foto

Ing. Sylvie Kotíková, Ph.D.

Email: sylvie.kotikova@seznam.cz

Telefon: +420 475 284 730

Místnost: MO 230

STAG: odkaz


Konzultační hodiny ve zkouškovém období  LS 2019/2020

Plán KH naleznet pod následujícím odkazem. Plán je pravidelně aktualizován. V případě zájmu se zapiště, event. odepište z tabulky. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1jWMcjrIWPGjFiqR12iTOK3Iik0NQkShgBs8b90rk0QE/edit?usp=sharing

V jiném termínu po předchozí domluvě emailem. 


Dosažené vzdělání:
2017              Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta,
                       obor Řízení a ekonomika podniků (Ph.D.)
2014              Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta,
                       obor Podniková ekonomika se specializací pro mezinárodní obchod (Ing.)
2011              Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta,
                       obor Ekonomika a management mezinárodního obchodu (Bc.)

Zahraniční stáže:
2017              Université Nice Sophia Antipolis, Francie
2016              University of St. Gallen, Švýcarsko

Publikace:
2019:

KOTÍKOVÁ, S., & VAVREK, R. (2019). Determining the size of technological gap between local firms and foreign direct investment at regional level. Journal of International Studies, 12(3), 48-63. ISSN: 2306-3483. DOI:10.14254/2071-8330.2019/12-3/5

KOTÍKOVÁ, S., & PAVLŮ, K. (2019). Destination management level evaluation with an emphasis on the internationalisation factor. Business and Economic Horizons, 15(3), 357-374. ISSN 1804-1205. DOI: https://dx.doi.org/10.15208/beh.2019.21  
                     
KOTÍKOVÁ, S. & ČUHLOVÁ, R. (2019). Inflow of Chinese Investment to the Czech Business environment. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 9(1), 149-152. ISSN: 1804-7890.

KOTÍKOVÁ, S. (2019) Indikátory efektu přelévání v regionech. XXII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita. 78-84,. ISBN: 9788021092686.
 
2018:
KOTÍKOVÁ, S. a PAVLŮ, K. IMPACT OF GLOBALIZATION ON THE STRUCTURE OF ACCOMMODATION CAPACITIES IN THE BORDER AREA OF THE FORMER SUDETENLAND GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 1. vyd. Žilina: ZU – UNIVERSITY OF ZILINA, 2018 S. 1283 – 1290. ISBN: 978-80-8154-249-7, ISSN: 2454-0943.

KOTÍKOVÁ, S. a ČUHLOVÁ, R. INTERNATIONALIZATION OF SELECTED EUROPEAN LABOUR MARKETS AND ITS IMPACTS Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018 S. 135 – 140. ISSN: 1804-7890.

KOTÍKOVÁ, S. MEASURING THE SIZE OF THE TECHNOLOGY GAP AT A LEVEL OF CZECH REGIONS Scientific Papers of University of Pardubice 1. vyd. Pardubice: University of Pardubice, 2018, roč. 26, č. 43 (2/2018). S. 123 – 134. ISSN: 1211-555X.

KOTÍKOVÁ, S. REFLECTION OF THE DEGREE OF INTERATIONALIZATION IN THE ABSORPTION CAPACITY OF THE CZECH REGIONAL BUSINESS ENVIRONMENT Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2018, roč. 8, č. 1. S. 142 – 147. ISSN: 1804-7890.

KOTÍKOVÁ, S. THE INTENSITY USAGE OF FOREIGN PRESENCE IN REGIONS IN THE CONTEXT OF INVESTMENT INCENTIVES XXI. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2018 S. 182 – 187. ISBN: 9788021089709.


