foto

Ing. Jan Macháč, Ph.D.

Email: jan.machac@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 725

Místnost: M 225

STAG: odkaz

www: odkazKonzultační hodiny v ZS 2019/20

pondělí  10.55 - 11.55 h  (po předchozí domluvě e-mailem)

Jiné termíny po předchozí e-mailové domluvě.


Vzdělání

2009 - 2012 Vysoká škola ekonomická v Praze, Bakalářský obor Národní hospodářství (Bc.)
2012 - 2014 Vysoká škola ekonomická v Praze, Inženýrský obor Ekonomika a správa životního prostředí (Ing.)
2014 - 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorské studium oboru Hospodářská politika (Ph.D.)


Praxe

2011 - doposud IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s., asistent, výzkumný pracovník, ekonomický analytik a projektový manažer, ředitel
2013 - doposud Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, asistent a výzkumný pracovník, vyučující odborných předmětů Ekonomika životního prostředí, Veřejná ekonomika a veřejné politiky, Metody odborné práce, vedení bakalářských a diplomových prací
2014 - 2018 Vysoká škola ekonomická v Praze, výuka odborných předmětů: Ekonomie 1, Základy mikroekonomie, Ekonomie životního prostředí, Bakalářský seminář, vedení bakalářských a diplomových prací


Publikace (výběr)

MACHÁČ, J.; BRABEC, J. 2018. Assessment of Disproportionate Costs According to the WFD: Comparison of Applications of two Approaches in the Catchment of the Stanovice Reservoir (Czech Republic). Water Resource Management. Vol. 32(4), pp. 1453-1466. ISSN: 0920-4741 DOI: https://doi.org/10.1007/s11269-017-1879-z (IF: 2.644)

MACHÁČ, J.; HARTMANN, T.; JÍLKOVÁ, J. 2018. Negotiating land for flood risk management – Upstream-downstream in the light of economic game theory. Journal of Flood Risk Management. Vol. 11(1), pp. 66-75. http://dx.doi.org/10.1111/jfr3.12317 (IF: 2.483)

VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L., MACHÁČ, J., ŽILKA, M. 2018. Impact assessment of Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – National impact assessment compared to the European impact estimate. Renewable and Sustainable Energy Reviews. Vol. 82(2), pp. 1854–1862. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.06.119 (IF: 9.184)

MACHÁČ, J; RYBOVÁ, K.; LOUDA, J.; DUBOVÁ, 2018. L. How to support planning and implementation of climate adaptation measures in urban areas? Case study of Brno-Nový Lískovec. Published in 2018 Smart Cities Symposium Prague (SCSP), May 24-25, 2018. Praha, 6 p., DOI: https://doi.org/10.1109/SCSP.2018.8402649

MACHÁČ, J.; ZEMKOVÁ, L. 2017. Renewable energy sources evaluation: Regional Impact Assessment Framework (RegioIAF). In URBAN, O.; ŠPRTOVÁ, M.; KAREL KLEM, K. (ed.) Quo Vaditis Agriculture, Forestry and Society under Global Change? Conference Proceeding. Brno: Global Change Research Institute CAS, v.v.i., 2017, pp. 117-120. ISBN: 978-80-87902-22-6.

MACHÁČ, J.; ANSORGE, L.; BRABEC, J.; ROSENDORF, P. 2017. Využití nákladové nepřiměřenosti pro zdůvodnění výjimek nedosažení dobrého stavu podle Rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES). Vodní hospodářství. 2017 No. 12, pp. 6-11.

MACHÁČ, J; DUBOVÁ, L.; LOUDA, J. 2017. Zelené střechy z pohledu ekonomie: investice do zelených střech – zisk pro celou společnost. In Dostal, P. et al. (ed.) Způsoby systémové podpory výstavby zelených střech. Brno: Svaz zakládání a údržby zeleně, z.s., pp. 8-10.

SLAVÍKOVÁ, L.; MACHÁČ, J. 2017. Nakládání se srážkovou vodou z pohledu českých domácností. Veřejná správa 22/2017, pp. 22-23.

MACHÁČ, J.; SIGEL, K.; BRABEC, J.; KLAUER, B.; SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Assessing disproportionate costs according to the EU Water Framework Directive: Application of the “new Leipzig approach” in the Czech Republic. In Programmkomitee des Magdeburger Gewässerschutzseminars 2016 (ed.) Magdeburger Gewässerschutzseminar 2016 Die Elbe und ihre urban beeinflussten Gewässer - Tagungsband. October 6.-7., 2016. Dresden.

MACHÁČ, J.; SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Appropriateness of Cost-Effectiveness Analysis in Water Management: A Comparison of Cost Evaluations in Small and Large Catchment Areas. In ŠPALKOVÁ, D.; MATĚJOVÁ, L. (ed.) Proceedings of the 20th International Conference Current Trends in Public Sector Research 2016 / Current Trends in Public Sector Research, January 21-22, 2016. Šlapanice u Brna: Masaryk University, s. 302-309, ISSN 2336-1239.

SIGEL, K.; MACHAC, J.; KLAUER, B.; BRABEC, J. 2016. Begründung „weniger strenger Umweltziele“ nach EG-WRRL: Anwendung des Verfahrens „neuer Leipziger Ansatz“ auf eine Fallstudie in der Tschechischen Republik (Odůvodnění "méně přísného environmentálního cíle" podle Rámcové směrnice o vodě: Praktické použití metody " neuer Leipziger Ansatz" na případové studii v České republice). In WERNECKE, G.; EBNER von ESCHENBACH, A. D.; STRUNCK, Y.; KIRSCHBAUER, L.; MÜLLER, A. (ed.) Proceedings of the Conference Tag der Hydrologie (Forum für Hydrologie und Wasserbewirtschaftung Heft 37-16), March 17-18, 2016. Koblenz, s. 393–398, ISBN: 978-3-88721-342-8, DOI: 10.14617/for.hydrol.wasbew.37.16.

