foto

Ing. Tomáš Sýkora

Email: tomas.sykora@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 919

Místnost: MO 419


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Pondělí 09:00 - 10:00
Čtvrtek 09:00 - 10:00
  12:00 - 13:00




Vzdělání

2001 - 2003          Ing., Česká zemědělská univerzita v Praze, Provozně ekonomická fakulta, obor veřejná správa a regionální rozvoj
 
1998 - 2001          Bc., Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta sociálně ekonomická, obor management
 
Praxe

2015 - 2018          MEPCO, s. r. o., Mezinárodní poradenské centrum obcí, výkonný ředitel, následně doposud v pozici senior konzultanta
 
2013 - doposud    OSVČ v oblasti regionálního a urbánního rozvoje (zejména spolupráce se Svazem měst a obcí ČR, se statutárním
                              městem Karlovy Vary, Úřadem zmocněnce vlády pro Ústecký, Karlovarský a Moravskoslezský kraj)
 
2012 - 2013          Statutární město Karlovy Vary, Magistrát města Karlovy Vary, odbor strategií a dotací, vedoucí odboru, následně doposud jako                                 OSVČ v pozici externího spolupracovníka na pozici manažera integrovaného plánu rozvoje území a manažera strategie
                               rozvoj města
 
2010 - 2012          Úřad Regionální rady Regionu soudržnosti NUTS II Severozápad, odbor řízení programu, vedoucí odboru
 
2003 - 2010          Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, odbor strategického rozvoje, vedoucí oddělení koncepcí

Odborné zaměření

Strategické řízení rozvoje měst a obcí, kohezní politika EU a její metodické ukotvení v podmínkách ČR, projektové řízení, integrované územní investice, integrované plány rozvoje území, spolupráce místních samospráv na národní úrovni a s centrálními orgány státní správy.

Stáže

2005 - 2006          Robert Bosch Stiftung, Stipendijní program pro mladé řídící pracovníky ve veřejné správě, působnost: Město Chemnitz,                                               kancelář primátora; Saské státní ministerstvo hospodářství a práce, Řídicí orgán ERDF

Publikace
 
SÝKORA, T., MIŠKOVSKÝ, J., VYHNÁNKOVÁ, K. 2019. Význam vnitřních hodnot místních komunit v procesu strategického plánování rozvoje obce. In Klímová, V., Žítek, V. (eds.) XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Sborník příspěvků. Brno: Masarykova univerzita, 2019. s. 338-344. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-42.

 

SÝKORA, T., KOVÁČIKOVÁ, S. 2018.Územní a strategické plánování rozvoje obce.  Příručka pro člena zastupitelstva obce po volbách v roce 2018. SMO CR. s. 79-91.

VOZÁB, J., SÝKORA, T. a kol. 2016. Strategický rámec hospodářské restrukturalizace Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje. Praha: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

SÝKORA, T. 2015. Karlovy Vary - Získání statutu lázeňského místa. In Sbírka případových studií. Praha: Svaz měst a obcí ČR. ISBN 978-80-905421-8-1

SÝKORA, T. 2004. Development acitivities of the City of Ústí nad Labem. In: Šašek, M. "social and economic development and regional politics in Ústí region in years 2000-2004", FSE UJEP Ústí nad Labem, s. 128-136. ISBN 80-7044-628-5

Výzkumné projekty
 
1. SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY:
 • role v projektu: člen projektového týmu (junior výzkumník) WP 4 (Smart People)
 • zdroj financování:  Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání
 • číslo projektu: CZ.02.1.01/0.0/0.0/17_048/0007435
 • termín realizace: III/2018-XII/2022

 

2. Forpolis – Institut pro rozvoj společenství a sídel
 • role v projektu: žadatel a vedoucí projektového týmu
 • zdroj financování: Fond hejtmana Ústeckého kraje
 • termín realizace: I/2020-XII/2020

 

3. IKM Communitas
 • role v projektu: žadatel a člen projektového týmu (metodik)
 • zdroj financování: Operační program Zaměstnanost
 • číslo projektu: CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_082/0014037
 • realizace: XI/2019-X/2022

 

4. Analýza přeshraniční konkurenceschopnosti krajů ČR (žadatel a člen projektového týmu)
 • role v projektu: člen projektového týmu (specializace na Karlovarský kraj; specializace na strategické plánování)
 • zdroj financování: TAČR, program Beta
 • číslo projektu: TITSMMR821
 • realizace: I/2020-IX/2021

 

5. Dopady a adaptace inovativních řešení mobility na strukturální změny a funkční rozvoj sídel v Ústeckém kraji
 • role v projektu: žadatel a člen projektového týmu
 • zdroj financování: TAČR, program Doprava
 • číslo projektu: CK01000156
 • realizace: III/2020-XII/2023


6. Vnitřní hodnoty komunit v procesu strategického plánování místního rozvoje

 • role v projektu: žadatel a vedoucí projektového týmu
 • zdroj financování: Studentský grantový programu UJEP
 • číslo projektu: UJEP-SGS-2019-45-011-2
 • realizace: I/2019-XII/2020