foto

Ing. Jana Meluzínová, Ph.D.

Email: jana.meluzinova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 701

Místnost: MO 201


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

vždy po předchozí e-mailové dohodě

Vzdělání

2009 – 2016 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, ČR
Doktorský studijní program ekonomického směru, obor Podnikové finance.
Zakončeno státní doktorskou zkouškou. Obhajoba disertační práce na téma problematika hodnocení lidského kapitálu v českých podnicích.
 
2007 – 2009 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, ČR
Magisterský studijní program ekonomického směru, obor European Business and Finance, studovaný v anglickém jazyce.
Zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Obhajoba diplomové práce na téma finanční analýza a předložení návrhů na zlepšení situace společnosti JoWooD Production Software, AG.
 
2007 – 2009 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, ČR
Magisterský studijní program ekonomického směru, obor Podnikové finance a obchod.
Zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Obhajoba diplomové práce na téma finanční analýza a předložení návrhů na zlepšení situace společnosti Svoboda – výroba domácích knedlíků, s.r.o.
 
2004 – 2007 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, ČR
Bakalářský studijní program ekonomického směru, obor Daňové poradenství.
Zakončeno státní závěrečnou zkouškou. Obhajoba bakalářské práce na téma zhodnocení hospodaření obce Hrušovany u Brna.
 Praxe

2017 – dosud Atlas Copco Services, s.r.o, Holandská 10, 639 00 Brno, ČR
Účetní: vedení hlavní knihy včetně závěrkových operací dle standardů US GAAP, rekonciliace účtů, reporting, komunikace s business kontrolorem a dalšími odděleními společnosti.
 
2009 – 2016 VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, Kolejní 2906/4, 612 00 Brno, ČR
Výzkumná činnost: zaměřená na hodnocení zaměstnanců ve vztahu k výkonnosti podniku, spolupráce s personalisty a manažery 1. linie v bankovním sektoru, statistické metody, předkládání výsledků nadřízeným, publikační činnost.
Pedagogická činnost: činnost organizačního a administrativního charakteru zaměřená na zajištění plynulé výuky, celková příprava výuky včetně odpovědnosti za její dodržování, realizace výuky, správa e-learningu, komunikace se studenty a garanty předmětů.
 
Zpracování projektů: účast na tvorbě žádostí o projekty, zadávání do informačních systémů Benefit7, FRVŠ a Apollo, realizace dílčích cílů – tvorba výukových materiálů, podíl na organizaci mezinárodních konferencí.
2007 – 2008 FEI Czech Republic s.r.o. (IČ 46971629), Vlastimila Pecha 1282/12, 627 00 Brno, ČR
Asistentka v logistice: správa databází na PC, kontrola přijatých dokumentů, jejich archivace, kopírování, tisk podkladů pro obchodní jednání, zápisy z porad.
 
2005 – 2006 T-Mobile Czech Republic a.s. (IČ 64949681), Tomíčkova 2144/1, 148 00 Praha 4, ČR
Asistentka na prodejně: poradenství a prodej zboží, uzavírání smluv a jejich prolongace.


Publikace

Vybrané publikace:
2017
 
2015
 
 
2013
 
 
 
 
2011
 
 
 
 
2010
 
 
 
