foto

Mgr. Jan Hrubeš, Ph.D.

Email: jan.hrubes@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 875

Místnost: MN 207


 

Konzultační hodiny v ZK období letního semestru -  po předchozí domluvě emailem.   


Jan Hrubeš  je absolventem Filosofické fakultry UK v Praze - doktorské studium politologie (2017). Svou profesní dráhu se věnuje otázkám sociálního vyloučení ve vazbě na strukturální postižení regionů. 

vyučované předměty v bakalářském studiu:  
Filosofie
Politika a sociální práce 
Politologie
Praxe řízená
Praxe supervidovaná
Profesní etika (cvičení) 
Sociální služby

Publikační činnost: 

HRUBEŠ, J., KRYL, M. (2003) Ještě jednou Jiří Weil (O jeho životě a díle). In.Terezínské listy,31/2003, str. 18-40, ISBN 80-85433-87-7.
HRUBEŠ, Jan. (2010) Začátky ochranářského hnutí – příběh TISu.  In: Ekologie a společnost, Praha: ČTNL, č. 4/2010, str. 19, ISSN 1210-4728.2011.
ŠMÍD, Jan a kol. (2011) Politologie, Praha: Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2011. 106 s. ISBN978-80-7408-046-3. (15 %).
HRUBEŠ, Jan. (2012) Jan Patočka: Povznést se z ontologického bezdomovectví. In: Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník. 2012, roč. 2012, č. 4, s. 27. ISSN 1212-0499. 
HRUBEŠ, Jan. (2013) Evropští Zelení: Udržitelný růst? In: Sedmá generace: společensko-ekologický měsíčník, roč. 2013, č. 3, s. 27–29. ISSN 1212-0499.
HRUBEŠ Jan. (2014) Vybrané aspekty hodnocení role Senátu v politickém systému ČR. In: Sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Hradec Králové, roč. V (2014), s. 2767–2775
HRUBEŠ, Jan. (2015) Environmentální rozměr v díle Jana Patočky v kontextu krize dějin a Evropy. České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII. 2015, roč. 8, č. 8, s. 391-400.                                                                                                                                                   
HRUBEŠ, Jan. (2012) Možnosti obce ve výkonu sociálně právní ochrany dětí a práce s rodinou. In: Rodina a sociálně právní ochrana dítěte.  Agentura pro sociální začleňování. 2012, s. 5–12. ISBN 978-80-7440-068-1.
HRUBEŠ, Jan. (2014) Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (Manuál dobrých praxí). Agentura pro sociální začleňování. 2014, 112 s. ISBN 978-80-7440-094-0.
HRUBEŠ, Jan. (2014) Práce s rodinami v sociálně vyloučených lokalitách (Metodika). Agentura pro sociální začleňování. 2014, 118 s. ISBN 978-80-7440-093-3.
HRUBEŠ, J., KROFTOVÁ, A (2008) Práce PMS ČR v rámci parole, In: Mezi vězením a komunitou, SPJ, Praha. s. 82–84. 
HRUBEŠ, J. Součinnost klienta, mentora a úředníka PMS v projektu Šance. In: Mezi vězením a komunitou, SPJ, Praha 2008. s. 84–86.