foto

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D.

Email: hana.suchankova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 916

Místnost: M 416

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020 

Úterý 09:00 - 10:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00

 


Vzdělání

1980 Mgr., PF UJEP
2005 Ph.D., PedF UK Praha, obor lingvodidaktika
2005 Ph.Dr., PeDF UK Praha, obor filosofie


Praxe

1980 - 1993 Základní škola - učitelka AJ, NJ, RJ
1993 - 1997 Obchodní akadmie - učitelka AJ a obchodní korespondence
1997 Odborná asistentka na FSE UJEP
2005 Vedoucí katedry Cizích jazyků na FSE UJEP


Odborné zaměření

Didaktika odborné slovní zásoby, interpersonální a interkulturní kompetence, jejich výuka prostřednictvím výuky jazyka
Examiner (zkoušející) pro Cambridgeské zkoušky angličtiny typu KET, PET, FCE a CAE
Teacher Trainer (školitel a metodik) pro učitele odborné angličtiny na středních a vysokých školách, specializace Syllabus design a Speaking skills.


Publikace

SUCHÁNKOVÁ, H. O psycholingvistice ve vztahu k osvojování jazyka, In: Cizí jazyky, Praha 2002, ISSN 1210-1811, s. 3 - 4.

SUCHÁNKOVÁ, H. Профессионально-ориентированное обучение инностранному языку и переводу в вузе, Moskva, příspěvek Students’ motivation for learning English, publikace ve sborníku, str. 264 – 269, Moskva 2008, ISBN 978-5-209-02619-8.

SUCHÁNKOVÁ, H. 4th International Conference on Education and Educational Psychology, Antalya, Turkey, příspěvek na téma "Effective and Enjoyable Foreign Language Learning", 2013, ISSN: 2301-2218.

SUCHÁNKOVÁ, H. 5th World Conference on Educational Sciences, Sapienza University of Rome, Italy, příspěvek na téma"Developing Intercultural Competences during the Language Tuition", The Procedia: Procedia- Social and Behaviral Sciences, 2013, ISSN 1877-0428

SUCHÁNKOVÁ, H. a kol. Flight into the Land of ESP, Uherský Brod 2004, ISBN 80-9031197-5-0.

SUCHÁNKOVÁ, H. a kol. Multikulturně v teorii i praxi, PrintActive 2013, ISBN 987-80-7414-616-9.

SUCHÁNKOVÁ, H. Are Czech students motivated for learning?, English, Ukrajina, No 25-26, July 2007, pp. 3 – 4, Перебилатний индекс 22056

SUCHÁNKOVÁ, H. Bariéry v interkulturní komunikaci pro studenty ekonomiky a marketingu. In: Interkulturní soužití v kontextu vyučování, kultur a
literatury 2012, str. 31-41, Vydavatelství Univerzity Pardubice, ISBN 978-80-7395-547-2.

SUCHÁNKOVÁ, H. How to Teach Vocabulary More Effectively? MSSUA Newsletter, Spring 2008, pp. 16 – 19, ISSN 1213-4376.

SUCHÁNKOVÁ, H. Teaching Intercultural competences to Economics Students. In: Converging Approaches nad Challenges. Cambridge University
Scholars Publishing 2011. str. 167 - 174, ISBN 978-1-4438-2980-9.

SUCHÁNKOVÁ, H. Tests and exams, Typy úloh v didaktickém testu pro cizí jazyky, In: ATE Newsletter, Praha 2003, ISSN 1210-0196, p. 45 – 48.

SUCHÁNKOVÁ, H., KLÍMOVÁ, B. Teachers’ portfolio, In: English, Ukrajina 2003, s. 6.

SUCHÁNKOVÁ, H., KLÍMOVÁ, B. The world on your shoulders, In: IATEFL Issues, Great Britain 2003, p. 50

SUCHÁNKOVÁ, H., KLÍMOVÁ, B. A Syllabus for your Teaching: what, why and how?, In: English, Ukrajina 2004, p. 3 – 4.

SUCHÁNKOVÁ, H., KLÍMOVÁ, B. Tips for ESP Syllabus Design, In: IATEFL Issues, Great Britain 2001, p. 9 - 10


Grantové aktivity 

2001 Spoluřešitelka grantu Program podpory celoživotního vzdělávání, Aktuální otázky regionálního rozvoje Ústeckého kraje před vstupem ČR do EU - 1. etapa
2002 Spoluřešitelka grantu Program podpory celoživotního vzdělávání, Aktuální otázky regionálního rozvoje Ústeckého kraje před vstupem ČR do EU - 2. etapa
2003 - 2005 Spoluřešitelka grantu GAČR 402/03/1347 Ekonomické aspekty rozvoje vzdělanosti v Ústeckém kraji
2009 - 2012 Operační program - Posilování kompetencí VŠ pracovníků pro rozvoj konkurenceschopnosti vysokého školství v Ústeckém kraji

 

2012 - 2014 Operační program - NEFLT, manažerka aktivity 3

 

2014 - 2015 Operační program - Cesta k inkluzi, manažerka pro vnější vztahy

 

2014 - 2015 Operační program - CEV, manažerka aktivity 3

Zahraniční stáže

2002 Silesian University in Katowice, Polsko
2007 Brusel, Belgie
2008 Univerzita přátelství národů, Moskva, Rusko
2009 Moskva, Rusko, Verona, Itálie
2010 University of Bilbao, San Sebastian, Španělsko
2011 University of Crete, Rethymno, Kréta
2012 Ege University, Izmir, Turecko
2013 Sapienza University, Řím, Itálie, Le Mans, Francie
University of Maribor, Slovenia
2014 Socialniu Mokslu Kolegija, Klaipeda, Litva
2015 Marmara University, Istanbul, Turecko
Collegium Polonicum, Slubice, Polsko