foto

Mgr. Jan Tichý

Email: Jan.Tichy@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 613

Místnost: MO 113

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

čtvrtek  19,30 - 20,30 h.

 

Ve zkouškovém období - konzultace po emailové dohodě.


Vzdělání

1998 - 2003 Masarykova univerzita v Brně, Právnická fakulta, titul Mgr.


Praxe 

2003 - 2006 advokátní koncipient
2007 - 2009 advokát
2009 - doposud soudce (OS v Ústí nad Labem, od 2016 OS Teplice)


Odborné zaměření

Občanské právo hmotné a procesní, obchodní právo, rodinné právo


Publikace

Tichý, J. Jiný pohled na předžalobní výzvu a náklady s ní spojené. Právní rozhledy č. 8/2014, s. 283-288.

Tichý, J. K přiznávání odměn zaměstnaným advokátům (obhájcům ex offo). Právní rozhledy č. 21/2013, s. 743-745.

Tichý, J. Náhrada nákladů při zneužití práva na zastoupení advokátem. Právní rozhledy č. 19/2013, s. 649-655.

Tichý, J.: Ještě k rozsahu zastoupení advokáta advokátním koncipientem při trestní obhajobě. Bulletin advokacie č. 2/2005, s. 64-65.

Tichý, J.: Proč "inkasní agentury" nemají právo na náhradu za advokáta (k dezintepretacím ústeckých rozhodnutí). Soudce č. 4/2012, s. 4-12.