foto

PhDr. Alice Reissová, Ph.D.

Email: alice.reissova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 729

Místnost: MO 229

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v průběhu letního semestru 2019/2020:

Od 22.6. do 3.7. jsou konzultace zrušeny (státní závěrečné zkoušky).

KH ve zkouškovém období :

úterý      9:00 - 11:00 hod. 
čtvrtek   9:00  - 10:00 hod.
Vzhledem k tomu, že se ve zkouškovém období očekává celá řada mimořádných akcí (např. státní závěrečné zkoušky, semináře k projektům apod.), doporučuji před každou konzultací e-mailem ověřit, zda nedošlo ke změně.
 
Je dobré si konzultaci domluvit předem nebo se zapsat prostřednictvím kalendáře Google:
Odkaz na KH
 
   
   
Vzdělání
1990 FF UK Praha - ukončení studia jednooborová psychologie (Mgr.)
1991 FF UK Praha - rigorózní zkoušky (PhDr.)
2010 FF UK Praha - obhajoba disertační práce (Ph.D.)


Praxe 

1991 - 1993 SZŠ Ústí nad Labem - externí výuka psychologie
1991 - doposud odborný konzultant v oblasti psychologie a personalistiky a marketingu
1991 - doposud Řádný člen Českomoravské psychologické společnosti
1991 - doposud Řádný člen České asociace psychologů práce a organizace
1996 - 2000 IOV Ústí nad Labem - externí výuka psychologie, sociální psychologie
2001 - 2002 VŽŠ Ústí nad Labem - externí výuka psychologie
2004 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent, vedoucí katedry (2013 - 2017)


