKAVEC, P., MALINA, A. Zdravotnické technologie v ČR. Zdravotnictví v České republice, 2008, roč. 4, č. 4, s. 136–138. ISSN 1213-6050. (autorský podíl 20 %)

30. HNILICOVÁ, H., BARTÁK, M. Zdravotnický systém v USA. Zdravotnictví v České republice, 2005, Roč. 8, č. 4, s. 166-172. ISSN: 1213-6050.

31. BARTÁK, M. , HNILICOVÁ, H., HORÁKOVÁ, P. Zdravotní potřeby bezdomovců v doporučení Světové zdravotnické organizace a v realitě České republiky. Sociální práce, 2006, č. 4, s. 77-82. ISSN: 1213-6204.

32. BARTÁK, M. Komise Evropských Společenství o službách v obecném zájmu a zdravotnictví. Zdravotnictví v České republice, 2005, roč. 8, č. 3, s. 107. ISSN: 1213-6050.
33. BARTÁK, M. K plánování kapacity nemocnic a velkých přístrojů v Rakousku. Zdravotnictví v České republice, 2005, Roč. 8, č. 2, s. 81. ISSN: 1213-6050.

34. BARTÁK, M. HORÁKOVÁ, P. Projekt indikátorů kvality zdravotní péče OECD. Zdravotnictví v České republice, 2005, Roč. 8, č. 3, s. 140-141. ISSN: 1213-6050.

35. BARTÁK, M., HNILICOVÁ, H. Zdravotní stav bezdomovců v ČR a jeho determinanty. Výsledky kvalitativního výzkumu. Zdravotnictví v České republice, 2006, Roč. 9, č. 1, s. 38-40. ISSN: 1213-6050.

36. BARTÁK, M., MALINA, A., HORÁKOVÁ, P. Ekvita ve zdraví a zdravotnických službách. Revizní a posudkové lékařství, 2007, roč. 10, č. 2, s. 57-58. ISSN: 1214-3170.

37. BARTÁK, M. — MALINA, A., HORÁKOVÁ, P. Ekvita ve zdraví a zdravotnických službách - teoretická východiska a situace v České republice. Zdravotnictví v České republice, 2007, roč. 10, č. 2, s. 60-65. ISSN: 1213-6050.

38. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P., MALINA, A. Lidské zdroje ve zdravotnictví: vybrané poznatky WHO a OECD. Zdravotnictví v České republice, 2007, roč. 10, č. 4, s. 146-148. ISSN: 1213-6050.

39. ANGELOVSKI, I., BARTÁK, M. Zdravotní stav bezdomovců v Kanadě. Zdravotnictví v České republice, 2004, roč. 7, č. 4, s. 174-178. ISSN: 1213-6050.

40. MALINA, A., BARTÁK, M. Asociace škol veřejného zdravotnictví v Evropském regionu. Zdravotnictví v České republice, 2008, roč. 11, č. 1, s. 7. ISSN: 1213-6050.

41. BARTÁK, M. Zdravotní politika a vnitřní trh Evropské unie. Zdravotnické fórum, 2012, roč. 2012, č. 9, s. 8-11. ISSN: 1804-9664.

C4 – Stať v rec. sborníku

42. Přístup Kanady k politice lidských zdrojů ve zdravotnictví in HÁVA, P., PINTOVÁ, K. BARTÁK, M., KRUŽÍK, L. (2003) Politika rozvoje lidských zdrojů ve zdravotnictví: Zdravotní politika a ekonomika sborník č. 9/2003. Kostelec nad Černými lesy: IZPE. 99 s. ISSN 1213-8096.

C5 – Editor recenzovaného sborníku

43. BARTÁK, M. a kol. (2003) Rakousko I. : Zdravotní politika a ekonomika sborník č. 6/2003. Kostelec nad Černými lesy: IZPE. 322 s. ISSN 1213-8096.
44. BARTÁK, M. a kol. (2004) Švýcarsko I.: Zdravotnický systém, zdravotní stav obyvatelstva. Zdravotní politika a ekonomika sborník č. 5/2004. Kostelec nad Černými lesy: IZPE. 106 s. ISSN 1213-8096.
45. BARTÁK, M. a kol. (2004) Německo I. : Zdravotnický systém, zdravotní stav obyvatelstva, historický vývoje, zdravotnické právo, politický systém: Zdravotní politika a ekonomika sborník č. 5/2004. Kostelec nad Černými lesy: IZPE. 186 s. ISSN 1213-8096.

E1 – hesla ve slovnících

46. BARTÁK, M. (2015) Determinanty zdraví. str. 26 - 34. In MIOVSKÝ, M. a kol. (2015) Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny. 265 s.  ISBN: 978-80-7422-393-8.

47. BARTÁK, M. (2015) Zdraví. str. 209- 217. In MIOVSKÝ, M. a kol. (2015) Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování. Praha : Nakladatelství Lidové noviny. 265 s.  ISBN: 978-80-7422-393-8.

48. BARTÁK, M. (2015) Zdravotní gramotnost. str. 217 - 225. In MIOVSKÝ, M. a kol. (2015) Výkladový slovník základních pojmů školské prevence rizikového chování.
Praha : Nakladatelství Lidové noviny. 265 s.  ISBN: 978-80-7422-393-8.

