foto

Ing. Libor Měsíček, Ph.D.

Email: l.mesicek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 725

Místnost: MO 225


Konzultační hodiny v LS 2019/2020
úterý                  9:00 - 11:00
středa               10:00 - 11:00 

Na KH se hlaste v předstihu e-mailem na l.mesicek@ujep.cz .

KH a výuka dr. Měsíčka se v úterý 2.6. ruší z důvodu účastni na jednání RvVH.
Náhrada formou individuálních nebo skupinových konzultací na základě poptávky studentů.

 

Vzdělání

2008 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, stud. obor: Informatika (Bc.)
2009 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoka škola ekonomická v Praze, stud. obor: Informační systémy a technologie (Ing.)
  Státní zkouška z vedlejší specializace Psychologie a sociologie v řízení firmy
2010 Kurz sociálně psychologických a pedagogických dovedností.
2013 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoka škola ekonomická v Praze, doktorské studium, stud. obor Informatika (Ph.D.)


Praxe

2012 - dosud Odborný asistent, Univerzita J. E. Purkyně


Publikace

Je autorem nebo spoluautorem více než 30 článků nebo příspěvků na mezinárodních konferencích.
Nejvýznamnější publikace
Články v časopise s impakt faktorem
Ko, H., Hong, J. Y., Kim, S., Mesicek, L., & Na, I. S. (2019). Human-machine interaction: A case study on fake news detection using a backtracking based on a cognitive system. Cognitive Systems Research, 55, 77–81. https://doi.org/10.1016/j.cogsys.2018.12.018
Ko, H., Ogiela, M. R., Ogiela, L., Mesicek, L., Lee, M., Choi, J., & Kim, P. (2019). ECG-Based Advanced Personal Identification Study With Adjusted (Q(i *) S-i). Ieee Access, 7, 40078–40084. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2019.2903575
Hong, J. Y., Ko, H., Mesicek, L., & Song, M. (b.r.). Cultural intelligence as education contents: Exploring the pedagogical aspects of effective functioning in higher education. Concurrency and Computation-Practice & Experience, e5489. https://doi.org/10.1002/cpe.5489
Ko, H., Hwang, S., Mesicek, L., Choi, J., Choi, J., & Kim, P. (2018). A Study on Context-Relationship with Context-Attributes for a Smart Service Generation in Smart City. Journal of Universal Computer Science, 24(3), 249–260.
Ko, H., Mesicek, L., Choi, J., & Hwang, S. (2018). A Study on Secure Medical-Contents Strategies with DRM Based on Cloud Computing. Journal of Healthcare Engineering, 6410180. https://doi.org/10.1155/2018/6410180
 
Příspěvky na konferencích s mezinárodní účastí
Mesicek, L., Petrus, P., & Kovarova, K. (2019). Do Admission Procedure Scores Correlate with University Study Results? In J. Fejfar, M. Fejfarova, M. Flegl, J. Husak, & I. Krejci (Ed.), Proceedings of the 16th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2019 (erie) (s. 190–196).
Mesicek, L., Petrus, P., & Kovarova, K. (2017). What Can We Learn from Students’ Tests Results in Subject Management? In M. Houska, I. Krejci, M. Flegl, M. Fejfarova, H. Urbancova, & J. Husak (Ed.), Proceedings of the 14th International Conference Efficiency and Responsibility in Education 2017 (erie) (s. 247–254). Prague 6: Czech University Life Sciences Prague.
Mesicek, L., & Petrus, P. (2016). How to Promote Knowledge Management Systems to Achieve Better Performance (Roč. 45; D. Petr, C. Gerhard, & O. Vaclav, Ed.). Linz: Trauner Verlag.