foto

JUDr. Petr Černý, Ph.D.

Email: Petr.Cerny@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 613

Místnost: MO 113

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

čtvrtek    9,30 - 10,00
             11,30 - 12,00
             13,30 - 14,30

Je možné domluvit konzultace individuálně po dohodě e-mailem.


Ve zkouškovém období - konzultace po emailové dohodě.

Vzdělání

2004 Mgr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2005 JUDr., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
2007 Ph.D., Právnická fakulta Masarykovy univerzity, Brno


Praxe

2004 - 2005 advokátní kocipient 
2005 - 2008 asistent soudce Ústavního soudu a odborný poradce Ústavního soudu
2008 - 2011 státní zástupce Okresního státního zastupitelství v Ústí nad Labem
2011 dosud soudce Krajského soudu v Ústí nad Labem, správní úsek


Odborné zaměření

Správní právo, trestní právo a ústavní právo


Publikace

(Bez)precedentní rozhodnutí o rozpuštění občanského sdružení, Právní rozhledy, č. 15/2008

Blokační shromáždění, Právní rozhledy, č. 10/2014

Czech Tek 2005 a právo shromažďovací, Právní rozhledy, č. 20/2005

Extremistická symbolika a její postih, Rexter (odborný časopis věnovaný radikalismu, extremismu a terorismu), č. 1/2007, www.rexter.cz

Je svoboda projevu opravdu pro všechny?, Právní rozhledy, č. 5/2009

Jemelka, L., Břeň, J.: Zákon o sdružování občanů, zákon o právu shromažďovacím, zákon o právu petičním, Právník č. 2/2008, (recenze)

K platnosti smlouvy o postoupení pohledávky na jednoho z více (spolu)ručitelů, Jurisprudence, č. 1/2006

K trestnosti tzv. vybodovaných řidičů po 1.1.2010, Trestněprávní revue, č. 3/2010

Miroslav Mareš: Terorismus v ČR, Časopis pro právní vědu a praxi, č. 1/2006, (recenze)

Nacismus v judikatuře Nejvyššího soudu, Časopis pro právní vědu a praxi, č. IV/2003

Nutná obrana v současném pojetí, Státní zastupitelství, č. 7-8/2008

Odstoupení od smlouvy a ochrana dobré víry nejen v BGB, Právní rozhledy, č. 1/2007

Odvolání vedoucího státního zástupce – otázky procesu, Státní zastupitelství, č. 9/2011

Omezení volebního práva Ústavním soudem, Právní rozhledy, č. 2/2012

Organizace zdravotnictví a právo ES, Zdravotnictví a právo, č. 11/2006

Podání v poslední den lhůty, Bulletin advokacie, č. 7-8/2008

Podpora a propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod člověka, Trestněprávní revue, č. 3/2007

Politický extremismus a právo, Eurolex Bohemia, 2005

Popírání holocaustu v právních souvislostech, Trestněprávní revue, č. 7/2007

Popírání holocaustu ve Spolkové republice Německo, Právní fórum, č. 8/2007

Právní ochrana před extremismem, C. H. Beck, 2008

Procesní účinky elektronického podání v občanském soudním řízení, Právní rozhledy, č. 12/2006

Projevování sympatií k hnutím dle § 261 trestního zákona, Trestní právo, č. 9/2007

Prokuratura 1948 – 1992, Union 2008 - ročenka Unie státních zástupců, Ústí nad Labem, 2009, (editor)

Provokace v boji s korupcí, in Korupce. Projevy a potírání v České republice a Evropské unii, Mezinárodní politologický ústav, Brno, 2006

Případ Mein Kampf – poslední dějství, Právní rozhledy, č. 14/2005

Role soudce a práva v časech revolučních, Právník, č. 8/2005

Shromáždění extrémistů v obci, Veřejná správa, č. 31/2004

Soudní přezkum správního uvážení – nejen v řízení o udělení státního občanství, Bulletin advokacie, č. 7-8/2005

Státní zastupitelství a informace, Union 2009 – ročenka Unie státních zástupců, 2010 (editor)

Státní zastupitelství v boji proti korupci, Union 2010 – ročenka Unie státních zástupců, 2011 (editor)

Střet dvou shromáždění, Právní rozhledy, č. 12/2011

Udávání padělaných a pozměněných peněz – vztah § 140 odst. 2 a § 141 TrZ, Trestněprávní revue, č. 10/2006

Úskalí aktivní a pasivní legitimace ve volebním právu, Právní rozhledy, Soudní rozhledy, č. 7-8/2013

Věrnost k ČR ve služebním poměru, Právník, č. 5/2006

Vliv Evropského soudu pro lidská práva na řízení před Ústavním soudem, Právní rozhledy, č. 5/2006

Výkon správy odvoláním vedoucího státního zástupce, Státní zastupitelství, č. 6/2009

Význam judikatury Ústavního soudu pro aplikační praxi, Právní rozhledy, č. 5/2005

Zajištění stranické disciplíny blanketní rezignací zastupitele, Soudní rozhledy, č. 2/2014

Zákaz (antidemokratické) politické strany, Právní rozhledy, č. 12/2007

Zákaz shromáždění, Právní rozhledy, č. 5/2008

Zakázat nebo rozpustit?, Nezvaní hosté - sborník textů pro města a obce, které se zamýšlejí nad možností aktivně bránit shromážděním z nenávisti, Člověk v tísni, Praha, 2009

Zákon o právu shromažďovacím. Komentář, C.H.Beck, Praha, 2010 (spoluautor)

Zákon o sdružování občanů. Komentář, C.H.Beck, 2010

Zdravotní pojištění a právní postavení nemocnic v SRN, Rakousku a Švýcarsku, Zdravotnictví a právo, č. 5/2006


Zahraniční stáže

2005 Spolkový ústavní soud SRN, jeden týden