foto

PhDr. Radek Soběhart, Ph.D.

Email: Radek.Sobehart@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 613

Místnost: MO 113

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

 
úterý 13:30 - 15:00 hod.  kancelář č. 208 - vždy po domluvě

Ve zkouškovém období - konzultace po emailové dohodě.


Vzdělání

1997 - 2003 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie a politologie (Mgr.), Freie Universität Berlin
2003 - 2011 Filozofická fakulta UK v Praze, obor: historie/obecné dějiny (Ph.D.), Universität Bayreuth, Universität Heidelberg


Praxe

2004 Rigorózní zkouška na Ústavu světových dějin FF UK (PhDr.)
2005 - 2008 Asistent na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
2008 - 2012 Odborný asistent na Katedře hospodářských dějin Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze
2011 Obhájena disertační práce na Ústavu světových dějin FF UK v Praze s názvem "Východní politika Willyho Brandta"
2013 Katedra práva a politologie, Fakulta sociálně-ekonomická, UJEP Ústí nad Labem (externí spolupráce)
2013 Akademický pracovník Katedry humanitních studií a politologie Metropolitní univerzity Praha, o.p.s.


Odborné zaměření

Hospodářské a politické dějiny střední Evropy ve 20. století, dějiny Německa, metodologie politických a hospodářských dějin, dějiny mezinárodních vztahů v 19. a 20. století, dějiny vědy


Publikace

SOBĚHART, Radek a kol., Československé hospodářské dějiny 1918-1992, Praha 2013

SOBĚHART, Radek, Die Begriffe „Feind“ und „Freund“ im Werk von Carl Schmitt. Ein Beitrag zur Ideengeschichte der Weimarer Republik, in: Prague Papers on the History of International Relations 12, 2008, s. 311-319

SOBĚHART, Radek, Die Nostrifikation in der Tschechoslowakei als ein Beispiel des Wirtschaftsnationalismus nach 1918?, in: Prague Papers on the History of International Relations 14, 2010, No. 2, s. 111-124

SOBĚHART, Radek, Ein Verfall des vertragsrechtlichen Multilateralismus in den preußisch-russischen Beziehungen Mitte des 19. Jahrhunderts? Das Warschauer Treffen 1850, in: Deutsch-russische Beziehungen. Politische, wirtschaftliche und kulturelle Aspekte von der frühen Neuzeit bis zum 20. Jahrhundert. Beiträge der internationalen Konferenz in Prag vom 24.-25. November 2005, hrsg. von František Stellner, unter Mitarbeiter von František Bahenský und Radek Soběhart, Prag 2007, s. 83-111

SOBĚHART, Radek, Spolková republika Německo a Pražské jaro 1968, in: LONDÁK, Miroslav, SIKORA, Stanislav a kol., Rok 1968 a jeho miesto v našich dejinách, Bratislava 2009, s. 371-382

SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Budoucnost hospodářských dějin na českých vysokých školách, in: Acta Oeconomica Pragensia 19, 2011, č. 6, s. 39-45

SOBĚHART, Radek, STELLNER, František, Vergleich des Mäzenatentums Friedrich Wilhelms IV. und Wilhelms II. Der Herrschermäzenatentum in der Ära der Bürgergesellschaft des 19. Jahrhunderts, in: Hlavačka, Milan, Pokorná, Magdaléna, Pavlíček, Tomáš, Collective and Individual Patronage and the Culture of Public Donation in Civil Society in the 19th and 20th Centuries in Central Europe, Prague 2010, s. 44-61

SOBĚHART, Radek, „Primat der Innenpolitik“. Ursachen des Ersten Weltkrieges im Werk von Eckart Kehr, in: Prague Papers on the History of International Relations 12, 2008, s. 527-535

STELLNER, František, SOBĚHART, Radek, Ausgewählte Aspekte der deutschen Wirtschaftsentwicklung während der Weltwirtschaftskrise, in: Prague Papers on History of International Relations 9, 2005, s. 135-166