foto

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D.

Email: jan.slavik@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 714

Místnost: MO 217

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020:  
úterý     09:00 - 11:00 hod.
vždy po předchozí e-mailové domluvě


Vzdělání
 
1997-2001                 Vysoká škola ekonomická v Praze
                                   fakulta národohospodářská
                                   bakalářské studium (Bc.)
2001-2003                 Vysoká škola ekonomická v Praze
                                   fakulta národohospodářská
                                   inženýrské studium (Ing.)
2003 – 2009               Vysoká škola ekonomická v Praze
                                   fakulta národohospodářská (katedra ekonomiky životního prostředí)
                                   doktorské studium (Ph.D.)

2020                           Masarykova univerzita v Brně
                                   Ekonomicko-správní fakulta
                                   habilitační řízení (doc.)

 
Pracovní zkušenosti
 
2001 - nyní                 IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s.
                                   projektový manažer
2001 - nyní                 IEEP, Institut pro ekonomiku a ekologickou politiku
                                   ředitel pro rozvoj zahraniční spolupráce (od 2009)
2006 – 2009               Katedra ekonomiky životního prostředí NF VŠE Praha
                                   asistent          
2009 – 2014               Katedra ekonomiky životního prostředí NF VŠE Praha
                                   odborný asistent
2010 – 2011               Zástupce vedoucího Katedry ekonomiky životního prostředí NF VŠE Praha
2006 – 2012               Katedra ekologie a životního prostředí Univerzity Palackého Olomouc
                                   výuka intenzivního kurzu Ekonomie a životní prostředí                      
2013 - 2014               VYCERRO (UJEP)
                                   Externí spolupracovník
2014 - 2018               Katedra ekonomiky a managementu FSE UJEP
                                   odborný asistent
2017 - 2018               proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP
 
Odborné zahraniční stáže


IV – XI/2005 - Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der Universität zu Köln (stipendium DBU a Česko-německého fondu budoucnosti) (Dr. Dieter Ewringmann)       
X/2006  - Institut für Verkehrswissenschaft an der Universität Münster
VI/2007 - Marie Curie Summer School “Institutional Analysis of Sustainability Problems“ (Stara Lesna – Slovensko) – v rámci mezinárodního projektu Emerging Theories and Methods in Sustainability Research (coordinated by The Norwegian University of Life Sciences – Prof. Arild Vatn)
X – XI/2014 - International Management of Resource & Environment (Prof. Jan C. Bongaerts)
 
Nejvýznamější publikace


Články v časopise s impakt faktorem
 

SLAVÍK, Jan, PAVEL, Jan, ARLTOVÁ, Markéta. 2020. Variable charges and municipal budget balance: Communicating vessels of the waste management. Journal of Environmental Management. 257. No. 109976 (IF 2018: 4,865)

SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna, DOLEJŠ, Martin. 2019. Biowaste separation at source and its limitations based on spatial conditions. Detritus. 5, 36-45.

RYBOVÁ, Kristýna, BURCIN, Boris, SLAVÍK, Jan, 2018. Spatial and non-spatial analysis of socio-demographic aspects influencing municipal solid waste generation in the Czech Republic. Detritus. 1, 3-7.

SLAVÍK, Jan, REMR, Jiří, VEJCHODSKÁ, Eliška, 2018. Relevance of selected measures in transition to a circular economy: The case of the Czech Republic. Detritus. 1, 144-154.

RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan, BURCIN, Boris, SOUKOPOVÁ, Jana, KUČERA, Tomáš, ČERNÍKOVÁ, Alena. 2018. Socio-demographic determinants of municipal waste generation: case study of the Czech Republic. Journal of Material Cycles and Waste Management. 20(3), 1884-1891 (IF 2018: 2,004)

PAVEL, Jan, SLAVÍK, Jan. 2017. The relationships between competition and effficiency of waste-collection services in the Czech Republic. Local Government Studies. 44(2), 275-296
SLAVÍK, Jan, POTLUKA, Oto, RYBOVÁ, Kristýna. 2017. Subsidies in waste management: Effective instruments or cul-de-sac of European structural policies? Waste Management. Vol. 65, pp. 1-2

SLAVÍKOVÁ, Lenka, SYRBE, Ralf-Uwe, SLAVÍK, Jan, BERENS, Astrid, 2017. Local environmental NGO roles in biodiversity governance: a Czech-German comparison. GeoScape. 11(1), 1-15.

KVETON, Viktor, LOUDA, Jiri, SLAVIK, Jan, PELUCHA, Martin. 2014. Contribution of Local Agenda 21 to Practical Implementation of Sustainable Development: The case of the Czech Republic. European Planning Studies. Vol. 22, No. 3, pp. 515 - 536
SLAVÍK, Jan, PAVEL, Jan. 2013. Do the variable charges really increase the effectiveness and economy of waste management? A case study of the Czech Republic. Resources, Conversation and Recycling. Vol. 70, No. 1, pp. 68–77.
SLAVÍKOVÁ, Lenka, ŠÍMOVÁ, Tereza, SLAVÍK, Jan. 2011. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. Ekonomický časopis. Vol. 59, No. 8, pp. 823–840. 
SLAVÍK, Jan. 2007. Neoklasická ekonomie a ochrana životního prostředí. Politická ekonomie. Vol. 55, No. 4, pp. 526–538.


