foto

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.

Email: ondrej.moc@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 808

Místnost: M 308

STAG: odkaz

www: odkaz
Konzultační hodiny ve zkouškovém období letního semestru 2019/20


V týdnu od 15.6. do 21.6. 2020 budou konzultační hodiny probíhat v termínech:

pondělí: 14.00 - 16.00
čtvrtek: 14.00 - 15.00
 


Výuka v akademickém roce 2019/20

Informace o vyučovaných předmětech:
Matematika (KMI/PMATE)
Statistika (KMI/PSTAT)Vzdělání

- 1996 Mgr. - Pedagogická fakulta UJEP, obor: Učitelství matematiky a fyziky pro III. stupeň
- 2007 Ph.D. - Matematicko fyzikální fakulta UK, Praha, obor: obecné otázky matematiky 

 


Praxe

1998 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent
2010 - 2013 manažer projektu OP VK
 

Odborné zaměření

Stochastické procesy. Dějiny matematiky a možnost jejich použití při výuce.
 

Publikace

Moc, O., Eisenmann, P.: Šikmý vrh z rozhledny. MATEMATIKA-FYZIKA-INFORMATIKA 1/2017, Olomouc,  ISSN 1210-1761.

Moc, O., Šimsová, J., Žambochová, M.: Matematika pro ekonomy. UJEP, Ústí nad Labem 2013.

Moc, O., Hečková, P., Michálek, D., Rupec, B.: Testování schopnosti správného kvantitativního úsudku. Článek ve sborníku z konference FernStat_CZ2010, FSE UJEP, Ústí nad Labem 2010, ISBN 978-80-7414-284-0.

Moc, O.: Sbírka úloh z matematiky - Integrální počet funkcí jedné proměnné. FSE UJEP, Ústí nad Labem 2008.

Moc, O.: Gauss´s definition of the gamma function. Článek v Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis, Studia Mathematica VII, Krakow 2008, ISSN1643-6555.

Moc, O.: The role of infinite products in the development of complex function theory. Abstract of Doctoral Thesis. MFF UK, Praha 2007.

Moc, O.: Sbírka úloh z matematiky - Diferenciální počet funkcí jedné proměnné. FSE UJEP, Ústí nad Labem 2007.

Moc, O.: Profesní uplatnění absolventů FSE a hodnocení výuky na FSE. Monografie, FSE UJEP v Ústí nad Labem, 2006. ISBN 80-7044-831-8.

Moc, O.: Kvalita výuky pohledem absolventů. Článek ve sborníku Vzděláváme odborníky pro 21. století. FSE, Ústí nad Labem 2006.

Moc, O.: Výsledky dotazníkového šetření mezi absolventy FSE UJEP. Článek ve sborníku Ekonomické aspekty vzdělanosti v regionálním kontextu III. Ústí nad Labem 2005. ISBN 80-7044-727-3.

Moc, O.: Počítání Leonharda Eulera s nekonečnými součiny. Článek v časopise Pokroky matematiky, fyziky a astronomie 1/50 (2005), str. 27 – 43.

Moc, O.: Historie matematiky a její role. Článek ve sborníku z konference Czech-Polish-Slovak Mathematical School. Ústí nad Labem, 2005. ISBN 80-7044-663-3.

Moc, O.: O jedné motivační úloze k integrálům. Článek ve sborníku Prezentace matematiky ´04, Liberec 2004. ISBN 80-7083-924-4.

Moc, O.: Teaching Calculus with Original Historical Sources – Gamma Function. Matematyka IX, Pedagogická univezita Czestochowa 2003, ISBN 83-7098-824-5, s. 165-171.

 

Grantové aktivity

2005 Interní grant FSE: Statistické zpracování dat a profesním uplatnění absolventů FSE.
2006 Interní grant FSE: Nekonečné součiny.
2007 Interní grant FSE: Typografie a typografický systém TeX.
2010 Interní grant FSE: Statistická analýza dat o schopnosti korektní predikce v pravděpodobnostních úlohách.
2010 - 2013 OP VK: Rozvoj matematických dovedností studentů UJEP.
 

Zahraniční stáže

2007 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.
2009 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.
2010 Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko.
2014 San Sebastian, Španělsko.