foto

RNDr. Miloslav Šašek, CSc.

Email: miloslav.sasek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 911

Místnost: MO 411

STAG: odkaz 


Vzdělání

1977 Mgr., (PG) obor: Geografie, PřF UK Praha
1982 RNDr., obor: Regionální a ekonomická geografie, PřF UK Praha
1995 CSc., obor: Regionální a sociální geografie, PřF MU Brno


Praxe

1979 - 1981 Geografický ústav ČSAV Brno, odborný asistent
1981 - 1985 Odbor oblastního plánování Sč KNV Ústí nad Labem, SOR
1985 - 1987 Ekonomický ústav ČSAV Praha pobočka Ústí nad Labem, SOP
1987 - 1991 Sociálně ekonomický ústav ČSAV Ústí nad Labem, SOP
1991 - 2016 UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, vedoucí katedry
1992 - 1993 UJEP, FSE, proděkan pro studium
2000 - 2004 UJEP, FSE, proděkan pro vědu a zahraniční styky
2016 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent

Odborné zaměření

Socioekonomická geografie, regionální rozvoj, geografie obyvatelstva, migrace, osídlení.


Publikace

Impaktované časopisy - ŠAŠEK, M. (2003): Regional Differences in Educational Development in the North Bohemia, E+M Economics and Management (Ekonomie a Management), str. 76-81.

Kapitola v monografii - ŠAŠEK, M. (2004): Geografický pohled na současné Česko, UJEP Ústí nad Labem, str. 73-84.

Kapitola v monografii - ŠAŠEK, M. (2006): Regionální výzkum v severozápadních Čechách, AUP UJEP Ústí nad Labem, str. 113-118.

Kapitola v monografii - ŠAŠEK, M. (2006): Vývoj migrace v zázemí vybraných krajských měst v letech 1992-2003. Venkov je náš svět Countryside-Our World, ZU Praha, str. 37-44.

Kapitola v monografii - ŠAŠEK, M. (2012): Migration, International Spatial Economy – Chosen Aspects, Wroclaw, str. 156-175.

Recenzované časopisy - ŠAŠEK, M. (2009): Migration and Processes of Suburbanisation and Metropolitanisation. Studia Regionalia, Wroclaw, str. 125-134.

Recenzované časopisy - ŠAŠEK, M. (2010): Development of population migration in the Czech Republic after 1989, Zeszyty naukowe , Wroclaw, str. 131-154.

Recenzované časopisy - ŠAŠEK, M. (2010): Interpretation of the migration development in the area of the former Northern Bohemia region before 1989, Studia Regionalia, str. 103-112.

ŠAŠEK, M, (2011): Analysis of migration in the largest cities of the Czech Republic. In: Problemy rozwoju regionalnego. Wroclaw, s. 168-177. ISSN 1899-3192. (podíl 100%)

ŠAŠEK, M. (1997): Vývojové tendence sídelní struktury Severočeského kraje, AUP UJEP Ústí nad Labem, 130 str.

ŠAŠEK, M. (1998): Migrace obyvatelstva středisek osídlení severních Čech v letech 1991 – 1995, FSE UJEP Ústí nad Labem, 122 str.

ŠAŠEK, M. (2003): Populační názory středoškolské mládeže. AUP UJEP Ústí nad Labem, 90 str.

ŠAŠEK, M. (2011): The changes of internal migration in the Czech Republic (With the focus on analysis of the changes in Ústí nad Labem region), 122 str.

ŠAŠEK, M. (2012): Vývojové trendy struktury obyvatelstva Ústeckého kraje, IN: KOUTSKÝ, J. (ed.). Ekonomické a sociální trendy vývoje v Ústeckém kraji po roce 1989. FSE UJEP, s. 59-70. ISBN 8074145379. (podíl 100%)

ŠAŠEK, M. (2013): Migrace obyvatelstva v České republice a regionální rozvoj. Ústí nad Labem: UJEP, 125 s (podíl 100%)

ŠAŠEK, M., MYANT., M., SMITH, S. (2004): Regionální rozvoj Ústeckého kraje, AUP UJEP Ústí nad Labem, 98 str.


Grantové aktivity

2000 - 2002 Řešitel grantu GAČR registrovaného pod číslem 403/00/0319 s názvem Regionální zájmy v Ústeckém kraji a jejich nositelé
2003 - 2004 Řešitel grantu Magistrátu města Ústí nad Labem s názvem Názory občanů města Ústí nad Labem na rozvoj města
2003 - 2005 Řešitel grantu GAČR registrovaného pod číslem 403/03/1246 s názvem Socioekonomický vývoj a regionální politika v Ústeckém kraji v letech
2007 - 2011 WD - Výzkum pro řešení regionálních disparit (MMR ČR), název úkolu: Role měkkých lokalizačních faktorů v eliminaci disparit strukturálně postižených regionů Ostravska a Ústecka (řešitel projektu za UJEP)


Zahraniční stáže

1993 Universiteit v Amsterdam (10-ti týdenní stáž)
1997 Hamburg - Haus Rissen (týdenní stáž)
2002 - 2012 přednáškové pobyty v rámci programu Erasmus na UNI Paisley, UNI Wroclaw, a UE Wroclaw, UNI Utrecht