foto

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D.

Email: lenka.slavikova@ujep.cz

Telefon: +420 475 284 910

Místnost: MO 410

STAG: odkaz

www: odkazKonzultační hodiny v LS 2019/2020

čtvrtek 08:00 - 10:00


Na konzultační hodiny se, prosím, hlaste dopředu e-mailem.Vzdělání

1997 - 2003 Ing. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Obor: Hospodářská politika

2003 - 2009

2015
 
Ph.D. - Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, Obor: Hospodářská politika a veřejná správa
doc. - Masarykova Univerzita v Brně, Ekonomicko-správní fakulta, Obor: Veřejná ekonomie


Praxe

2006 - 2008 VŠE, NF, Katedra institucionální ekonomie, odborná asistentka 
2008 - 2014 VŠE, NF, Katedra životního prostředí, odborná asistentka
2010 - 2011 výzkumná pracovnice Prognostického ústavu Slovenské akademie věd
2013 - doposud UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, garantka oboru


Vybrané publikace


SLAVÍKOVÁ, L. 2016. Effects of government flood expenditures: the problem of crowding-out. Journal of Flood Risk Management. DOI:10.1111/jfr3.12265.

VEJCHODSKÁ, E., SLAVÍKOVÁ, L., MALÝ, V. 2016. Evaluating the Regulatory Burden: Pollutant Release and Transfer Reporting Costs. Prague Economic Papers. DOI: 10.18267/j.pep.583.

JAGER, N., CHALLIES, E.,… SLAVÍKOVÁ, L. et al. 2016. Transforming European Water Governance? Participation and River Basin Management under the EU Water Framework Directive in 13 Member States. Water 8(4): 156.

SLAVÍKOVÁ, L. 2013. Na institucích záleží! Ale proč? Politická ekonomie 1: 121-127. ISSN 0032-3233.

SLAVÍKOVÁ, L., MALÝ, V., ROST, M., PETRUŽELA, L., VOJÁČEK, O. 2013. Impacts of Climate Variables on Residential Water Consumption in the Czech Republic. Water Resources Management 27/2, s. 365–379.

SLAVÍKOVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. 2011. Implementing the Public Participation Principle into Water management in the Czech Republic: A Critical Analysis. Regional Studies 45/4, s. 545–557.

SLAVÍKOVÁ, L., ŠÍMOVÁ, T., SLAVÍK, J. 2011. Kvalitativně orientované metody socioekonomického výzkumu a jejich využití v ekonomii životního prostředí. Ekonomický časopis 59/8, s. 823–840.

SLAVÍKOVÁ, L., JÍLKOVÁ, J., KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T. 2010. Elinor Ostrom – nositelka Nobelovy ceny za ekonomii a její přínos pro ekonomii životního prostředí. Politická ekonomie 58/3, s. 419–423.

SLAVÍKOVÁ, L., KLUVÁNKOVÁ-ORAVSKÁ, T., JÍLKOVÁ, J. 2010. Bridging theories on environmental governance: Insights from free-market approaches and institutional ecological economics perspectives. Ecological Economics 69/7, s. 1368–1372.

JÍLKOVÁ, J., SLAVÍKOVÁ, L. 2009. Ekonomie životního prostředí na rozcestí. Politická ekonomie 57/5, s. 660–676.

PAVEL, J., SLAVÍKOVÁ, L., JÍLKOVÁ, J. 2009. Ekonomické nástroje v politice životního prostředí: drahé daně a nízká účinnost. Ekonomický časopis 57/2, s. 132–144.

 

 


Výzkumné projekty

2016 – 2018  Individuální a organizační rozhodování v redukci environmentálních rizik: deteminanty, motivace a efektivita (GAČR)
2016 – 2017  Ekonomické nástroje pro podporu udržitelného nakládání se srážkovými vodami v obcích (TAČR)
2015 – 2016  Development of urban adaptation strategies using ecosystem-based approaches to adaptation (EEA Grants)
2014 – 2017  CrossFloods: Přeshraniční management rizika povodní (MŠMT ČR)
2014 – 2015  Zvýšení efektivnosti využívání povrchových vod posílením ekonomických nástrojů  (TAČR)
2014 – 2015  Hodnocení nákladové přiměřenosti v rámci dosahování dobrého stavu vodních útvarů (TAČR-Omega)
2010 – 2014  REFRESH: Adaptive Strategies to Mitigate the Impacts of Climate Change on European Freshwater Ecosystems (7. RP EU)
2011 – 2014  EcoFINDERS: Ecological Function and Biodiversity Indicators in European Soils“ (7. RP EU)
2009 – 2011  SE KLIMA: Socioekonomická analýza dopadů klimatické změny ve vazbě na vodní hospodářství ČR (NAZV MZE ČR)
2006 – 2010  GoverNat: Multi-level Governance of Natural Resources: Tools and Processes for Water and Biodiversity Governance in Europe (6. RP EU)
2005 – 2006  Dosahování celospolečenského konsensu v otázkách protipovodňové ochrany (GAČR)
2004 – 2005  Škody způsobované živelními pohromami (VaV MŽP ČR)
2003 – 2005  Cross Compliance: Development, Lessons and Opportunities (5. RP EU)
2003 – 2004  Ochrana proti povodním jako průřezový problém státní politiky (GAČR)
2002 – 2005  Response to Disaster: Environmental Learning and Capacity Development in the Czech Republic (MŠMT ČR a NSF USA)