 
2009
 
MELUZÍNOVÁ, J. Problematika hodnocení lidského kapitálu v českých podnicích. Brno: VUTIUM, 2017. ISBN 978-80-214-5475-0.
MELUZÍN, T.; ZINECKER, M.; MELUZÍNOVÁ, J. Macroeconomic and Capital Market Determinants of Initial Public Offerings: A Time- Series Analysis in the Polish Capital Market. Sborník vědeckých prací University Pardubice, 2015, roč. 12, č. 34, s. 101-112. ISSN 1211- 555X.
LUŇÁČEK, J.; MELUZÍNOVÁ, J. Demand Elasticity for the Czech Consumer. In The 7th International Days of Statistics and Economics. 1. Melandrium, 2013, s. 829-838. ISBN 978-80-86175-87- 4.
LUŇÁČEK, J.; MELUZÍNOVÁ, J. Faktory ovlivňují elasticitu poptávky českého spotřebitele. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2013, roč. 7, č. 17, s. 90-101. ISSN 1802- 8527.
PAVLÍČEK, M.; MELUZÍNOVÁ, J. Overview of the Situation on Photovoltaic Market in Selected Eastern European States. TRENDY EKONOMIKY A MANAGEMENTU, 2011, roč. 5, č. 8, s. 48-57. ISSN 1802- 8527.
MELUZÍNOVÁ, J.; PAVLÍČEK, M. The Importance of Human Capital in the Times of Economic Crisis - The Results of Research in the Czech Enterprises. Brno: 2011, s. 1-5. 
MELUZÍNOVÁ, J.; ŠKAPA, S. Impacts of Economic Crisis on the Importance of Human capital in Enterprises. Varna: 2010, s. 1-7. ISBN 978-954-21-0490-2.
PAVLÍČEK, M.; MELUZÍNOVÁ, J. Overview of the Situation on Photovoltaic Market in Selected Eastern European States. International Scientific Ph.D. and Post-Docs Conference „Research in Business and Management“. Brno: 2010, s. 1-6. ISBN 978-954-21-0490-2.
KOPŘIVOVÁ, J. Obchodování s emisními povolenkami jako možnost financování činnosti podniku. International Scientific Ph.D. and Post-Docs Conference „Research in Business and Management“. Brno: 2009. s. 60-66. ISBN 978-80-214-3980- 1.
Vybrané projekty:
2016
 
2013
 
 
2012
 
2011
 
2010
 
Mezinárodní projekt s UMK Toruň, 2016/2: Competitiveness Evaluation of Polish and Czech Economies - a Comparative Study. Spoluřešitelka projektu.
MŠMT ČR, 65p4: The Impact of Organizational Culture on Performance of Manufacturing Companies in Austria and the Czech Republic. Spoluřešitelka projektu.
Specifický výzkum, FP-S-12-1764: Analýza přístupů k dosahování synergických efektů v managementu a marketingu s důrazem na efektivitu a společenskou odpovědnost podniků. Spoluřešitelka projektu.
Specifický výzkum, FP-S-11-3/1417 Inovativní přístupy v managementu a v marketingu v globálním evropském prostředí. Spoluřešitelka projektu.
Specifický výzkum, FP-S-10-6: Informační podpora proveditelnosti inovací. Spoluřešitelka projektu.
Pedagogická činnost:
2013 – 2016
2009 – 2011
Společenský styk a rétorika, Etika podnikání
Ekonomika podniku, Mikroekonomie
 
Jazykové znalosti: Anglický jazyk – slovem i písmem – pokročilá znalost slovem i písmem.
Německý jazyk – slovem i písmem – středně pokročilá znalost.
 
Technické dovednosti: Tabulkový kalkulátor (MS Excel), textový editor (MS Word), tvorba prezentací (MS PowerPoint), správa emailů (MS Outlook), správa projektů (MS Project), ekonomický program Pohoda a BPCS, kancelářský software IBM Lotus Notes, Internet, vybrané aplikace Google.
 
Studijní pobyty: Studium vybraných předmětů v angličtině v rozsahu jednoho semestru.
Nottingham Trent University, 50 Shakespeare Street, NG1 4FQ Nottingham, UK
University of Economics in Katowice, 1 Maja 50, 40 287 Katowice, Poland
Tampere University of Applied Sciences, Kuntokatu 3, FI-33520 Tampere, Finland
 
Kurzy: Certifikace ACCA: modul F1 (Accountant in Bussiness) a F3 (Financial Accounting)
Rekvalifikační kurzy s akreditací MŠMT: Projektový manažer (150 hodin), Účetnictví a daňová evidence s využitím PC (170 hodin),
Další školení: Doplňující pedagogické studium pro pedagogy VUT v Brně zakončené zkouškou a obhajobou písemné práce, asertivní jednání, time management, základní kurz první pomoci, masáže a regenerace.