E2 –Překlady zahraničních publikací

49. BARTÁK, M. (2004) Vliv reformy úhrady nemocniční péče typu Case-Mix na zdravotnictví – Případová studie Rakouska. 48. s. Přeloženo z HOFMARCHER, M., M., RIEDEL, M. Impact of Case-Mix Hospital Payment Reformu on Health System – Case study Austria, Research Report, Institute for Advanced Studies (IHS HealthEcon), April 2003.  Vydáno původně Washington : World Bank 2002.

50. BARTÁK, M. a kol. (2004) Bezdomovství : Přehled výsledků výzkumů z Velké Británie. Kostelec nad Černými lesy : IZPE. 96 s. ISBN 80-86625-15-X. Přeloženo z FITZPATRICK, S., KEMP, P., KLINKER, S. (2000) Single Homelessness, an overview of research in Britain, The Policy Press, Bristol. ISBN 1-86134-255-1.
51. 

E3 – Definice a typologie

52. HRADECKÝ, I. BARTÁK, M. CVEČEK, D. a kol. (2007) Definice a typologie bezdomovství. Praha : Naděje. 50 s. ISBN 978-80-86451-13-8.

K - abstrakta ze sjezdů a sympozií

53. ROGALEWICZ, V; SIMROVA, J.; VOJTISEK, R.; et al. (2013) THE ANALYSIS OF COSTS AND REIMBURSEMENTS FOR LUNG CANCER TREATMENT IN THE CZECH REPUBLIC  VALUE IN HEALTH  Volume: 16   Issue: 7   Pages: A407-A407.  

54. KRUNTORADOVA, I; KRUNTORADOVA, K.; ROGALEWICZ, V; BARTAK, M. (2014) COST-OF-ILLNESS STUDY OF SENILE CATARACT IN THE CZECH REPUBLIC VALUE IN HEALTH  Volume: 17   Issue: 7   Pages: A607-A607.   

55. I. IVLEV, M. BARTAK, P. KNEPPO (2014) Methodology For Selecting Expert Groups For The Purpose Of Decision-Making Tasks. VALUE IN HEALTH. Volume 17, Issue 7.

M – Ostatní publikace

56. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2005) Zdravotnický systém v USA pohledem statistik OECD : Výběr z aktuálního vydání OECD Health Data. In: Zdravotnické noviny. roč. 54, č. 32, s. 18-19.
57. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2005) Léky z pohledu statistik. In: Zdravotnické noviny, roč. 54, č. 33(2005), - ISSN 0044-1996. - s. 22-23.
58. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2005) Výdaje na zdravotnictví ve statistikách OECD. -In: Zdravotnické noviny, roč. 54, č. 42(2005), - ISSN 0044-1996. - s. 22-23.
59. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2005) Ambulantní lékaři pohledem OECD. In: Zdravotnické noviny, roč. 54, č. 46(2005), - ISSN 0044-1996. - s. 18-19
60. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2006) Nizozemsko - probíhající reforma. In: Zdravotnické noviny, roč. 55, č. 6 (2006), - ISSN 0044-1996. - s. 12-14.
61. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2006) Rakousko - plánování do posledního lůžka. In: Zdravotnické noviny, roč. 55, č. 10(2006), - ISSN 0044-1996. - s. 11-13.
62. BARTÁK, M., HORÁKOVÁ, P. (2006) Švýcarsko - jiný kanton, jiný mrav.. - In: Zdravotnické noviny, roč. 55, č. 13(2006), - ISSN 0044-1996. - s. 14-16.

 

 

 

 

 

 

 

Konzultační hodiny v ZS 2015/2016

Úterý 8:00 - 10:00
Čtvrtek 12:00 - 13:00


Vzdělání

2001 Bc., FSE UJEP, obor Sociální politika a sociální práce 
2005 Mgr., Fakulta sociálních věd UK Praha, obor Veřejná a sociální politika 
2005 PhDr., Fakulta sociálních věd, rigorózní zkouška
2008 Ph.D., FSV UK Praha, obor Veřejná a sociální politika


Praxe

2003 - 2006 Institut zdravotní politiky a ekonomiky, výzkumný pracovník
2006 - 2007 Oddělení analýz a vzdělávání CSSP, analytik sociálních jevů
2006 - doposud FSE UJEP, odborný asistent KOSL
2011 - doposud FSE UJEP, proděkan pro vědu a výzkum


Odborné zaměření

Analýza tvorby a realizace veřejných politik na lokální, regionální, národní a nadnárodní úrovni (EU, OECD), zejména v oblasti zdravotní, sociální a vzdělávací politiky, se zaměřením na mezinárodní srovnávání.

Corporate governance.

Společenská odpovědnost korporací,
 


Grantové aktivity 

2004 - 2006 IGA MZ CR NR 8119-3/2004, Zdravotní stav populace bezdomovců v ČR a jeho determinanty


Zahraniční stáže

2004 Universität Konstanz (Fachbereich für Politik und Verwaltungwissenschaft), pobyt v rámci programu Erasmus (5 měsíců)
2005 - 2007 Gastlektor IMC FH Krems (Rakousko), 1 týden
2007 World Health Organization, Venice - working group on Poverty and Health, 1 týden
2008 European Centre for Deseasse Control and Prevention, Stockholm, 1 týden