foto

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Email: jan.machac@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 725

Místnost: M 225

STAG: odkaz

www: odkazKonzultační hodiny v LS 2019/20

pondělí  12.40 - 13.40 h - lichý týden (po předchozí domluvě e-mailem)

Jiné termíny po předchozí e-mailové domluvě.


Vzdělání

2009 - 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze, Bakalářský obor Národní hospodářství (Bc.)
2012 - 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, Inženýrský obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.)
2014 - 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorské studium oboru Hospodářská politika (Ph.D.)


Praxe

2011 - doposud IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., asistent, výzkumný pracovník, ekonomický analytik a projektový manažer, ředitel
2013 - doposud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, asistent a výzkumný pracovník, vyučující odborných předmětů Ekonomika životního prostředí, Veřejná ekonomika a veřejné politiky, Metody odborné práce, vedení bakalářských a diplomových prací
2014 - 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, výuka odborných předmětů: Ekonomie 1, Základy mikroekonomie, Ekonomie životního prostředí, Bakalářský seminář, vedení bakalářských a diplomových prací


Publikace (výběr)

BRABEC, J.; MACHÁČ, J. 2019. Using Bayesian Networks to Assess Effectiveness of Phosphorus Abatement Measures under the Water Framework Directive. Water. Vol. 11(9), 14 pp. DOI: https://doi.org/10.3390/w11091791 (IF: 2.524)
 
DUBOVÁ, L.; MACHÁČ, J. 2019. Improving the quality of life in cities using community gardens: from benefits for members to benefits for all local residents. GeoScape. Vol. 13(1), pp. 16-26. DOI: https://doi.org/10.2478/geosc-2019-0005
 
MACHÁČ, J.; BRABEC, J. 2018. Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resource Management. Vol. 32(4), pp. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z (IF: 2.644)

MACHÁČ, J.; HARTMANN, T.; JÍLKOVÁ, J. 2018. Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management. Vol. 11(1), pp. 66-75. https://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12317 (IF: 2.483)

VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L., MACHÁČ, J., ŽILKA, M. 2018. Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 82(2), pp. 1854–1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119 (IF: 9.184)

MACHÁČ, J; RYBOVÁ, K.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, 2018. L. How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec. Published in 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), May 24-25, 2018. Praha, 6 p., DOI: https://doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402649

MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. 2017. Renewable energy sources evaluation: Regional Impact Assessment Framework (RegioIAF). In URBAN, O.; ŠPRTOVÁ, M.; KAREL KLEM, K. (ed.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceeding. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2017, pp. 117-120. ISBN: 978-80-87902-22-6.

MACHÁČ, J.; ANSORGE, L.; BRABEC, J.; ROSENDORF, P. 2017. Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství. 2017 No. 12, pp. 6-11.

MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the “new Leipzig approach” in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden.

MACHÁČ, J.; SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Appropriateness of Cost-Effectiveness Analysis in Water Management: A Comparison of Cost Evaluations in Small and Large Catchment Areas. In ŠPALKOVÁ, D.; MATĚJOVÁ, L. (ed.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016 / Current Trends in Public Sector Research, January 21-22, 2016. Šlapanice u Brna: Masaryk University, s. 302-309, ISSN 2336-1239.

MACHÁČ, J.; LOUDA, L.; DUBOVÁ, L. 2016. Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Published in Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 2016, May 26-27, 2016. Praha, 6 s., ISBN: 978-1-5090-1116-2, DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501030.Aktuálně řešené projekty
Projekt: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Doba řešení: 2018-2022 
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Vedoucí pracovního balíčku WP3, řešitel a analytik
 
Projekt TJ02000067: VODA VE MĚSTĚ: Modrá a zelená infrastruktura mezioborově
Doba řešení: 2019-2021
Poskytovatel: TAČR, 2. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Řešitel, manažer a analytik
 
Projekt QK1710307: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
Doba řešení: 2017-2020
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Hlavní řešitel za UJEP, manažer a analytik
 
Projekt: STRIMA II - Sasko-český management povodňových rizik II
Doba řešení: 2017-2020
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Řešitel, manažer projektu za UJEP
 
Projekt: BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína
Doba řešení: 2017-2019
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Analytik