foto

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.

Email: vaclav.houzvicka@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 613

Místnost: MO 113

STAG: odkazKonzultační hodiny v LS 2019/2020


středa   11,00 - 14,00 h.


 
Ve zkouškovém období - konzultace po emailové dohodě.


https://fsetest.ujep.cz/img/upload/31/files/podpora%20politologie.pdf


Odkazy:
https://www.borderland.cz

University of Chicago, https://choiceconnect.org/webclipping/197081/f1daqni13ko-5-0ye543wonk54k9i3morpo83xws9-r10pnbif
re: [CZ-SK Wien] INFO: Publ. NEU V%C3%A1clav Hou%C5%BEvi%C4%8Dka: Czechs and Germans 1848%E2%80%932004
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=podrobnosti&id=16775
https://www.cepin.cz/docs/dokumenty/sbor57.pdf
https://www.cupress.cuni.cz/ink2_stat/index.jsp?include=autorTitulu&id=1192
Review published in Perspectives 19 Winter 2002-2003 Richard J. Evanse: Rereading German History 1800-1996, https://www.borderland.cz/evans.html


Vzdělání

1975 Mgr., Fakulta sociálních věd a publicistiky Univerzity Karlovy, Praha
1982 PhDr., Fakulta žurnalistiky Univerzity Karlovy, Praha
2003 Ph.D., disertační práce Sudetoněmecká otázka jako faktor česko-německých vztahů, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha
2008 docent, habilitace v oboru Politologie, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická, Praha


Praxe

1993 - 2008 vedoucí výzkumného oddělení České pohraničí, Sociologický ústav Akademie věd ČR
1996 - 2001 vědecký pracovník, Ústav mezinárodních vztahů, Praha
2008 - doposud docent, Katedra práva a politologie, Fakulta sociálně ekonomická UJEP


Odborné zaměření

sociologie pohraničních společenství, nacionalismus, historická paměť, bilaterální vztahy ČR/SRN
 

Publikace

 • Houžvička, V. 2015. Czechs and Germans (The Sudeten Question and the Transformation of Central Europe). Prague/Karolinum. Pp 648
 • Houžvička, V. 2013. "Die deutsch-tschechische Grenzregion im Kontext der tschechisch-deutschen Beziehungen nach 1989." In. Kaiserová, K.-Schmitz, W. Sächsisch-Böhmische Beziehungen im Wandel der Zeit. Thelem: Dresden. 441-474.
 • Houžvička, V. 2012. Die Dynamik des Aufbaus von sozialem Kapital im deutsch-tschechischen Grenzraum als ein Faktor in den Bilateralen Beziehungen. In. Kooperationsbeziehungen in der neuen Europäischen Union. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. 57-90
 • Houžvička, V. 2012. "Sudetští Němci a česká společnost po roce 1989 - návrat střední Evropy?" In. Odsun Němců z Československa 65 let poté. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury. 73-98
 • Houžvička, V. 2011. „Město na česko-německé hranici-kooperace vyžaduje sdílení prostoru a důvěry“ in Ústí nad Labem-město v mlze. Acta Universitatis Purkynianae/Studia Geographica. 38-50.
 • Houžvička, V. 2011. "Výzkum a vývoj v Ústí nad Labem" in Ústí nad Labem-město v mlze. Acta Universitatis Purkynianae/Studia Geographica. 92-107
   
 • Houžvička, V. 2010. „Je česká společnost zatížena minulostí v podobě nezvládnutých předsudků a mýtů?“ in Maříková, H., Kostelecký, T., Lebeda, T., Škodová, M. (eds.)Jaká je naše společnost? Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR. 151-182
 • Houžvička, V. 2009. „Edvard Beneš und die britische Aussiedlungspläne in Mitteleuropa.“ In Dmitrów, E./Weger, T. (Hg.) Deutschlands östliche Nachbarschaften. Peter Lang Internationaler Verlag der Wissenschaften: Frankfurt am Main/Berlin/Bern/Bruxelles/New York/Oxford/Wien. 555-584
 • Houžvička, V. 2009. „Czechs and Germans shaping the regional milieu: The case of growing regional cooperation influenced by the  Europeanization of mutual relations.“ rt Annual Research Report Vol.6 (March). Faculty of Literature&Social Sciences, Yamagata University. 163-184
 • Houžvička, V. 2008. „Regionale Identitätsarbeit der Bewohner in bayerisch-böhmischen Grenzraum“ in Weigl, M. Tschechen und Deutsche als Nachbarn. 207-226
 • Houžvička, V. 2007. Otisky historie v regionálních identitách obyvatel pohraničí. Praha. Sociologický ústav Akademie věd ČR. Pp. 170
 • Houžvička, V. 2007. „Die verschwundene Vergangenheit“ in Neuss, B./Holly, W.(eds.) Sprache und Politik im vereinten Europa. Europäisches Zentrum für Föderalismus-Forschung, Tübingen. 133-142
 • Houžvička, V. 2005. Návraty sudetské otázky. Praha: Nakladatelství Karolinum. Pp 543
 • Houžvička, V., Grix, J. 2005. "Cross-border cooperation in theory and practice, the case of Czech-German borderland." Acta Universitatis Carolinae Geographica No. 1. 61-77.
 • Houžvička, V. 2004. „Coming Home to Germany.“ Czech Sociological Review 40(6): 899-904.
 • Houžvička, V. 2004. „Pohraniční oblasti v kontextu bilaterálních vztahů České republiky a SRN.“ Mezinárodní politika 2/2004. 21-24.
 • Houžvička, V. 2003. „Czechs toward Germans-Seeking New Identity“, in Srubar I. (ed.) Problems and Chances of the East Enlargements of the EU. Hamburg: Krämer Verlag. 157-166.
 • Houžvička, V. 2002. „Suverenita, hranice, integrace - konflikt zájmů?“ in Mansfeldová, Z., Tuček, M.společn Současná česká společnost. Praha: Sociologický ústav AV ČR. 307-321

    


Grantové aktivity 

1996 - 1999 eflexe sudetoněmecké otázky a postoje obyvatelstva českého pohraničí k Německu (názory obyvatel na česko-německé vztahy). Výzkumný projekt: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
1999 - 2001 Germany and the Reshaping of Europe. Ve spolupráci s Institute for German Studies, University of Birmingham. Economic and Social Research Council, Great Britain
2000 - 2002 Proměna vztahu suverenity a identity v procesu evropské integrace - určující faktor nové role česko-německého pohraničí. Výzkumný projekt: Ministerstvo zahraničních věcí ČR
2003 - 2005 Občanská dimenze česko-německých vztahů ve fázi vstupu ČR do Evropské unie s důrazem na pohraniční oblasti. Program podpory cíleného výzkumu a vývoje, Akademie věd ČR 
2003 - 2005 Historické mezníky v identitách regionu pohraničí (Sebedefinice a vzájemné vnímání Čechů a Němců v přímém sousedství). Ve spolupráci s Univerzitou Ludwiga Maxmiliana, Mnichov, SRN. Nadace Volkswagen.


Zahraniční stáže

1997 University of Cambridge, Velká Británie, dva týdny
1999 University of Rethymno, Kréta, Řecko, dva týdny