foto

JUDr. Michal Vejlupek

Email: m.vejlupek@volny.cz

Místnost: MO 113

STAG: odkaz


Konzultační hodiny 


Vzdělání

1996 ukončení magisterského studia na Právnické fakultě UK v Praze, obor právo
2005 Státní rigorózní zkouška z Trestního práva hmotného a procesního a obhajoba rigorózní práce na téma "Krádež a související trestné činy" plus udělení titulu JUDr. 


Praxe

1996 - 1999 praxe advokátního koncipienta v Ústí nad Labem v AK JUDr. Jan Hájek, advokát a JUDr. Jan Tichý, advokát
2000 - doposud samostatná advokátní kancelář v Ústí nad Labem, Hradiště 97/4 a současně doposud správce konkursní podstaty zapsaný u KS UL
2014 - 02 zástupce regionálního zmocněnce ČAK pro Severočeský kraj
2014 - 09 externista na Katedře práva a politologie FSE UJEP


Odborné zaměření

Obchodní, občanské, úpadkové, pracovní, rodinné, trestní a správní právo