foto

PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D.

Email: michaela.hiekischova@ujep.cz

Telefon: +420 475 283 875

Místnost: MN 207

STAG: odkaz


 

Od 1.12.2019 je PhDr. Michaela Hiekischová, Ph.D. na mateřské dovolené. 

   
   
 


VZDĚLÁNÍ:
2014 – 2018 - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor: Veřejná a sociální politika (titul Ph.D.)
2011 – Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor: Veřejná a sociální politika, zakončeno rigorózní zkouškou (titul PhDr.)
2008 – 2010 - Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Obor: Veřejná a sociální politika, zakončeno státní závěrečnou zkouškou (titul Mgr.)
2004 – 2007 - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická, obor: Sociální práce, zakončeno státní závěrečnou zkouškou (titul Bc.)

PRAXE:
2015 – dosud - odborný asistent, Univerzita J. E. Purkyně, Fakulta sociálně ekonomická
2007 – 2015 - Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Ústí nad Labem
2014 – 2015 - Externí expert (na další vzdělávání osob do 25 let), Fond dalšího vzdělávání
2012 – 2013 - Odborný konzultant metodiky (Predikce budoucích kvalifikačních potřeb trhu práce), Krajská hospodářská komora Ústeckého kraje

ODBORNÉ PUBLIKACE:
HIEKISCHOVÁ, M. 2019. Policy Alienation Among Employees of the Labor Office of the Czech Republic. Transyslvanian Review, 15(57), 5-20.

HIEKISCHOVÁ, M. 2018. Selhání a úspěchy veřejných politik: Případová studie organizační reformy na úřadech práce. Praha: FSV UK, Institut sociologických studií. Disertační práce. 244 s.

HIEKISCHOVÁ, M. 2018. Understanding Policy Failure and Policy Success: the Czech Republic Perspective. In: Proceedings of International Scientific Conference Current Trends in Public Sector Research. Brno: Masarykova univerzita, 2018.

HIEKISCHOVÁ, M. 2018. Pracovní spokojenost na úřadech práce v České republice z perspektivy teorie odcizení od politiky. Sociológia - Slovak Sociological Review, 50(2), 119-148.

HIEKISCHOVÁ, M. 2017. Policy Alienation of Employees in Labor Office of the Czech Republic. In: VAŇKOVÁ, I. (ed.) Proceedings of the 12th International Scientific Conference Public Ecoomics and Administration 2015. Ostrava: VŠB - Technical University of Ostrava, 2017. pp. 128 - 133.

HIEKISCHOVÁ, M. 2017. Vznik Úřadu práce ČR: Příklad skupinového myšlení? Politologická revue, 23 (1), 33-61.

HIEKISCHOVÁ, M. 2017. Důsledky organizační reformy úřadů práce: Pociťují zaměstnanci pocit bezmoci, bezvýznamnosti a pracovní nespokojenosti? Sborník příspěvků Psychologické aspekty pomáhání 2016.

HIEKISCHOVÁ, M. 2016. Vývoj úřadů práce jako institucí pro realizaci veřejných služeb zaměstnanosti. Scientia et Societas, 7(4), 109-129. 

HIEKISCHOVÁ, M. 2015. Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci? Sociální práce/Sociálna práca, 15(5), 79-88.

HIEKISCHOVÁ, M. 2015. Vliv reformy systému služeb zaměstnanosti v ČR na realizaci sociálních šetření u agendy hmotné nouze. Praha: Fórum sociální politiky, 7(5), 9-15.

HIEKISCHOVÁ, M. 2015. Vzdělávací politika v oblasti středního školství v Ústeckém kraji (případová studie). In VESELÝ, A., KOHOUTEK, J. Ekonomika vzdělávání. Brno: MU Ekonomicko-správní fakulta.

VESELÝ, A., VLK, A., HIEKISCHOVÁ, M. 2011. Odborné školy a jejich sociální partneři (kapitola 2). Praha: NUOV. ISBN 978-80-87063-33-0

HIEKISCHOVÁ, M. 2010. Politika snižování dlouhodobé nezaměstnanosti osob se základním vzděláním na Ústecku. Praha: Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd, Institut sociologických studií, 2010. 152 s. (zpracováno pro projekt „Od praxe k teorii a zpět: inovace magisterského a doktorského studijního oboru Veřejná a sociální politika“)

ÚČAST NA KONFERENCÍCH:
2018 - Masarykova univerzita, vědecká konference "Current Trends in Public Sector Research", příspěvek Understanding Policy Failure and Policy Success: the Czech Republic Perspective

2017 - Ostravská univerzita v Ostravě, vědecká konference "Veřejná ekonomika a správa", příspěvek Policy Alienation of Employees in Labor Offices of the Czech Republic.

2016 - Ostravská univerzita v Ostravě, vědecká konference "Psychologické aspekty pomáhání", příspěvek Důsledky organizační reformy úřadů práce: Pociťují zaměstnanci pocit bezmoci, bezvýznamnosti a pracovní nespokojenosti?

2015 – Univerzita Hradec Králové, studentská vědecká konference „Globalizace a její vliv na rozvoj sociální práce“, příspěvek Sociální práce v oblasti pomoci v hmotné nouzi na úřadech práce po reformě v roce 2012

RECENZE:
Hiekischová, Michaela. 2018. „Matt Ridley: Evoluce všeho. Jak malé změny přetvářejí svět.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 54 (5): 815-820

GRANTY:
2016 - 2017 - Grantová agentura Univerzity Karlovy, název projektu: Odcizení od politiky na úřadech práce jako důsledek reformy politiky zaměstnanosti

KURZY:
2018 - Individuální plánování v sociálních službách