foto

Mgr. Karel Šemík

Email: karel.semik@ujep.cz

Telefon: +420 608 232 581

Místnost: MO 113Konzultační hodiny v LS 2019/2020

úterý        15,50 - 16,00 
                19,50 - 21,00
středa       17,00 - 18,00


Nejlépe dle předchozí dohody emailem


Ve zkouškovém období - konzultace po emailové dohodě.
  
Zástupce vedoucího vyřizuje veškerou agendu právních předmětů (uznání, přesuny, dozkušování atd.).


Vzdělání

2005 Mgr. Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, obor Právo a právní věda


Praxe

2005 - 2008 advokátní kancelář JUDr. Jiřího Císaře Ústí nad Labem, advokátní koncipient
2007 - 2013 Fakulta životního prostředí UJEP, externista
2008 - doposud Fakulta sociálně ekonomická UJEP v Ústí nad Labem, odborný asistent na Katedře práva a politologie
2008 - 2013 advokát v Ústí nad Labem
2011 - 2016 Katedra práva a politologie FSE UJEP, vedoucí
2011 - 2013 člen Vědecké rady FSE UJEP
2013 - dosud Pedagogická fakulta UJEP, externista (KPR, KTV - dosud)
2013 - doposud soudce v Ústí nad Labem


Odborné zaměření

Občanské, obchodní, rodinné, trestní a správní právo


Publikace

Finanční deriváty – Sborník konference Mena, bankovnictví a finančné trhy 2009, spoluautor s Ing. J. Uhmanem, příspěvek konference, ISBN: 978-80-225-2863-4

K prohlášení advokáta o pravosti podpisu (komentář judikátu), Právní rozhledy, 2013, č. 7/2013, Nakladatelství C. H. Beck Praha, ISSN 1210-6410

Na téma retroaktivity, spoluautor s doc. Matesem, Právní rozhledy 6/2014, Nakladatelství C. H. Beck Praha, ISSN 1210-6410

Nad důstojností soudcovského stavu, spoluautor s doc. P. Matesem, Jurisprudence, 2014, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha, ISSN: 1802-3843, č. 2/2014

Nad zákonem o veřejných rejstřících aneb nihil novi sub sole, spoluautor s doc. Matesem, Bulletin advokacie č. 1-2/2014, ČAK, ISSN 1210-6348

Některé aspekty vedení zdravotnické dokumentace, Dny práva - 2008 - Days of Law Brno, příspěvek, 978-80-210-4733-4

Ochrana soukromí ve správním právu, konference Trnavské právnické dni, spoluautor s doc. JUDr. Pavlem Matesem, příspěvek konference 2012, v tisku

Právní aspekty soudobého marketingu (vybrané problémy), konference Finance a management v teorii a praxi, Ústí nad Labem 2009, příspěvek konference, 978-80-7414-191-1

Reforma správního trestání, spoluautor s doc. P. Matesem, Právní rozhledy, 2012, č. 23–24/2012, Nakladatelství C. H. Beck Praha, ISSN 1210-6410

Úvěrové podvody, konference Finance a management v teorii a praxi, Ústí nad Labem 2010, příspěvek konference, 978-80-7414-247-5

Vybrané problémy spojené s vlastnictvím bytů z právního pohledu, konference Finance a management v teorii a praxi, Ústí nad Labem 2011, příspěvek konference, 978-80-7414-375-5

Zákaz pobytu jako sankce za přestupek, spoluautor s doc. P. Matesem, Trestněprávní revue, 2013, č. 3/2013, Nakladatelství C. H. Beck Praha, ISSN 1213-531

Zamyšlení nad ústavností správního deliktu provozovatele vozidla, spoluautor s doc. P. Matesem, Jurisprudence, 2013, Nakladatelství Wolters Kluwer ČR, a. s. Praha, ISSN: 1802-3843, č. 4/2013
 

Další informace

​- oponentury bakalářských a diplomových prací na FSE UJEP a PF UJEP
- vedení bakalářských prací na FSE UJEP
- člen Soudcovské unie ČR
- člen České advokátní komory (jako advokát do r.2013)
- člen právnického spolku Všehrd