KOTÍKOVÁ, S. Regional Disparities in the Spillover Effect. Business and Economic Horizons. Praha: Prague Development Center, 2018, vol. 14, iss. 5. S. 988-1002. .ISSN 1804-1205 DOI: 1804-1205. DOI: 10.15208/beh.2018.67

2017:
ČUHLOVÁ, R. a KOTÍKOVÁ, S. Analysis of Foreign Presence as a Consequence of Internationalization in the Czech Republic 11th International Days andEconomics 0. vyd. Prague: University of Economics, 2017 S. 283 – 292. ISBN: 978-80-87990-12-4.

 

KOTÍKOVÁ, Sylvie a ČUHLOVÁ, Renata. Boosting regional labour market via foreign investment: evidence from the Liberec region. 20th International Colloquium on Regional Sciences 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. S. 114 – 119. ISBN 978-80-210-8586-2.

KOTÍKOVÁ, Sylvie a ČUHLOVÁ, Renata. Market internationalization in the regional context. 20th International Colloquium on Regional Sciences 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2017. S. 114 – 119. ISBN 978-80-210-8586-2.

KOTÍKOVÁ, Sylvie. The Situation of the Regional Labor Markets with the Hypothetical Absence of Foreign Direct Investment. Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2017, roč. 7, č. 1, s. 78 – 82. ISSN 1804-7890.
 

2016:
ČUHLOVÁ, R. a KOTÍKOVÁ, S. Foreign Presence, Cultural Distance and Technology Gap as Indicators of Globalization in the Czech Republic.16th International Scientific Conference Globalization and Its Socio-Economics Consequences 1. vyd. Zilina: University of Zilina, 2016. S. 337 – 344. ISBN 978-80-8154-191-9.

ČUHLOVÁ, R. a KOTÍKOVÁ, S. Impact of Foreign Direct Investment on Regional Employment and Cultural Distance of Investors.In Proceedings of the Articles from the 7th Annual International Scientific Conference "Region in the development of society 2016 1. vyd. Brno: Mendel University of Brno, 2016. S. 153 – 160. ISBN 978-80-7509-459-9.

KOTÍKOVÁ, S. Quantification of the Direct Impact of the Creation of Jobs Created by FDI in Selected Regions.XIX. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2016. S. 364 – 370. ISBN 9788021082731.


KOTÍKOVÁ, S. Environmental Protection in Economic Terms in Focus on Evaluation Methods of Natural Capital.Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, roč. 5, č. 2. S. 36 – 38. ISSN 1804-7890.

KOTÍKOVÁ, S. The Foreign Presence as a Determinant of Creation of Spillover Effects of Foreign Direct Investment.Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research 1. vyd. Hradec Králové: Magnanimitas, 2016, roč. 6, č. 1. S. 32 – 36. ISSN 1804-7890.


2015:
ČUHLOVÁ, R. a KOTÍKOVÁ, S. Multinational Companies Benefiting From Investment Incentives and Their Impact on Labour Market of Ustecky Region. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. S. 129-135. ISBN 978-80-210-7861-1.


KOTÍKOVÁ, S. The Impact of Foreign Direct Investment in the Industrial Zones on Regional Labor Market. In XVIII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2015. S. 115-121. ISBN 978-80-210-7861-1.


KOTÍKOVÁ, S. Přímé zahraniční investice a jejich dopad na trh práce strukturálně postiženého regionu.GRANT Journal. 1. vyd. Hradec Králové: Magnaminitas, 2015, roč. 4, č. 1. S. 59-63. ISSN 1805-0638.


KOTÍKOVÁ, S. Kirzner´s Concept of Entrepreneur Activities in the Context of Multinational Companies.Ad Alta: Journal of Interdisciplinary Research. 1. vyd. Hradec Králové: Magnaminitas, 2015, roč. 5, č. 1. S. 46-50. ISSN 1804-7890.


2014:
KOTÍKOVÁ, S. Foreign Direct Investment from the Industry Zone Alpka and Its Impact on the Region Labour Market. In XVII. mezinárodní kolokvium o regionálních vědách. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014. S. 164 – 170. ISBN 978-80-210-6840-7.