Články v časopise (Scopus)
BASTIAN, Olaf, SYRBE, Ralf-Uwe, SLAVÍK, Jan, MORAVEC, Jiří, KOCHAN, Birgit, KOCHAN, Nils, STUTZRIEMER, Sylke, Bereks, Astrid. 2017. Ecosystem services of characteristic biotope types in the Ore Mountains (Germany/Czech Republic). International Journal of Biodiversity Science, Ecosystem Services and Management. Vol. 13, No. 1, pp. 51-71
JÍLKOVÁ, Jiřina, HOLLÄNDER, Robert, KOCHMANN, Linda, SLAVÍK, Jan, SLAVÍKOVÁ, Lenka. 2010. Economic Valuation of Environmental Resources and its Use in Local Policy Decision-Making: A Comparative Czech-German Border Study. Journal of Comparative Policy Analysis: Research and Practice. Vol. 12, No. 3, pp. 299–309. 
 
Články v časopise - recenzované

SLAVÍKOVÁ, Lenka, SYRBE, Ralf-Uwe, SLAVÍK, Jan. 2017. Local environmental NGO roles in biodiversity governance: a Czech-German comparison. GeoScape. Vol. 11, No. 1, pp. 1-15
SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna. 2016. Institutionelle Analyse des Bioabfallmanagements in der Tschechischen Republik. Müll und Abfall. No. 4.
PĚLUCHA, Martin, KVĚTOŇ, Viktor, SLAVÍK, Jan. 2011. Matching mindsets to maps. Regional Insights. No. 2, pp. 6–8.

GELLENBECK, Klaus, SLAVÍK, Jan. 2009. Abfallgebühren in Tschechien und Deutschland: Zu hohe finanzielle Anreize zur Reduzierung der Restabfallmengen können zu unerwünschten Entsorgungswegen führen. Müllmagazin, Vol. 22, No. 2, pp. 43–47.
GLÖCKNER, Rick, SLAVÍK, Jan, ROCH, Isolde. 2010. Procesy změn v česko-polsko-saském pohraničí z pohledu jejich řízení. Urbanismus a územní rozvoj. Vol. 2, pp. 45–52
PĚLUCHA, Martin, SLAVÍK, Jan, LOUDA, Jiří, KVĚTOŇ, Viktor. 2011. Sustainable development in practice: experience gained with LA 21 in the Czech Republic. Regions – Quarterly Magazine of the Regional Studies Association. No. 283, pp. 4–7. 


Knižní monografie

SLAVÍKOVÁ, Lenka, VEJCHODSKÁ, Eliška, SLAVÍK, Jan. (ed.) 2012. Ekonomie životního prostředí – teorie a politika. 1. vyd. Praha : Alfa Nakladatelství, 2012. 288 s. ISBN 978-80-87197-45-5.
SLAVÍK, Jan. 2012. Odpadové hospodářství. In: ŠEFLOVÁ, Jitka (ed.) Veřejné služby měst a obcí. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 110 s. ISBN 978-80-87197-60-8. 
SLAVÍK, Jan. Privatizace odpadových služeb ve městech a obcích - vybrané problémy. 1. vyd. Praha: Alfa Nakladatelství, 2012. 96 s. ISBN 978-80-87197-56-1

SLAVÍK, Jan (ed.) 2009. Poplatkové systémy v obcích – rizika a příležitosti pro odpadové hospodářství. 1. vyd. Praha: IREAS, 2009. 198 s. ISBN 978-80-86684-59-8.

Odborné konference
RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. 2017. Ageing population of cities - Implications for circular economy in the Czech Republic. Smart Cities Symposium Prague, SCSP 2017 - IEEE Proceedings. ISBN 978-153863825-5
SLAVÍK, Jan, RYBOVÁ, Kristýna. 2017. The costs of municipal waste and separate collection. Efficient measures how to cut them down. In: Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 21st international conference Current trends in public sector research 2017. Brno: Masaryk University, 2017. pp. 371 – 378. ISSN 2336 – 1239. ISBN 978-80-210-8448-3. 
RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. 2016. Smart cities and ageing population - implications for waste management in the Czech Republic.  Smart Cities Symposium Prague, SCSP 2016 - IEEE Proceedings. ISBN 978-150901116-2
RYBOVÁ, Kristýna, SLAVÍK, Jan. 2016. Can demographic characteristics explain intermunicipal differencies in production of municipal waste? In: Špalková, D., Matějová, L. (eds.) Proceeding of the 20th international conference Current trends in public sector research 2016. Brno: Masaryk University, 2016. pp. 375 – 382. ISSN 2336 – 1239. ISBN 978-80-210-8082-9. 
 
 
Vědecké projekty GAČR a TAČR
 
2009 – 2010       Teoretická analýza interdependencí mezi politikou ochrany životního prostředí, regionální politikou a politikou územního rozvoje (GAČR - IEEP při NF VŠE Praha)
2010 - 2011        Ekonomické a ekologické aspekty environmentální regulace v rámci rozdílných tržních struktur (např. regulace nakládání s obalovými odpady) (GAČR - IEEP při NF VŠE Praha)
2013 – 2014       Podpora materiálového využití biologické složky komunálního odpadu jako náhrady nebonovitelných zdrojů a zlepšení kvality půdy (TAČR – IREAS, o.p.s.)
2015 – 2016       Vliv nekalé konkurence a jiných ekonomických faktorů na efektivnost poskytování veřejných služeb (GAČR – IREAS, o.p.s. + MU Brno)
2016 – 2018       Vliv demografického vývoje a ‘vytěsňovacího efektu’ na poplatkovou politiku obcí v odpadovém hospodářství (GAČR – FSE UJEP + INESAN + PřF UK)