foto

Ing. Lucie Kopáčková

Email: lucie.kopackova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 704

Místnost: MO 203

STAG: odkaz


Konzultační hodiny ve zkouškové části LS 2019/2020
Konzultace ve zkouškovém období po předchozí e-mailové domluvě. 

Studium
2017 - doposud UJEP - FSE - Aplikovaná ekonomie a správa (doktorské studium)
2013 - 2016 UJEP - FSE - Finanční management - Ing.
2010 - 2013 UJEP - FSE - Finanční management - Bc.
2006 - 2010 Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem - všeobecné - maturita
 
Praxe
2018 - doposud UJEP - FSE - KFU - odborná asistentka bez vědecké hodnosti
2016 - 2018 UJEP - FSE - KFU - asistentka
2016 UJEP - AS FSE UJEP - členka studentské komory
2014 - 2016 UJEP - AS UJEP - tajemnice
2012 - 2016 UJEP - Rektorát - pomocná administrativní síla v útvaru kvestora a sekretariátu rektora

Odborné zaměření 
veřejné finance, hospodaření územních samospráv
 
Publikace

Hlaváček, P., Kopáček, M. & Horáčková, L. (2019). Impact of Suburbanisation on Sustainable Development of Settlements in Suburban Spaces: Smart and New Solutions. Sustainability, vol. 11, no. 24. ISSN 2071-1050. DOI 10.3390/su11247182. (IF 2019: 2,592)

Sýkora, T., Kopáček, M., Horáčková, L. & Hlaváček, P. (2019). Zhodnocení dopadů suburbanizace na obce České republiky (Souhrnná výzkumná zpráva). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

Kopáček M., & Horáčková, L. (2019). Residential Suburbanization and Small Municipalities of the Ústí Region: Analysis of the Need for Investment Expenses. Mlada veda/Young Science, vol.7, no.1, pp. 44-57. ISSN 1339-3189.

Horáčková, L. & Kopáček, M. (2019). Dopady rezidenční suburbanizace na výdajovou stránku rozpočtů populačně malých obcí. In XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. Brno: Masarykova univerzita, pp. 387- 394. ISBN 978-80-210-9268-6. DOI 10.5817/CZ.MUNI.P210-9268-2019-48.

Horáčková, L. & Kopáček, M. (2018). Generation Y on the labour market: regional analysis of the Visegrad Group countries. Geografické informácie/Geographical Information, vol. 22, no. 1, pp. 118-130. ISSN 1337-9453. DOI 10.17846/GI.2018.22.1.118-130. 

Kopáček, M. & Horáčková, L. (2018)Mladí lidé a trh práce: případová studie regionů ve státech Visegrádské skupiny. In XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, pp. 78 - 85. Brno: Masarykova univerzita. ISBN 978-80-210-8969-3. DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-8970-2018-9.

Novák, V., Palcrová, Š., Krejčí, T., Kopáček, M. & Horáčková, L. (2017). Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31. 12. 2016 (Souhrnná výzkumná zpráva). Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

 

Výzkumné projekty

2020 - 2022 Technologická agentura ČR (TL03000066) - Chytrý venkov: udržitelný rozvoj venkova s využitím Smart řešení. - spoluřešitelka
2020 - 2021 Studentská grantová soutěž UJEP (UJEP-SGS-2020-45-002-2) - Suburbanizace v České republice: příležitost nebo hrozba pro hospodaření a rozvoj malých obcí? - hlavní řešitelka
2018 - 2019 Studentská grantová soutěž UJEP (UJEP-SGS-2018-45-003-2) - Klasifikace a zhodnocení dopadů suburbanizace na rozpočty a rozvojové procesy obcí v zázemí větších měst. - hlavní řešitelka
2019 Smluvní výzkum pro Svaz měst a obcí - Analýza zhodnocení dopadu suburbanizace na obce České republiky - spoluřešitelka