foto

Ing. Libor Měsíček, Ph.D.

Email: l.mesicek@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 725

Místnost: MO 225


Konzultační hodiny v ZS 2019/2020
úterý                11:30 - 14:00
středa               11:30 - 12:00

Na KH se hlaste v předstihu e-mailem na l.mesicek@ujep.cz .


 

Vzdělání

2008 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoká škola ekonomická v Praze, stud. obor: Informatika (Bc.)
2009 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoka škola ekonomická v Praze, stud. obor: Informační systémy a technologie (Ing.)
  Státní zkouška z vedlejší specializace Psychologie a sociologie v řízení firmy
2010 Kurz sociálně psychologických a pedagogických dovedností.
2013 Fakulta informatiky a statistiky, Vysoka škola ekonomická v Praze, doktorské studium, stud. obor Informatika (Ph.D.)


Praxe

2012 - dosud Odborný asistent, Univerzita J. E. Purkyně


Publikace

Měsíček, L. Petrus, P. How to promote knowledge management systems to achieve better performance. In: 24th Interdisciplinary Information Management Talks IDIMT 2016, Poděbrady, Czech Republic s. 189-196. ISBN 978-3-99033-869-8.

Měsíček, L., Petrus, P., Měsíček, L. sen. IT Project Team Performance and Problem Solving Affected by Social Network Position. In: Hradec Economic Days. Hradec Králové: University of Hradec Králové, 2016, s. 627-633. ISBN 978-80-7435-636-0. ISSN 2464-6059.

Měsíček, L., Svoboda, J., Petrus, P. Project teams composition and performance improvements. In: Selected Risks of Business Processes. Praha: ČVUT v Praze, Fakulta dopravní - Ústav bezpečnostních technologií a inženýrství, 2015, s. 46-55.

Ko, H., Měsíček, L., Bae, K., Marreiros, G., Kim, H., Yoe, H., Ramos C. A Study on a Secure Profile Model for Home Network in Cyber-Physical System. International Journal of Security and Its Applications. 2015. roč. 9, č. 8, s. 337 – 346.

Ko, H., Měsíček, L., Bae, K., Marreiros, G., Kim, H. Yoe, H., Corchado, J., Ramos, C. Suggest a Secure Profile Structure for Home Network. In: Advanced Science and Technology Letters, roč. 97 (SUComS 2015) s. 48-51 2015.

Měsíček, L. Context Sources and their Processing in Company Security. Acta Informatica Pragensia 2015. roč. 4, č. 1, s. 44-50 DOI: 10.18267/j.aip.59
Bae K., Měsíček, L., Ko H. Effective Feature Selection Method Using Hog-Family Feature for Human Detection. In: Advanced Science and Technology Letters roč. 52 (IUrC 2014) s. 131-141 2014.

Bae K., Měsíček, L., Ko H. A Study on an Effective Feature Selection Method Using Hog-Family Feature for Human Detection. International Journal of Multimedia and Ubiquitous Engineering, 2014, roč. 9, č. 12, s. 203-212. ISSN 1975-0080

Měsíček, L. Prezentace bankovního a telekomunikačního sektoru na Google+. Acta Informatica Pragensia, roč. 3, č. 2, s. 168–180.ISSN 1805-4951.

Měsíček, L., Mészáros. J. Možnosti využití analýzy sociální sítě v podniku. Systémová integrace, 2013, roč. 20, č. 2, s. 97–107. ISSN 1210-9479.

Měsíček, L., Svoboda, J. Composition of ICT Project Teams from Social Network Analysis Point of View. Cartagena September 2012. In: ECKM 2012 [CD-ROM] Cartagena : Universidad Politécnica de Cartagena, 2012.

Měsíček, L. Podpora rozhodování managementu v oblasti vnitřního fungování společnosti pomocí analýzy sociálních sítí. Systémová integrace, 2012, roč. 19, č. 2, s. 73–81. ISSN 1210-9479.

Měsíček, L., Svoboda, J. Use of Social Network Analysis in Early Phases of ICT Projects. Journal of Systems Integration [online], 2012, Roč. 3, č. 3, s. 43–50. ISSN 1804-2724. URL: http://si-journal.org/index.php/JSI/article/viewFile/130/98.

Měsíček, L., Svoboda, J. The project teams' structure from social network analysis and team role theory point of view. Zlín 19.04.2012. In: Drive your knowledge be a scientist [CD-ROM]. Zlín : Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, 2012, s. 1–11. ISBN 978-80-7454-013-4.

Měsíček, L. Mapování týmové práce ve vybraných předmětech KIT. Praha 17.02.2011. In: Sborník prací účastníků vědeckého semináře doktorandského studia Fakulty informatiky a statistiky VŠE v Praze [CD-ROM]. Praha: Oeconomica, 2011, s. 51–55. ISBN 978-80-245-1761-2.

Měsíček, L., Molnár, Z. Sociální sítě a náklady řešení problémů. Systémová integrace, 2011, roč. 18, č. 2, s. 253–258. ISSN 1210-9479.

Měsíček, L. IT Project Portfolio Management. Praha 19.11.2009. In: Systémové přístupy [CD-ROM]. Praha : Oeconomica, 2010, s. 112–120. ISBN 978-80-245-1614-1.

Měsíček, L., IT Project Portfolio Management a úspěšnost projektů. Systémová integrace, 2010, roč. 17, č. 2, s. 7–19. ISSN 1210-9479.

Farský, M., Měsíček, L., Měsíček JR., L. Využití metody párového srovnání při vícekriteriálním hodnocení variant. Studia OECOLOGICA, 2010, roč. IV., č. 4, s. 146–152. ISSN 1802-212X.

Měsíček, L., IT Project Portfolio Management – vývoj, realizace a přínosy. Systémová integrace, 2009, roč. 16, č. 3, s. 92–103. ISSN 1210-9479.