foto

Ing. Lucie Povolná

Email: lucie.povolna@ujep.cz

Telephone: +420 475 284 725

Room: MO 225


Konzultační hodiny v letním semestru 2019/2020

úterý 13:30 - 15:00 hod.
čtvrtek 14:00 - 15:30 hod.

Na KH se, prosím, hlaste dopředu e-mailem.
V případě potřeby lze domluvit i termíny mimo oficiální KH. 


Vzdělání

1998 - 2004 Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, FSE (titul Ing.)


Praxe

2004 - 2016 FVTM UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent
2016 - doposud FSE UJEP Ústí nad Labem, odborný asistent


Odborné zaměření
Marketing, Průmyslový marketing, Management


Publikace

Švarcová, J., Urbánek, T., Povolná, L., Sobotková, E. (2019). Implementation of R&D Results and Industry 4.0 Influenced by Selected Macroeconomic Indicators. Applied Sciences, Vol. 9(9), 1846.

Povolná, L. (2019). Innovation Strategy in Small and Medium Sized Enterprises (SMEs) in the Context of Growth and Recession Indicators. Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity, Vol 5(2), 32.

Povolná, L. (2018). Business Cycle Survey and B2B Buying Decision. Proceedings of the 42rd International Academic Conference, Rome, 10 - 13 September 2018. 

Povolná, L., Švarcová, J. (2018). Research and Development Contribution to the Czech Industry Branch Growth. Proceedings of the 43rd International Academic Conference, Lisbon, 25 - 28 September 2018.

Povolná, L., Švarcová, J. (2017). The Macroeconomic Context of Investments in the Field of Machine Tools in the Czech Republic. Journal of Competitiveness, Vol 9(2), pp. 110-122

Povolná, L.: Marketing Communications on B2B Markets. DOKBAT 2017 Conference Proceedings, Zlín, 26. 4. 2017, UTB.

Povolná, L.: Snížení hrozby neúspěchu při vstupu na B2B trhy USA prostřednictvím efektivní komunikační strategie. Rizika podnikových a územních procesů a poznatky pro krizové řízení, ČVUT v Praze 2016, pp. 101 – 109, ISBN 978-80-01-0633-9.

Povolná, L., Povolný, J.: Obsolescence Risk Mitigation Approaches. In Selected Risks of Business Processes, Děčín 29. 10. 2015, Czech Technical University in Prague, pg. 62 – 71, ISBN 978-80-01-05831-2.

Lopušanová, L.: Vyhodnocování účinnosti výroby stlačeného vzduchu na jednotlivých strojích. Projekt programu MPO „TANDEM“ FT – TA 3/155. Ústí nad Labem, 2007.

Lopušanová, L: Úloha sponzoringu a vztah českých strojírenských podniků k němu. In Moderní trendy management průmyslových podniků: sborník příspěvků, Praha 26. 10. 2007, České vysoké učení technické v Praze, s. 9, ISBN 978-80-01-03920-1.

Lopušanová, L.: Jaké informace je třeba mít pro formování produktových strategií. In BULLETIN vědeckých, výzkumných a pedagogických prací FVTM UJEP za období 2005 – 2006, Ústí nad Labem, FVTM UJEP, 2006, str. 22 – 29, ISBN 80-7044-770-2.

Lopušanová, L: The Role Of The Secondary Information Of Marketing Information System In Product Strategy Creation. In TRANSCOM 2007: sborník příspěvků mezinárodní konference Europan Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Žilina 25. – 27. 6. 2007, University of Žilina, Section 2, Part 2, s. 12 – 16, ISBN 978-80-8070-707-1.

LopušanováL., Arratia T., Zukerstein, J.: Carrera Ingeniería de Gestión y Desarrollo Empresarial, UPEA, El Alto, Bolívie, 2004.

Lopušanová, L.: Charakteristika české části území euroregionu Labe na základě vybraných ekonomických ukazatelů. In Konkurenceschopnost regionu – rozvoj lidských zdrojů: sborník příspěvků mezinárodní konference IV. Mezinárodní konference, Ústí nad Labem 4. – 5. 11. 2004, FSE UJEP, 2004, s. 109 – 113. ISBN 80-7044-607-2
 
Grantové aktivity

2014 - 2015 Finanční manažer, Věda pro život, život pro vědu CZ.1.07/2.3.00/45.0029
2010 - 2013 Finanční manažer, Inovace studijních programů na Fakultě výrobních technologií a managementu CZ.1.07/2.2.00/15.0033
2004 - 2006 Koordinátor, Rozvoj bakalářského technicko-ekonomického studijního programu na Universidad Pública El Alto v Bolívii, 15/01-06/MŠMT/B