foto

RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Email: palcrovas@seznam.cz

Telefon: +420 475 284 913

Místnost: MO 413

STAG: odkaz


Konzultační hodiny v LS 2019/2020

Středa- Sudý t. 19:00 - 21:00
Čtvrtek - Sudý t. 07:00 - 08:00

Dne 26. 2. a 27. 2. 2020 budou mimořádně konzultační hodiny. 

Vzdělání 

2002 Mgr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta
2006 Bc., Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta
2007 RNDr., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta


Praxe

2002 - 2008 Úřad práce Brno-město, Analytik - statistik
2008 - doposud Regionální rozvojová agentura Vysočina, Projektový manažer
2013 - 2016 UJEP, FSE, Katedra regionálního rozvoje a veřejné správy, odborný asistent


Odborné zaměření

Sociální geografie, trh práce.


Publikace

HUBL, R. – KREJČÍ, T. - PALCROVÁ, Š. – TOUŠEK, V.: Brno a jeho zázemí: změny po roce 1989. In: Česká geografie v evropském prostoru. Sborník příspěvků na XXI. sjezdu České geografické společnosti. 30. 8. - 2. 9. 2006, České Budějovice. Sborník příspěvků – CD Rom. – Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2007. s. 583 – 588. ISBN 978-80-7040-986-2

NOVÁK, V. – PALCROVÁ, Š. –TOUŠEK, V.: Ekonomická výkonnost průmyslových odvětví jako indikátor rozvoje regionu. In Koutský, J. – Raška, P. (eds.): Výzkum regionálního rozvoje - vybrané přístupy a témata. – Ústí nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2012. s. 49 – 61. ISBN 978-80-7414-481-3

PALCROVÁ, Š. - TOUŠEK, V.: Data z VŠPS a jejich využitelnost v regionálně- geografickém výzkumu. Micellanea Geogrphica, Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni. ISSN 1213-7901, 2008, vol. 14, no. 1, s. 155-158.

PALCROVÁ, Š. – TOUŠEK, V. – HUBL, R. – KREJČÍ, T.: Hlavní poznatky z průzkumu zaměstnanosti v Jihomoravském kraji. In: Sborník referátů z VII. mezinárodního kolokvia o regionálních vědách. – Brno: Masarykova univerzita, 2004, s. 111 - 116. ISBN 80-210-3549-8

PALCROVÁ, Š. – TOUŠEK, V.: Trh práce ve městě Brně na konci roku 2002 [Job Market in the city of Brno at the End of the Year 2002] In: Geografie XIV. – Brno: Masarykova univerzita, 2003, s. 169 – 174. ISBN 80-210-3208-1

PALCROVÁ, Š.: Průzkum zaměstnanosti v Jihomoravském kraji k 31.12.2006 [Employment enquiry in the South Moravia region in December 31, 2006] In: Geografie XVI. - Brno: Masarykova univerzita, 2007.

TOUŠEK, V. - JANOTA, M. - NEVĚDEL, L. - PALCROVÁ, Š. - SEIDENGLANZ, D. – SVOBODOVÁ, H.: Uherské Hradiště and Social Services. In Geography in Czechia and Slovakia: Theory and Practice at the Onset of 21st Century. 1. vydání. Brno : Masaryk University, 2008. s. 375-380. ISBN 978-80-210-4600-9