foto

doc. Ing. Kateřina Kovářová, Ph.D.

Email: katerina.kovarova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 729

Místnost: MO 229


Konzultační hodiny v LS 2019/2020:

úterý           9:00 - 11:30 h
středa          9:00 - 10:00 h   
Vzdělání:

 • 1998 – 1996      ČZU v Praze, IVP obor Pedagogická způsobilost odborných předmětů
 • 1997 - 1992    Ing. - ČZU v Praze, AF, obor Zemědělské inženýrství
 • 2000 - 1997    Ph.D. - ČZU v Praze, AF, obor Speciální zootechnika
 • 2007 - 2000        doc. - ČZU v Praze, PEF, obor Odvětvová ekonomika a management

 Praxe:
 • 1997 - 2000    ČZU v Praze, AF - doktorand
 • 2000 - 2009    ČZU v Praze, PEF - odborný asistent
 • 2010 - 2017    ČZU v Praze, PEF,  - docent
 • od 2015          UJEP, FSE – docent   

Publikace:
 • KOVÁŘOVÁ, K. - HES, A., (2012): Průmyslové využití vybraných energetických plodin, Auspicia, roč. 8, 2012, s. 140-145, č. 1, ISSN 1214-4967
 • ZARSKI, T. P. – ZARSKA, H. – SAMEK, M. – KOVÁŘOVÁ, K. - MAJDECKA.,T., (2012): Comparison of Mercury Contamination In Bred And Wild Carps (Cyprinus carpio Linnaeus 1758) Caught in an Oxbow Lake of the Vistula River, Ecological Chemistry and Engineering A (Chemia i Inzynieria Ekologiczna A), Vol. 19, No.12, Opole 2012, s. 1527-1533, ISSN 1898-6188
 • POPELKOVÁ, K. - KOVÁŘOVÁ, K., (2013): Impact of e-learning on student’s study results. Efficiency and Responsibility in Education, 10 th International Conference Proceeding’s, Czech University of Life Sciences Prague, 6-7.6.2013, s. 510-515, ISBN 978-80-213-2378-0
 • BORÁK, J. – NOVOTNÁ, Z. - KOVÁŘOVÁ, K: (2014). Statistical Analysis of Consumer Sensory Evaluation of Selected Verieties of White Wine. Ekonomická revue, VŠB Ostrava, volume XVII, number 4, s. 218-222, ISSN 1212-3951
 • KOVÁŘOVÁ, K., HLAVNIČKOVÁ, A. (2014). Interní audity - nástroj managementu řízení jakosti v praxi. Auspicie, 1/2014, s. 64-74, ISSN 1214-4967
 • Šálková, D. - Regnerová, M. - Kovářová, K. – Varvažovská, P. (2014): Consumer Decision-Making Trends for the Purchase of Food Products, Power Print 2014, s. 35-54, s. celkem 85, ISBN 978-80-87994-14-6
 • NAVRÁTILOVÁ, M., KUČÍRKOVÁ, L., KOVÁŘOVÁ, K., ŠALKOVÁ, A. (2015). Consumer preferences and attitudes of the young generation to the business concept of Fair Trade in the Czech Republic, Agrarian Perspective XXIV. Global Agribusiness and the Rural Economy, Proceedings of the 24the International Scientific Conference, Praha, Czech University of Life Sciences Prague, s. 308-315, ISBN 978-80-213-2581-4, ISSN 2464-4781.
 • KOVÁŘOVÁ, K., (2016). Status of a Quality Management System in the Czech Republic as a Condition for Business Competitiveness, Trendy ekonomiky a managementu, Vol .10, No. 27 (2016), s. 39-48 ISSN 1802-8527 (Print) / ISSN 2336-6508 (Online) DOI: https://dx.doi.org/10.13164/trends.2016.27.39.
 • MĚSÍČEK, L., PETRUS, P., KOVÁŘOVÁ, K., (2017). What Can we Learn from Students Testes Results in Subject Management? Efficiency and Responsibility in Education 2017, CULS Prague, s. 247-254, ISBN 978-80-213-2762-7, ISSN 2336-744X
 • KOVÁŘOVÁ, K., PROCHÁZKOVÁ, K. (2017). Vliv dynamiky jakostních ukazatelů na výkupní cenu mléka v kontextu situace na trhu, Deturope, Vol. 9, Issure 1 2017, Pages 35-46, ISSN 1821-2506
 • KOVÁŘOVÁ, K., NÁDENÍK, M., PÍCHA, K. (2017). The Czech Republic Sugar Market Development in The Contrext of The phasing out of Sugar Quota. Deturope, Vol 9, Issure 2 2017, pp. 110-117, ISSN 1821-2506
 • REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, K., ŠIMANOVSKÝ, R., (2019). Factors that Positively Influence the Initiation of a Business. TEM Journal. Volume 8, Issue 2, Pages 486-491, ISSN 2217-8309, DOI: 10.18421/TEM82-23, May 2019.
 • REISSOVÁ, A., ŠIMSOVÁ, J., KOVÁŘOVÁ, K., (2019). Cross- Border Disarities in the Aspects of Entrepreneurship and Personality Traits of Future Entrepreneurs. Deturope,Vol. 11, Issue 1, 2019, Pages 129-151, ISSN 1821-2506
 • Měsíček, L., Petrus, P, Kovářová, K., (2019) Do Admission Procedure Scores Correlate with University Study Results? Efficiency and Responsibility in Education 2019, CULS Prague, pp. 190-196, ISBN 978-80-213-2878-5, ISSN 2336-744X

Projekty:
 • 2013 - 2014 spoluřešitel IGA PEF, ČZU, Vyhodnocení preferencí českých spotřebitelů při nákupu révového vína,
 • 2016 spoluřešitel SGS, FSE - KEMA, UJEP Nové trendy v managementu na počátku 21. století
 • 2017- 2018 řešitel SGS, FSE - KEMA, UJEP Podnikání jako alternativa uplatnění na trhu práce
 • 2019 řešitel SGS FSE- KEMA, UJEP Postoje mladých lidí k podnikání
 • 2014 - 2020 člen Kultura.digital, Evropský fond pro regionální rozvoj