MACHÁČ, J.; LOUDA, L.; DUBOVÁ, L. 2016. Green and blue infrastructure: An opportunity for smart cities? Published in Smart Cities Symposium Prague (SCSP), 2016, May 26-27, 2016. Praha, 6 s., ISBN: 978-1-5090-1116-2, DOI: 10.1109/SCSP.2016.7501030.

ZEMKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; LOUDA, J.; VOJÁČEK, O. 2015. Readjusting Environmental Fees for Products with a Long Lifetime: Case of PV Module Recycling Fee in the Czech Republic. In PECH, M.; MATĚJČKOVÁ, M. (ed.) Proceedings of the 9th International Scientific Conference INPROFORUM. November 5 - 6, 2015. University of South Bohemia in České Budějovice, Faculty of Economics. s. 256-260, ISBN 978-80-7394-536-7.

MACHÁČ, J.; HEKRLE, M.; VOJÁČEK, O.; JÍLKOVÁ, J. 2015. Assessment Of Disproportionate Costs In Water Management in the light of the EU WFD. In IWRA (ed.). Proceedings of World Water Congress XV, May 25-29, 2015.    Edinburgh. 13 s.

MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. 2015. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental economics and policy research providing information for decision making:  YOUNG SCHOOLAR´S PERSPECTIVE, Litomysl seminar publicing, s. 22-35. ISBN 978-80-86709-22-2.

VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J. 2015. Eutrofizace v povodí Orlické přehrady: Ekonomicky efektivní stav nebo problém vhodný k řešení? In Vávra, J.; Lapka, M.; Cudlínová, E. (ed.) Ekonomika v souvislostech, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, s. 11-38. ISBN 978-80-7308-571-1.

MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O.; SOBOTKA, L. 2014. Proposal for a Directive on the limitation of emissions from medium combustion plants – national impact assessment compared to the European impact estimate. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) 16th International Conference of Postgraduate Students, Young Scientists and Researchers, Environmental Economy, Policy and International Environmental Relations, conference proceedings, November 6-7, 2014. Prague: University of Economics in Prague, s. 17-27.

VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL T. 2014. Lake Orlík basin to reduce phosphorus contamination of tributaries. In: SAUER, P. (ed.) Providing information for decision making in environmental management: Young schoolar´s perspective, Litomysl seminar publicing, s. 30-41. ISBN 978-80-86709-21-5.

VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SOBOTKA, L. 2014. Hodnocení ekonomických dopadů návrhu směrnice pro střední spalovací zařízení, ProEnergy, roč. 2014, č. 4.

VOJÁČEK, O.; HEJZLAR, J.; SLAVÍKOVÁ, L.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T.; CUDLÍNOVÁ, E. 2013. Cost-effectiveness analysis report for the Vltava catchment,  Czech Republic, including analysis of disproportionality. Refresh WP6

SLAVÍKOVÁ, L.; VOJÁČEK, O.; MACHÁČ, J.; SMEJKAL, T. 2013. Cost effectiveness analysis of measures in Lake Orlík basin to reduce contamination of tributaries with phosphorus. In ŠAUER, P.; ŠAUEROVÁ, J. (ed.) Environmental Economics, Policy and International Environmental Relations. Prague: University of Economics in Prague, 2013, s. 157-164.

MACHÁČ, J.; VOJÁČEK, O. 2012. Comparative analysis of approaches to regulatory impact assessment (RIA) with an emphasis on the regulation proportionality concept. Contribution to the conference and Proceedings "Environmentální účetnictví a reporting na mikroekonomické a makroekonomické úrovni", April 23-25, 2012. Brno.


Aktuálně řešené projekty

Projekt: SMART CITY – SMART REGION – SMART COMMUNITY
Doba řešení: 2018-2022 
Poskytovatel: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Pozice: Vedoucí pracovního balíčku WP3, řešitel a analytik
 
Projekt TJ01000109: Rozvoj metod ekonomického hodnocení zelené a modré infrastruktury v lidských sídlech
Doba řešení: 2017-2019 
Poskytovatel: TAČR, 1. veřejná soutěž Programu na podporu aplikovaného výzkumu ZÉTA
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Hlavní řešitel, manažer a analytik
 
Projekt QK1710307: Ekonomická podpora strategických a rozhodovacích procesů na národní i regionální úrovni vedoucí k optimálnímu využití obnovitelných zdrojů energie, především pak biomasy, při respektování potravinové soběstačnosti a ochrany půdy
Doba řešení: 2017-2020                         
Poskytovatel: Ministerstvo zemědělství, QK – Program aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017–2025 ZEMĚ
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Hlavní řešitel za UJEP, manažer a analytik
 
Projekt: STRIMA II - Sasko-český management povodňových rizik II
Doba řešení: 2017-2020
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Řešitel, manažer projektu za UJEP
 
Projekt: BIDELIN - Hodnoty ekosystémových služeb, biodiverzity a zeleno-modré infrastruktury ve městech na příkladu Drážďan, Liberce a Děčína
Doba řešení: 2017-2019
Poskytovatel: Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP)
Pozice: Analytik
 
Projekt CE622: CE-HEAT - Comprehensive model of waste heat utilization in CE regions
Doba řešení: 2016-2019 
Poskytovatel: Interreg CENTRAL EUROPE
Příjemce: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (IEEP) a Národní centrum energetických úspor, z. s.
Pozice: Metodik ocenění externalit a analytik