Publikace

• REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J. (2017). Attitude of Young People towards Entrepreneurship. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 07, Issue 02 (07/02), pp. 166 – 169. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online).
• REISSOVÁ, A., J. ŠIMSOVÁ and K. HÁŠOVÁ. (2017). Gender Differences in Employee Engagement. Littera Scripta [online]. České Budějovice: Institute of Technology and Business in České Budějovice, 10(2), 84-94 [accessed: 2017- 12-15]. ISSN 1805-9112. Available at: https://journals.vstecb.cz/category/littera-scripta/10-rocnik-2017/2_2017/
• REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J., HÁŠOVÁ, K. (2017). Factors Influencing Employee Engagement. AD ALTA Journal of Interdisciplinary Research. Vol. 07, Issue 01 (07/01), pp. 149 – 153. ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (Online).
• ŠIMSOVÁ, J., REISSOVÁ, A. (2017). Options for Assessing Teaching Quality at Universities. Efficiency and Responsibility in Education, 14 th International Conference, Praha. Pp 425 – 432. ISBN 978-80-213-2762-7, ISSN 2336-744X
• REISSOVÁ Alice. (2017). Current Trends in Personnel Strategies. International scientific conference Hradec Economic Days 2017. January 31st and February 1st ,2017, pp. 737 – 743. University of Hradec Králové: Faculty of Informatics and Management. ISSN 2464-6059 (Print), ISSN 2464-6067 (Online), ISBN 978-80-7435-664-3
• ŠIMSOVÁ, J., REISSOVÁ, A. (2016). How much will I earn? Expectations versus reality. E+M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec: Technická univerzita. Č. 2/2016, roč. XIX., s. 4 - 20. ISSN 1212-3609
• REISSOVÁ, A., JANÁČEK, J., SIVIČEK, T. (2016). Attractiveness of regions and the level of business optimism viewed by small enterprises. AD Alta Journal of Interdisciplinary Research vol. 06, issue 02 (06/02), 2016, ISSN 1804-7890, ISSN 2464-6733 (online)
• REISSOVÁ, A., PAKANDLOVÁ, Š. (2016).  Decrease in sales of printed media as a consequence of changes in purchasing behaviour of readers. Double-blind peer reviewed proceedings of the international scientific conference Hradec Economic Days 2016. February 2nd and 3rd, 2016, pp. 889 – 895. University of Hradec Králové: Faculty of Informatics and Management. ISSN 2464-6059 (Print), ISSN 2464-6067 (Online), ISBN 978-80-7435-636-0
• REISSOVÁ, A, FANTOVÁ, M. (2015). Deskripce a analýza možností zajišťování praktického vyučování a další spolupráce ekonomických a technických středních škol a firem v Ústeckém kraji. Ústí nad Labem: UJEP. ISBN 978-80-7414-939-9
• REISSOVÁ, A., SIVIČEK,T., JÍLEK, J. (2015). Spatial Aspects of Employee Engagement. Liberec Economic Forum 2015. 16. – 17. September 2015. Liberec: Technical Univerzity. Pp. 353 -364. ISBN 978-80-7494-225-9
• REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J., JÍLKOVÁ, J. (2014). Míra rizika odchodu vysokoškoláků do zahraničí – komparace postojů studentů a zaměstnavatelů. Sborník z mezinárodní konference Hradec Economic Days 2014. 4. - 5. února 2014. Hradec Králové: Univerzita Hradec Králové, Fakulta Informatiky a managementu. ISBN:978-80-7435-368-0
• REISSOVÁ, A, ŠIMSOVÁ, J, JÍLKOVÁ, J. (2013). Management kariéry v neziskových organizacích [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 75. ISBN 978-80-7414-660-2
• REISSOVÁ, A, ŠIMSOVÁ, J. (2013). Employability of University Graduates on the Labour Market – Expectations and Reality. In: Siviček, T. (ed.) Population and the Labour Market in the Ústí Region [CD-ROM]. Ústí nad Labem: UJEP, 2013, s. 67 – 93. ISBN 978-80-7414-647-3
• ŠIMSOVÁ, J, REISSOVÁ, A. (2013).  Genderové aspekty pracovní mobility. In Sborník z mezinárodní vědecké konference INPROFORUM 2013: „Zdroje a limity ekonomického růstu a předpoklady vývoje české ekonomiky“, 7. - 8. listopadu 2013. České Budějovice: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích. Ekonomická fakulta.  ISBN 978-80-7394-440-7.
• REISSOVÁ, A., HRACH, K. (2011). Personální controlling a řízení personálních procesů. E+M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec: Technická univerzita, 2011. Č. 1/2011, roč. IX., s. 70 – 82. ISSN 1212-3609
• REISSOVÁ, A. (2010). Personální hodnocení jako controllingový nástroj řízení pracovního výkonu. E+M EKONOMIE A MANAGEMENT. Liberec: Technická univerzita, 2010. Č. 1/2010, roč. XIII., s. 91 – 102. ISSN 1212-3609
• REISSOVÁ, A. (2009). Rozvoj a hodnocení sociálně-psychologických kompetencí osobnosti. In: Sawicki, S. – Wedlichová, I. (eds). Sociálně psychologické kompetence jedince. Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2009. S. 21 – 32. ISBN 978-80-7414-164-5
• REISSOVÁ, A. (2008). Vliv strukturálních fondů EU na rozvoj příhraniční spolupráce. In: Přeshraniční vlivy působící v českém pohraničí. Acta Universitatis Purkynianae 147. Ústí nad Labem: UJEP, 2008. S. 69 – 84. ISBN 978-80-7414-0921-1
• REISSOVÁ, A. (2007). Podnikatelský sektor v českém pohraničí. In: Zich, F. (ed.). Přeshraniční vlivy v českém pohraničí. Ústí nad Labem: UJEP, 2007. S. 41 – 51. ISBN 80-7044-931-8
• REISSOVÁ, A. (2006). Vliv zahraničních firem na ekonomiku pohraničních regionů. In: Zich, F. (ed.). Člověk v pohraničí. Ústí n. L.: UJEP, 2006. S. 45 – 66. ISBN 80-7044-836-9
• REISSOVÁ, A. (2005). Sociálně ekonomické aspekty vlivu zahraničního souseda v českém pohraničí. In: Zich, F. (ed.). Přeshraniční vlivy působící na místní společenství pohraničí ČR. Ústí nad Labem: UJEP, 2005. S. 26 – 46. ISBN 80-7044-721-4

Grantové aktivity

2005 - 2007 Výzkumný projekt č. 1J 045/05-DP 1 "Přeshraniční vlivy působící na místní společenství českého pohraničí", který byl součástí programu "Moderní společnost a její proměny" MPSV ČR spoluřešitel


Odkazy na vnější zdroje

Databáze firem Merk.cz